Aktuální informace k nástupu dětí do školy 25.5.

Informace k provozu školy od 25.5.

Plánek seřadišť pro nástup do školy

Pravidla pobytu ve škole

Příhlásí-li se více než 15 žáků (ve skupině), počítejte s tím, že ne všechny bude učit třídní učitelka.

Před prvním vstupem do budovy školy žáci odevzdají vyplněné čestné prohlášení pověřenému pedagogovi. Bez něj nesmí být žák do budovy školy vpuštěn!

Čestné prohlášení – formulář ke stažení

Jarní louka se dětem velmi povedla :-). Děkuji:).

Opět poděkování dětem a Vám rodičům za velikou snahu a výdrž :). Velice si toho cením :). Mám radost i z  prací, které posíláte navíc. Jak vidím na fotografiích dětí, které také zasíláte, některé z nich mi pěkně povyrostly :).

Úkoly do 22. května

Český jazyk

Učebnice str. 79 – ústně, cv 1. do sešitu

str. 80 – ústně, cv.6 do sešitu

Možno nadiktovat diktát str. 80 cv.8 b

PS str.13  –  pošlete:-)

Písanka str. 8, 9

Matematika

str.36, str.37 – pošlete mi:), 

Str. 35 a 38, 39    jsou dobrovolné

Fraus str. -str. 8/ cv. 3, str. 9/cv. 10/cv. 4, zkusit složit z dřívek/ párátek/ obrazce Ostatní cvičení si mohou děti udělat dobrovolně.

skolasnadhledem.cz ( zde najdete i online cvičení Hejného matematiky)

Člověk a jeho svět

Učebnice str . 51 – přečíst

PS  str.62

Možnosti procvičování učiva na internetu:

  • vcelka.cz
  • naucescist.cz
  • skolakov.eu
  • ucimeseradi.cz
  • ucimesevenku.cz
  • matika.in
  • online cvičení
  • hmat

Anglický jazyk 2. třída

Skupina pí. uč. Tvrzníkové

19.5.

Chválím všechny děti, které mi poslaly slovíčka, ale i fotky se skvělými helmami. RODIČůM děkuji za spolupráci, bez Vás bychom se nic nového nenaučili 🙂

Posílám dnes ještě jeden příběh. Tentokrát o slonovi. Podívejte se na krátké video. Stačí, když děti pochopí, o co se jedná a samy doplní větu v češtině. Zopakujeme si barvy. Všechno ostatní je práce dobrovolná!!!!

https://www.youtube.com/watch?v=vZlNp-8zOgk

Co se stane se slonem Elmerem, který hýří všemi barvami? Je nejdříve nespokojený, chce být jako všichni ostatní sloni – šedivý. Když se vyválí v bobulích, co ho obarví na šedou, je stejný jako všichni ostatní sloni, ale co to? Necítí se ve své kůži. Pak zaprší a Elmer …. Nechte DOPLNIT DĚTI

Pod textem máte ode mě vypsaná slovíčka a výrazy, které můžete přeložit a zapsat si. Všichni si zopakují barvy, ostatní je dobrovolné.

Slovní zásoba:

Good morning! … Dobré jitro!

yellow … žlutý

orange

red

pink

purple

blue

green

black

white

Doplňující odkaz pro rodiče:

http://babylonia.ch/fileadmin/user_upload/documents/Teaching_Files_73/Lesson2-Elmer_s_story.pdf

Práce pro zvídavé:
Přeložte si a napište do sešitů:

He isn’t grey. … (On) není šedý.

Young elephants, … Mladí sloni

old elephants, ….

tall elephants,

fat elephants

thin elephants

 

12.5.

Všem, co mi poslali videa, audionahrávky a obrázky, moc děkuji – vše mi udělalo velikou radost. Dětem se bude naučená angličtina hodit i do příštích let. Myslím, že jsme společně za poslední týdny udělali obrovský pokrok. Úkoly berte spíš jako doporučeni a možnost pro děti, jak se něco naučit a třeba se i zabavit 🙂

Dnes Vám posílám video, podle kterého můžete vytvořit masku a poslat mi do 19.5. foto. Slovíčka, prosím, ať si je děti opíší.

https://learnenglishkids.britishcouncil.org/video-zone/make-astronaut-helmet

helmet – helma

draw – kreslit

glue – lepit, lepidlo

decorate – zdobit

 

Výtvarná a pracovní výchova

Rozkvetlá jarní louka

Na tomto odkazu najdete fotografie ze Školy v přírodě:

https://zacci-sikulky.rajce.idnes.cz/I.A_Skola_v_

——————————————————————————–

Plán třídního učitele 2019 – 2020

Charakteristika třídy:

Do druhé třídy nastoupilo 24 žáků z toho – 10 dívek a 14 chlapců. Jedna z dívek má domácí vzdělávání, dvě jsou na školách v zahraničí.

Žáci se vzdělávají podle ŠVP Stavíme mosty 79-01-C/01.

KOMPETENCE :

Kompetence sociální a personální :
dodržovat pravidla ve třídě, pomáhat druhým, slušné chování k sobě               navzájem, k dospělým, navození příjemné a přátelské atmosféry ve třídě

Kompetence pracovní :

dodržování vymezených pravidel

Kompetence k učení :

vytvořit chuť k učení, podpořit zvídavost, učit se zhodnotit vlastní práci, vyhledávání a třídění informací.

Kompetence  k řešení  problémů

vedeme žáky k pochopení problému, zodpovědnost za své chování

 Kompetence komunikativní :

komunikace v různých situacích ( omluva, pozdrav, poděkování, prosba ).

vedeme žáky k vhodným formulacím a vyjadřování svých myšlenek,

naslouchání druhých

 Kompetence občanské :  

vedeme žáky k poznání svých práv a povinností ve škole i mimo ni,

vedení žáků k estetickému vzhledu třídy