AKUTNÍ:

Prosím rodiče žáků, kteří nepřinesli důležité dokumenty ke škole v přírodě, aby urychleně tyto dokumenty dodali třídní paní učitelce Mgr. L. Bečvářové. Také prosím, zkontrolujte, zda proběhla platba celé školy v přírodě (nejen záloha), evidujeme nedoplatky.

Společné foto – 45Kč; skupinové foto – 30Kč

Kontakty:

Třídní učitelka: Mgr. Veronika Šotková (e-mail: sotkova@zsnalise.cz) do 17.5.2019

Mgr. Lucie Bečvářová (e-mail: becvarova@zsnalise.cz) od 20.5.2019

Asistentka pedagoga: Andrea Kobesová

Zde k nahlédnutí Plán TU, kde jsou uvedeny předběžně naplánované akce na šk. rok 2018/2019.


Rozvrh hodin:


Prosím rodiče, aby kontrolovali svým dětem domácí úkoly a stvrdili je svým podpisem (platí i o diktátech a písemkách z matematiky).

V případě, že žák/yně nosí do školy mobilní telefon, prosím, dohlédněte na to, aby byl při vstupu do školy vypnutý – zvonící telefon ve výuce znamená porušení školního řádu!


Pro domácí procvičování:

 • https://www.matika.in/cs/
 • https://www.gramar.in/cs/

Zajímavé odkazy použité ve výuce:

 • https://www.bezpecnecesty.cz/cz/dopravni-vychova/interaktivni-dopravni-vychova
 • https://www.zachranny-kruh.cz/pro-verejnost/
 • https://skolakov.eu/cesky-jazyk-2-trida

ANGLIČTINA  2. A • Seznam účtů:
  Účet školy
  číslo 68471319/0800 (pro platby: školní družina, kroužky CVČ, ozdravené pobyty, školy v přírodě, pracovní sešity)
  Účet školní jídelny
  číslo 35-68471319/0800 (platba obědů)
  Účet SRP
  číslo 67208359/0800