Vítejte na stránkách 3. A!

Třídní učitelka: Mgr. Dana Sofie Fabíková

Asistent pedagoga: Mgr. Jiří Marek

Vyučující HV: Bc. David Le Cam

Vyučující AJ: Mgr. Eva Ondříčková, Mgr. Olga Trumpfheller

Školní jídelna: jindrova@zsnalise.cz

Přejeme pohodový školní rok!!!

 


Aktuálně:

 • Po návratu do školy budou děti nosit celý den roušky. S sebou aspoň 2 kusy, 1 nasazenou a 1 na výměnu v aktovce. 
 • Dobrá zpráva: Vánoční fotografování dětí proběhne 2. 12. 2020 od 8. 00 hodin. 
 • K nahlédnutí, pošlu vytištěný po dětech:
 • Letáček Vánoční fotky 3. A
 • Výuka po návratu dětí do lavic (prezenční) od 30. 11. 2020:
 • Změny v rozvrhu hodin: z organizačních důvodů nebudou půlené hodiny češtiny. Odpolední výuka odpadá.
 • Celá třída bude mít denně 5 vyučovacích hodin, jen v úterý 4 hodiny.
 • Ve třídě se bude intenzivně větrat, děti by měly mít teplejší oblečení do třídy. 
 • Po vyučování zůstávají žáci 3. A v naší třídě, kde bude jejich ŠD. (Kolektivy se nemůžou promíchat.)
 • Děti budou mít novou paní vychovatelku Albertu Fabíkovou. 
 • Rodiče si děti budou vyzvedávat zaklepáním na dveře třídy (ze zahrady). 
 • Děkuji všem za zaslané domácí úkoly, které budu procházet v průběhu týdne. Pokud bude vše v pořádku, nebudu je již komentovat ani posílat zpět. Děkuji za pochopení. 🙂
 • Doučování češtiny bude online v pondělí od 11. 15 hodin do cca 11.55 hodin jen v případě distanční výuky, jinak ve škole beze změn.
 • 201104-TZ-Technická pomoc
 • V případě, že je dítě přetížené, můžete mu práci krátit na únosnou mez. Není třeba vypracovávat celé strany, jde o to, aby dítě učivo pochopilo.  Stačí mi napsat info do mailu. 
 • Na stránkách školy sdílí ŠD aktivity pro volný čas dětí.
 • Přístup do Teams:

Můžete přes aplikaci teams na www. stránce školy, zadáte login a heslo.

Login je : NovakF, heslo sdělím zítra ve vysílání. Heslo mají všichni stejné.

 • Údajně bezplatná technická pomoc, sdílím doporučení: www.datasys.cz. 

 

Vysílání: 

Aktuální link na čtvrtek: 

Kliknutím sem se připojíte ke schůzce.

 

V případě potřeby budu v pátek k dispozici pro individuální konzultace v době od 9. 00 do 10. 00 hodin. 

Program vysílání: 8. 15 – 8. 45 8. 55 – 9. 40 9. 50 – 10. 20 10. 20 – 10. 30
Pondělí: ČJ MA Čtení/psaní (Hoši) Hoši (JM)
Úterý: ČJ – skupina Evičky MA ČJS Hoši (JM)
Středa: ČJ – skupina Olinky AJ MA – G Hoši (JM)
Čtvrtek:  ČJ MA ČJS Hoši (JM)
Pátek: Samostatná práce Možnost individuální konzultace  Samostatná práce

 

 

Z vysílání:

 • Pondělí: 
 • ČJ – učebnice str. 27 a PS str. 20
 • Ma – uč. str. 26 (děda lesoň), str. 27 (čtvercová mříž) + PS str. 22/ cvičení 3
 • Procvičovali jsme na www. skolakov.eu. Doporučuji i k procvičování doma!!
  Úterý:
 • ČJ – skupina AJ Evička: hlásková stavba slov, PS str. 21 / Skupina AJ Olinka: Dú PS str. 22
 • Ma – PS Fraus str. 22 + Barma str. 17
 • Prv – uč. 22 a 23, Pl ze složky Povolání
 • Středa: 
 • ČJ – skupina AJ Olinka: hlásková stavba slov/ Skupina AJ Evička : Dú PS str. 22
 • MA – G, učebnice str. 29 (geometrické tvary) a 30 (čtvercová mříž), PS Fraus str. 24/cv. 2 (Dú)
 • Čtvrtek (poslední den online)
 • ČJ –
 • Ma
 • Prvouka: Adventní tradice a zvyky:
 • https://youtu.be/Q9gA_WWFD4Y (Vážně zábavné, vydržte až do konce!)
 • https://youtu.be/7od8a3BwjTA?list=PLHSZbgzGp-Hdd6U0Qp0Ng08whBJ0gIXzz
 • Pátek: 
 • Individuální dokončování + Žákovský záznamník str. 18 / sebehodnocení (Napište si, co jste o sobě zjistili.)

Jaroslav Foglar: Hoši od Bobří řeky 

(Odpovědi si zapisujte do sešitu Čtení, který je připraven na vrátnici). 

 • Kpt. 1.:  Jak se jmenovali hlavní hrdinové, které napadli novočtvrťáci? Kdo bitku vyhrál?
 • Kpt. 2.: Která další postava vstupuje do děje? Co nabídla klukům?
 • Zítra Kpt. 3.: V jaké roční době se děj odehrává?  Kdo je Rikitan a jakou věc přinesl? Napište si Rikitanovu radu: První je povinnost a pak teprve hra. 
 • Kpt. 4 a 5: Jakou školu studuje Rikitan? Který den v týdnu Rikitan kluky nenavštěvuje? Co upevnilo přátelství mezi Rikitanem a kluky? 
 • Kpt. 6. a 7.: Kdo napsal knihu Hoši od Bobří řeky? 
 • Kpt. 8 a 9: Jak pojmenovali rokli? Kolik chlapců podepsalo slibovací listinu a co si slibovali? Kam listinu schovali?
 • Kpt. 10 a 11: Co je to zvučící dřevo? 
 • Kpt. 12, 13, 14: Jakým 3 zkouškám podrobil Svištící šíp Roye? Dobrovolná výzva: Bobřík mlčení volby. 
 • Kpt. 15, 16: Jaký název dostalo společenství, které si kluci s Rikitanem založili? 
 • Kpt. 17 a 18: Co dostali chlapci od Rikitana v Rokli úmluvy?
 • Kpt. 19 a 20: Kolik Bobříků celkem mohli chlapci získat? Co dostali za splnění Bobříka (úkolu)?
 • Kpt. 21 a 22: Jaké 3 hry představil Rikitan na poradě klukům?
 • Kpt. 23, 24 a 25: Co (a kolik kusů) si chlapci koupili z vydělaných a naspořených peněz? 
 • Kpt. 26 a 27: Za jaký skutek byl pochválen Pirát ředitelem školy?
 • Kpt. 28 a 29: Jaký prázdninový návrh předložil Rikitan klukům? Co považuje Rikitan za dobrý skutek?
 • Kpt. 30, 31 a 32: Jak kluci pojmenovali Stopařova pejska? Jakým způsobem se kluci na místo dopravili? 
 • Kpt. 33 a 34: Kdo dostal zbývající vodu? Kolik dnů a nocí měli kluci strávit s Rikitanem ve Sluneční zátoce? 

 UČIVO na týden od 23. do 27. 11.

23. – 27. 11.

Zatím neposílejte, v případě změny doplním v průběhu týdne.  😊

Čeština: 

ČJ učebnice: str. 28 – 30
ČJ PS: str. (s.20 kontrola) 21 – 23
Čítanka: str. 52 – 54 (Výlet do světa fantazie třídy 3. A. Jaképak dobrodružství byste pro Kuldu vymysleli vy? Nakreslete obrázek. Info najdete u VV.
Písanka: str. 19

Matematika: 

Ma – učebnice: str. 27–30 (Budeme číst a pracovat společně.)
Ma – PS Fraus: str. 22 – 24 (Vysvětlíme si ve vysílání a pak zvládnete sami doma.)

Barma: str. 17

G: str. 6, průsečík

Prvouka: 

Učebnice: str. 22 + 23
PL ze složky: Listopad /prosinec, 2. strana (Práce a volný čas, povolání)

Výchovy: 

SP: Nakreslete a napište, co všechno by mělo být v lékárničce. Můžete se také podívat, co všechno máte v lékárničce doma nebo v autě.

VV: Kuldova dobrodružství 😊Ilustrace do sešitu Čtení: Název článku, jméno autora, ilustrace (případně i s textem).

TV: Napište mi, jakému sportu se rádi věnujete ve svém volném čase – v kroužcích nebo ve sportovních oddílech. Jak byste stručně seznámili třídu se „svým“ sportem.

Anglický jazyk 3. třída:

Angličtina – skupina pí. uč. Ondříčkové  (knihovna):  

Dobrý den vážení rodiče a milé děti, online vyučování prostřednictvím Teams: Středa 9:00  připojíte se přímo v Teams přes „kalendář“ nebo zde: Kliknutím sem se připojíte ke schůzce.

Co už umíme: Lekce 1 a 2 včetně slovíček

Co se právě učíme: Lekce 3 –  hračky, otázka „Is it a……?“
Do středy 25.11. prosím zapište do sešitu (Exercisebook): 
What’s this?  =  Co je to? 
Is it a car? = Je to auto? 
Is it a box? = Je to krabice? 
V otázce přehodíme slovosled podmětu s přísudkem:  It is a train. Is it a train? 
Učte se slovíčka Unit 3. 
Odkaz na říkanku o jabloni:  https://www.youtube.com/watch?v=MsnOZpmIMY8       

Pokud byste cokoli týkajícího se angličtiny potřebovali, prosím kontaktujte emailem přímo mě: ondrickova@zsnalise.cz , abychom nezatěžovali paní učitelku třídní předáváním informací týkajících se pouze AJ.

Děkuji

Eva Ondříčková

 

Angličtina – skupina pí. uč. Trumpfheller

Moje milá skupinko, budeme se vídat online na Teams každou středu a to od 8.55 do 9.40 hod dle rozvrhu. Do hodiny se přihlaste z kalendáře.

 

Distanční výuka     23.11-29.11.

uč. str. 20 – ještě jednou si zopakovat slova

PS str. 23 – nakreslit dle sebe nějakou hračku

Kontrola proběhne na online hodině.

 

 

Organizační informace:

15. – 19. 3. 2021 Plavecký kurz Srní, platba záloh je odložena! 

Plán třídního učitele 3. A

Tabulka realizace temat 3 rocnik docx

Pravidla naší třídy

Doporučeno k procvičování na netu

Pomůcky pro 3. třídu

———————————————————————————————–

 

Archív:

3.A  on line: říjen

Týden 2. – 6. 11.

Přehled 9. – 13. 11.

16. – 20. 11.

23. – 27. 11.

Na tomto odkazu najdete fotografie ze Školy v přírodě:

https://zacci-sikulky.rajce.idnes.cz/I.A_Skola_v_