Třída 1.A 2018/19

///Třída 1.A 2018/19
Třída 1.A 2018/192019-01-21T12:30:48+00:00

 

 

VÍTÁME VÁS NA STRÁNKÁCH 1.A 🙂

Ozdravný pobyt

Místo: Hotel Belveder, Železná Ruda

Termín: 10. 6. – 14. 6. 2019

Cena: cca 2 300,- Kč

Termín zaplacení zálohy 1 300 ,- Kč do 28. 2. 2019

Doplatek 1 000 ,- Kč do 15. 5. 2019

Platba na účet školy: č. účtu 68 47 13 19/0800

Variabilní symbol: 2 2019 

Nezapomeňte uvést jméno dítěte!

 

 

 

Každý den doma číst!

Pomůcky na druhé pololetí: modelovací hmota, barevné papíry, krátké pravítko do penálu (na podtrhávání), 2x obyčejná tužka, lepidlo

Do třídy: vlhčené ubrousky, papírové kapesníčky v krabičce, papírové utěrky, šťáva

Třídní učitelka:  Mgr. Věra Picková  pickova@zsnalise.cz

Asistent pedagoga: Anna Čechocká  cechocka@zsnalise.cz

Úkoly pro marůdky:

Slabikář do str. 18

Pracovní sešit ke Slabikáři str.6

Písanka 2 str. 6 – 7

Já a můj svět do str. 38

Matematika do str. 55

Procvičovací matematika – libovolná cvičení do str.22

 

 

————————————————————————————–

Plán třídních akcí na školní rok 2018 – 2019:

(akce budou průběžně aktualizovány a  doplňovány)

Září :

vycházka do okolí školy dle aktuálního počasí

Říjen:

5.10. Cinema City Galaxie  (filmové představení Kubík hrdina)

17.10. Podzimní karneval (ŠD) 14:00 – 15:00

29. – 30.10. Podzimní prázdniny

Listopad:

2.11. Ekocentrum Michle

21.11. Poslední let Broučků 15:30 – 18:00

21. 11. Divadelní představení Obsazená židlička / ve škole/ 10,- Kč – placeno z třídního fondu

29.11.  Vánoční fotografování jednotlivců – 270,- Kč

Prosinec:

 4.12. Návštěva divadla  KC Modřany – Vánoční kabaret 60,- Kč / placeno z třídního fondu/

5.12.    Mikuláš ve škole

12.12.  Vánoční školní trhy

18. 12. Zdravé zoubky

20.12.  Vánoční dopolední besídka dětí ve třídě

21.12. Výlet do svíčkárny v Šestajovicích – vánoční výroba svíček 290,- Kč / 190,- placeno z třídního fondu/

Leden:

Třídní schůzky od 17.30 hodin ve třídě

Únor:

22. 2.  Návštěva divadla – Sněhurka a sedm trpaslíků

Březen:

7. 3. Knihovna v Michli

12.3. Výtvarná dílna s ilustrátorkou a malířkou Vlastou Dyrynkovou

22. 3.  Filmové představení

Duben:

Velikonoční aranžování

Květen :

Vycházka do přírody

Červen: 

Plavba lodičkou po pražských Benátkách

10.6. – 14.6. 2019  Ozdravný pobyt na Šumavě  ( Železná Ruda – Špičák, hotel Belvedér)

————————————————————————————–

Plán třídního učitele

2018 – 2019

 

Třída 1. A

 Třídní učitelka : Mgr. Věra Picková

Asistent pedagoga: Anna Čechocká

Do první třídy nastoupilo 23 žáků z toho 9 dívek a  14 chlapců.

V průběhu školního roku budeme pracovat na  rozvoji kompetencí ve všech oblastech výběrem rozmanitých forem vyučování i účastí na vzdělávacích a kulturních programech mimo školu.

Vycházky, exkurze, výstavy, výlety, návštěvy divadel se budou uskutečňovat v souladu s cíli učebních plánů 1. ročníku. Na závěr roku bychom chtěli uskutečnit Ozdravný pobyt  na Šumavě. Žáci se vzdělávají podle ŠVP Stavíme mosty 79-01-C/01.

KOMPETENCE :

Kompetence sociální a personální :
dodržovat pravidla ve třídě, pomáhat druhým, slušné chování k sobě navzájem, k dospělým, navození příjemné a přátelské atmosféry ve třídě, spolupráce ve dvojici a ve skupině.

Kompetence pracovní :

dodržování vymezených pravidel, ocenění práce dospělých

Kompetence k učení :

vytvořit chuť k učení, podpořit zvídavost, učit se zhodnotit vlastní práci, vyhledávání a třídění informací.

Kompetence  k řešení  problémů

vedeme žáky k pochopení problému, promýšlení a plánování způsobu řešení zodpovědnosti  za své chování.

Kompetence komunikativní :

komunikace v různých situacích ( omluva, pozdrav, poděkování, prosba ).

vedeme žáky k vhodným formulacím a vyjadřování svých myšlenek,

naslouchání druhých.

Kompetence občanské : 

vedeme žáky k poznání svých práv a povinností ve škole i mimo ni, vedení žáků k estetickému vzhledu třídy, respektování druhých, multikulturní výchova – poznávání kultury ostatních národů