Vítejte na stránkách třídy 4.A 🙂

Třídní učitelka:

  • Bc. Kristýna Englická
  • e-mailová adresa: EnglickaK@zsnalise.cz

 

DŮLEŽITÉ INFORMACE K VÝUCE OD 12.4.2021 

Vážení rodiče, milé děti,

níže naleznete veškeré informace k výuce od pondělí 12.4.2021:

INFORMACE K VÝUCE – klikněte ZDE

INFORMACE K TESTOVÁNÍ – klikněte ZDE

Pokud se vám odkazy neotevřou, informace naleznete na webových stránkách školy v záložce Aktuality. V případě nejasností se na mne neváhejte obrátit.

Moc se na děti těším 🙂

Kristýna Englická

 

DRUŽINA – Pro 4. ročníky družina NENÍ v provozu.

 

Týden od 12. do 16.4.2021

PREZENČNÍ VÝUKA DLE KLASICKÉHO ROZVRHU 🙂

 

Týden od 19. do 23.4. 2021 – DISTANČNÍ VÝUKA 

Pondělí 19.4.

Český jazyk – 9:30 – 10:30 (celá třída)

Úterý 20.4.

Český jazyk – 9:00 – 11:00 (celá třída)
Český jazyk – 11:00 – 11:30 – 1. skupina (slohové cvičení a porozumění textu)
Český jazyk – 11:30 – 12:00 – 2. skupina (slohové cvičení a porozumění textu)

Středa 21.4.

Matematika 1. skupina – 9:00 – 10:00
Matematika 2. skupina – 10:00 – 11:00

Čtvrtek 22.4.

Matematika (celá třída) – 10:00 – 11:00

Pátek 23.4.

Člověk a jeho svět – 9:00 – 11:00 

 

Čtenářský deník – 3. kniha

Požadavky:

  1. Název knihy, jméno autora
  2. Charakteristika hlavních postav
  3. Děj – A4
  4. Vlastní názor, co se mi líbilo a co naopak nelíbilo

Sken zpracované druhé knihy zašlete na moji e-mailovou adresu nejpozději do 19.4.2021.

 

Rozdělení do skupin – MATEMATIKA: 

Skupina č. 1 – Nelča, Táda, Tom, Laura, Eliška, Nasťa, Kuba P., Kája R., Kája Ř., Nikča, Ríša.
Skupina č. 2 – Máťa, Láďa, Lili, Jára, Kuba O., Šimon, David, Nikolaj, Anička, Sandra, Domča.

OBĚDY: Nezapomeňte prosím dětem odhlásit obědy, pokud nemáte zájem, aby si je děti chodily do školní jídelny vyzvedávat.

Úkoly pro marody: 
Český jazyk:

pracovní sešit č. 1 – vypracován do konce

pracovní sešit č. 2 – vypracovat do strany 18

Člověk a jeho svět: 

žlutý pracovní sešit – vypracován do strany 31

růžový pracovní sešit – vypracován do strany 27

oranžový pracovní sešit – vypracován do strany 24

Matematika:

Str. 7/3, 8/6, 11/3, 12 (celá strana), 13/1, 14- 15 (vše), 17 (vše), 19/3, 20/4, 20/7, 21/10, 24/9, 25/4, 26/8, 27/11, 27/12

 

On-line výuka: 

Pondělí 5.4.2021 – PRÁZDNINY

9:30 – 10:30 – Český jazyk

11.00 – 11.45 – Aj – pí. uč. Smejkalová

 

11:00 – 11:45 – Aj – pí. uč. Tvrzníková

Úterý 6.4.2021

9:00 – 11:00 – Český jazyk
11:00 – 11:30 – Český jazyk 1. skupina
11:30 – 12:00 – Český jazyk 2. skupina

Středa 7.4.2021

9:00 – 10:00 – Matematika – skupina č. 1
10:00 – 11:00 – Matematika – skupina č. 2

Čtvrtek 8.4.2021 

8:55 – AJ – pí. uč. Smejkalová

8:55 – AJ – pí. uč.Tvrzníková

10:00 – 11:00 – Matematika (celá třída)

Pátek 9.4.2021 

9:00 – 11:00 – Člověk a jeho svět

 

Angličtina

pí. uč.Tvrzníková

Práce do 25.4.

Učebnice str. 50, 51

PS str. 64, 65/2

Připravit si jedno povolání k prezentaci do presenční hodiny 26.4. On-line hodiny se po dobu rorační výuky nekonají.

 

Práce do 8.4.

Dobrovolně poslat: cokoliv k Velikonocům s anglickým slovíčky, textem … nebo recept na palačinky (možno vyfotit vlastní palačinku:)

Slovíčka k Velikonocům

https://learnenglishkids.britishcouncil.org/word-games/easter

učebnice str. 45, 47

PS str. 59

 

Po domluvě je možná konzultace

Adresa ke komunikaci, zasílání projektu etc.: tvrznikova@zsnaslise.cz

 

pí. uč. Smejkalová

Příprava na výuku od 19. 4. do 23. 4. 2021 (pondělí a čtvrtek): Výuka on-line

DÚ na 19. 4. 2021: Pracovní list „In Town“ – doplnit předložky do vět 🙂

na pondělí 19. 4.Učebnice str. 38 Colin in Computerland part 4 – přečíst, strana 39 Our World – přečíst a připravit si otázky pod textem 

 PS: strana 47 a 48  


Opakovat si slovíčka Lekce 5 

Otázky na konverzaci – Téma „Sport“:

  • Are you good at any sport? (jsi dobrý/á v nějakém sportu?)
  • Which one and what do you like about it? (Ve kterém a co se ti na něm líbí?)
  • What sport would you like to try? (Který sport by sis chtěl/a zkusit?)

Pro nesportovce: What is your favourite sport? Why do you like it? Who is your favourite sportsman?

V případě nejasností mi pište na smejkalova@zsnalise.cz

 

 

  Plán třídního učitele

Třída 4.A

Třídní učitelka: Bc. Kristýna Englická

Školní rok 2020/2021

 

Charakteristika třídy:

Do třídy chodí 22 žáků

Třída je celkově prospěchově průměrná, bez vážnějších výchovných problémů.

Žáci se vzdělávají podle ŠVP Stavíme mosty 79-01-C/01

Strategie rozvoje kompetencí

V průběhu třetího školního roku budeme klíčové kompetence vytyčené v ročníku druhém dále rozvíjet a prohlubovat. Současně soustředíme pozornost na jejich rozšíření o kompetence vedoucí k větší samostatnosti, nezávislosti a schopnosti orientace v různých situacích a k sebevyjádření. Na osvojení kompetencí ve všech oblastech budeme pracovat jak výběrem rozmanitých forem a metod vyučování, tak i účastí na vzdělávacích a kulturních programech mimo školu.

Vycházky, exkurze, výstavy, výlety se budou uskutečňovat v souladu s cíli učebních plánů 3. ročníku (viz. plán akcí).

Kompetence k učení: vyhledávání a třídění informací z různých zdrojů, poznávání smyslu a cíle učení, plán vlastního učení, posuzování vlastního pokroku, individuální prožívání uměleckých děl 

Kompetence k řešení problémů: rozpoznání problému, využití získaných vědomostí při hledání nejrůznějších cest k řešení problému, promýšlení a plánování způsobu řešení, výběr způsobu řešení a obhájení svého rozhodnutí

Kompetence komunikativní: srozumitelné vyjádření vlastních myšlenek a názorů v logickém sledu, kultivované a slušné vyjadřování, naslouchání druhým, kladení otázek a formulace odpovědí k tématu, porozumění textu

Kompetence sociální a personální: chápání potřeby spolupracovat, spolupráce ve dvojicích a ve skupině, spoluvytváření příjemné atmosféry ve třídě, ohleduplnost a úcta k ostatním, ocenění zkušeností a dovedností druhých, vytváření pozitivní představy o sobě samém, směřující k sebedůvěře a sebeúctě 

Kompetence občanské: respektování druhých, multikulturní výchova – poznávání kultury ostatních národů, chápání vlastních práv a povinností ve škole i mimo ni, zodpovědné chování v situacích ohrožujících zdraví, smysl pro kulturu, pozitivní postoj k umění

Kompetence pracovní: dodržování vymezených pravidel, ocenění práce dospělých