Anglický jazyk – skupina pí. uč. Smejkalové

Prosím o vyplnění pracovních listů a zaslání elektronickou poštou na smejkalova@zsnalise.cz do příštího pátku 3. 4. 2020

Děkuji

Tereza Smejkalová

Pracovní listy na procvičování:

Have got/Has got – PL – Pracovní list č.1, Pracovní list č. 2

Doporučujeme využít k procvičování a upevnění učiva online podporu k učebnici: www.oup.com/elt/happystreet – materiály k učebnici Happy Street 1