Třída 1.A 2018/19

///Třída 1.A 2018/19
Třída 1.A 2018/192018-11-13T13:37:28+00:00

VÍTÁME VÁS NA STRÁNKÁCH 1.A 🙂

  • Akce Děti dětem  – sbírka materiální pomoci pro kojenecký ústav v Krči, můžete pomoci zakoupením jedné či více věcí dle vašich možností (dětské plenky, papírové kapesníčky, toaletní papír, vlhčené ubrousky, zubní pasta, zubní kartáčky, hygienické potřeby k péči o tělo, potřeby pro úklid, dětské trvanlivé pokrmy, hračky a dětské oblečení ve výborném  stavu, nejlépe nepoužité. Prosíme označit zabalený pytel či igelitku s věcmi názvem školy, svoz materiální sbírky bude ve dnech 10.12. – 13.12.2018.

14.11. Konzultační hodiny 17:30 – 19:00. Rodiče, se kterými potřebuji hovořit, si pozvu e-mailem.

Doma prosím stále procvičovat probraná písmenka v deskách, skládat slabiky a jednoduchá slova.

 

Třídní učitelka:  Mgr. Věra Picková  pickova@zsnalise.cz

Asistent pedagoga: Anna Čechocká  cechocka@zsnalise.cz

Úkoly pro marůdky:

Živá abeceda do str. 33, 34 – číst písmenka u sovičky, skládání slabik z písmenek, skládání slov

Moje první psaní

Písanka 1 – písmenko e, i, str. 5 – první dva řádky – nácvik na písmeno a

Já a můj svět do str. 20

Matematika do str. 33

Procvičovací matematika – libovolná cvičení do str. 17, 18, str. pak až str. 24 celá

 

 

————————————————————————————–

Plán třídních akcí na školní rok 2018 – 2019:

(akce budou průběžně aktualizovány a  doplňovány)

Září :

vycházka do okolí školy dle aktuálního počasí

Říjen:

5.10. Cinema City Galaxie  (filmové představení Kubík hrdina)

17.10. Podzimní karneval (ŠD) 14:00 – 15:00

29. – 30.10. Podzimní prázdniny

Listopad:

2.11. Ekocentrum Michle

21.11. Poslední let Broučků 15:30 – 18:00

29.11.  Vánoční fotografování jednotlivců – 270,- Kč

Prosinec:

 4.12. Návštěva divadla – Vánoční kabaret

5.12.    Mikuláš ve škole

12.12.  Vánoční školní trhy

20.12.  Vánoční dopolední besídka dětí ve třídě

21.12. Výlet do svíčkárny v Šestajovicích – vánoční výroba svíček

Leden:

Únor:

Březen:

Duben:

Květen :

Červen: 

10.6. – 14.6. 2019  Ozdravný pobyt na Šumavě  ( Železná Ruda – Špičák, hotel Belvedér)

————————————————————————————–

Plán třídního učitele

2018 – 2019

 

Třída 1. A

 Třídní učitelka : Mgr. Věra Picková

Asistent pedagoga: Anna Čechocká

Do první třídy nastoupilo 23 žáků z toho 9 dívek a  14 chlapců.

V průběhu školního roku budeme pracovat na  rozvoji kompetencí ve všech oblastech výběrem rozmanitých forem vyučování i účastí na vzdělávacích a kulturních programech mimo školu.

Vycházky, exkurze, výstavy, výlety, návštěvy divadel se budou uskutečňovat v souladu s cíli učebních plánů 1. ročníku. Na závěr roku bychom chtěli uskutečnit Ozdravný pobyt  na Šumavě. Žáci se vzdělávají podle ŠVP Stavíme mosty 79-01-C/01.

KOMPETENCE :

Kompetence sociální a personální :
dodržovat pravidla ve třídě, pomáhat druhým, slušné chování k sobě navzájem, k dospělým, navození příjemné a přátelské atmosféry ve třídě, spolupráce ve dvojici a ve skupině.

Kompetence pracovní :

dodržování vymezených pravidel, ocenění práce dospělých

Kompetence k učení :

vytvořit chuť k učení, podpořit zvídavost, učit se zhodnotit vlastní práci, vyhledávání a třídění informací.

Kompetence  k řešení  problémů

vedeme žáky k pochopení problému, promýšlení a plánování způsobu řešení zodpovědnosti  za své chování.

Kompetence komunikativní :

komunikace v různých situacích ( omluva, pozdrav, poděkování, prosba ).

vedeme žáky k vhodným formulacím a vyjadřování svých myšlenek,

naslouchání druhých.

Kompetence občanské : 

vedeme žáky k poznání svých práv a povinností ve škole i mimo ni, vedení žáků k estetickému vzhledu třídy, respektování druhých, multikulturní výchova – poznávání kultury ostatních národů