VÍTÁME VÁS NA STRÁNKÁCH 1.A 🙂

Ve středu 24. 4. konzultační hodiny od 17:30 hodin. Rodiče, se kterými potřebuji mluvit si pozvu individuálně.

 

Škola v přírodě

 

Odjezd: pondělí 10. června v 8.00 od školy /sraz v 7.45/

Návrat: pátek 14. června okolo  12. – 13. hod. ke škole

 

Obědy pro děti, které odjíždějí na ŠvP, budou odhlášeny.

Budete-li posílat dětem pohledy, poslední pošlete v úterý 11. 6.(!)/možno dát i v obálce učitelkám u autobusu, potom dětem rozdáme/

Se Zdravotní způsobilostí prosím odevzdávejte ofocenou kartičku pojištěnce a ofocený očkovací průkaz dítěte.

 

Adresa:

Hotel Belveder

Belvedérská 189

340 00 Železná Ruda

                

Osobní vybavení žáků – návrh

 

  • zavazadlo musí být označeno jmenovkou
  • šusťákové kalhoty na ven 2x, bunda, větrovka s kapucí, mikina, svetr, tepláky jako domácí oděv 2x, šátek,
  • spodní prádlo (v dostatečném počtu), ponožky, nátělník – spodní košilka, trička, kšiltovka, kapesníky, pyžamo, plavky, pláštěnka, pytel na špinavé prádlo/nejlépe povlak na polštář
  • pevné boty na turistiku, tenisky, holinky, domácí přezůvky (do batůžku)
  • malý batůžek na výlet (do autobusu)
  • hygienické potřeby – zubní pasta, kartáček, mýdlo, dále pomáda na rty, ochranný krém, přípravek proti klíšťatům
  • 2x ručník, sluneční brýle
  • učení dle pokynů učitele/pracovní listy/, penál, pastelky, blok dát do kufru v igelitové tašce
  • malou hračku, společenskou hru, knížku na čtení
  • napsaný seznam věcí, pokud možno označte vše jménem, monogramem či značkou

 

Nedávejte s sebou dítěti mobil a cenné věci!

Velikost a váha zavazadla musí odpovídat schopnostem vašeho dítěte.

Rodiče, nebalte svým dětem, pouze jim pomozte radou, jak věci do kufru uložit. Vaše dítě si tak snáz zapamatuje, co s sebou má, ale i lépe zvládne balení při návratu.

 

Před odjezdem u autobusu budeme vybírat nezalepenou obálku, do které vložíte pouze informace pro učitele, prohlášení o bezinfekčnosti.

Léky řádně podepsané a s návodem jak je užívat.

 

Do autobusu: batůžek, svačina, pití v umělohmotné láhvi, igelitový sáček, přezůvky

 

Kapesné doporučujeme 150,- Kč

 

 

 

Ozdravný pobyt

Místo: Hotel Belveder, Železná Ruda

Termín: 10. 6. – 14. 6. 2019

Cena: cca 2 300,- Kč

Termín zaplacení zálohy 1 300 ,- Kč do 28. 2. 2019

Doplatek 1 000 ,- Kč do 15. 5. 2019

Platba na účet školy: č. účtu 68 47 13 19/0800

Variabilní symbol: 2 2019 

Nezapomeňte uvést jméno dítěte!

 

 

Každý den doma číst!

 

Třídní učitelka:  Mgr. Věra Picková  pickova@zsnalise.cz

Asistent pedagoga: Anna Čechocká  cechocka@zsnalise.cz

Úkoly pro marůdky:

Slabikář do str. 59

Pracovní sešit ke Slabikáři str. dle probraných písmen str. 31

Písanka 3 str. 26

Já a můj svět do str. 47

Matematika PS 2 –  str. 28,  pětiminutovky / procvičování pamětného sčítání a odčítání/

Procvičovací matematika –  str. 23, 25

Anglický jazyk 1. třída

 

————————————————————————————–

Plán třídních akcí na školní rok 2018 – 2019:

(akce budou průběžně aktualizovány a  doplňovány)

Září :

vycházka do okolí školy dle aktuálního počasí

Říjen:

5.10. Cinema City Galaxie  (filmové představení Kubík hrdina)

17.10. Podzimní karneval (ŠD) 14:00 – 15:00

29. – 30.10. Podzimní prázdniny

Listopad:

2.11. Ekocentrum Michle

21.11. Poslední let Broučků 15:30 – 18:00

21. 11. Divadelní představení Obsazená židlička / ve škole/ 10,- Kč – placeno z třídního fondu

29.11.  Vánoční fotografování jednotlivců – 270,- Kč

Prosinec:

 4.12. Návštěva divadla  KC Modřany – Vánoční kabaret 60,- Kč / placeno z třídního fondu/

5.12.    Mikuláš ve škole

12.12.  Vánoční školní trhy

18. 12. Zdravé zoubky

20.12.  Vánoční dopolední besídka dětí ve třídě

21.12. Výlet do svíčkárny v Šestajovicích – vánoční výroba svíček 290,- Kč / 190,- placeno z třídního fondu/

Leden:

Třídní schůzky od 17.30 hodin ve třídě

Únor:

22. 2.  Návštěva divadla – Sněhurka a sedm trpaslíků

Březen:

7. 3. Knihovna v Michli

12.3. Výtvarná dílna s ilustrátorkou a malířkou Vlastou Dyrynkovou (zrušena ze zdravotních důvodů)

22. 3.  Filmové představení

Duben:

16. 4. Velikonoční aranžování (placeno z třídního fondu)

Květen :

Vycházka do přírody

Červen: 

Plavba lodičkou po pražských Benátkách

10.6. – 14.6. 2019  Ozdravný pobyt na Šumavě  ( Železná Ruda – Špičák, hotel Belvedér)

————————————————————————————–

Plán třídního učitele

2018 – 2019

 

Třída 1. A

 Třídní učitelka : Mgr. Věra Picková

Asistent pedagoga: Anna Čechocká

Do první třídy nastoupilo 23 žáků z toho 9 dívek a  14 chlapců.

V průběhu školního roku budeme pracovat na  rozvoji kompetencí ve všech oblastech výběrem rozmanitých forem vyučování i účastí na vzdělávacích a kulturních programech mimo školu.

Vycházky, exkurze, výstavy, výlety, návštěvy divadel se budou uskutečňovat v souladu s cíli učebních plánů 1. ročníku. Na závěr roku bychom chtěli uskutečnit Ozdravný pobyt  na Šumavě. Žáci se vzdělávají podle ŠVP Stavíme mosty 79-01-C/01.

KOMPETENCE :

Kompetence sociální a personální :
dodržovat pravidla ve třídě, pomáhat druhým, slušné chování k sobě navzájem, k dospělým, navození příjemné a přátelské atmosféry ve třídě, spolupráce ve dvojici a ve skupině.

Kompetence pracovní :

dodržování vymezených pravidel, ocenění práce dospělých

Kompetence k učení :

vytvořit chuť k učení, podpořit zvídavost, učit se zhodnotit vlastní práci, vyhledávání a třídění informací.

Kompetence  k řešení  problémů

vedeme žáky k pochopení problému, promýšlení a plánování způsobu řešení zodpovědnosti  za své chování.

Kompetence komunikativní :

komunikace v různých situacích ( omluva, pozdrav, poděkování, prosba ).

vedeme žáky k vhodným formulacím a vyjadřování svých myšlenek,

naslouchání druhých.

Kompetence občanské : 

vedeme žáky k poznání svých práv a povinností ve škole i mimo ni, vedení žáků k estetickému vzhledu třídy, respektování druhých, multikulturní výchova – poznávání kultury ostatních národů