Škola v přírodě 1.A

////Škola v přírodě 1.A
Škola v přírodě 1.A 2018-02-20T13:57:09+00:00

Milí rodiče,

dnes jsem dětem rozdala dokumenty potřebné ke škole v přírodě, jak jsem předesílala na třídních schůzkách v lednu. Touto cestou Vás prosím o vyplnění do 1. 3. 2018 (kompletní).

Třídní schůzka ohledně ŠvP bude probíhat  7. 3. 2018 od 17:00 (jak je uvedeno na listu „Ozdravný pobyt“).

V košilce tedy máte: „Ozdravný pobyt“, Souhlas s podáváním léků z lékárničky (prosím o pečlivou kontrolu léků, pokud-li Vaše dítě některý z léků nemůže, uveďte Vy nebo lékař alternativu, kterou dáte dítěti s sebou), Informace pro učitele, Smluvní ujednání (odevzdáváte pouze poslední odstavec, který odstřihnete), Posudek o zdravotní způsobilosti dítěte (vyplní lékař společně se Souhlasem s podáváním léků z lékárničky), Bezinfekčnost (odevzdáváte u autobusu).

Do košilky přidejte také kopii očkovacího průkazu a karty pojištěnce.

Lékař tedy vyplní a podepíše Posudek a Souhlas s podáváním léků.

Do konce února proveďte, prosím, doplatek ŠvP.

Ostatní informace a dotazy zodpovím na třídní schůzce.

Děkuji za spolupráci.