Vánoční prázdniny 2016

////Vánoční prázdniny 2016
Vánoční prázdniny 2016 2016-12-21T14:49:35+00:00

ČJ:

ŽA (modrá) – str.21

PS k ŽA (žlutá) – číst poslední stranu

Slabikář – trénovat do str. 26

Písanka 1 – str. 9 a str. 11 (str. 10 doplníme ve škole)

 

MA:

uč. – str. 51 a str. 53 (str. 52 doplníme společně ve škole)

 

Avizujeme písemné práce:

ČJ:

čtení

diktáty- velká, malá, tiskací písmena + psací, která umíme

– slabiky, slova, věty

z tiskacího přepsat do psacího a naopak

 

MA:

+, – do 10

krokování

rozklady čísel

stavby

porovnávání