VÍTÁME VÁS NA STRÁNKÁCH 2.A 🙂 

Třídní učitelka:  Mgr. Věra Picková  pickova@zsnalise.cz

Asistent pedagoga: Mgr. Soňa Dvořáková

Čtenářský deník – (probírali jsme na třídních schůzkách):

Linkovaný sešit s pevnými deskami velikosti A4.
Autor a ilustrátor knihy, hlavní postavy,
“co se mi na knížce líbilo“ – dvě věty, ne více  🙂 + nakreslit obrázek.
1. knihu přečíst do konce listopadu.

 

Na tomto odkazu najdete fotografie ze Školy v přírodě:

https://zacci-sikulky.rajce.idnes.cz/I.A_Skola_v_prirode_-_Belveder_2019#

Úkoly pro marůdky:

Anglický jazyk 2. třída

 

————————————————————————————–

Plán třídních akcí na školní rok 2019 – 2020:

(akce budou průběžně aktualizovány a  doplňovány)

Září :

26.9. Dřevíčkova dílnička (100,-Kč – placeno z třídního fondu)

Říjen:

22.10. Divadlo KC12 – Dlouhý, Široký a Bystrozraký (60 Kč, placeno z třídního fondu)

 

Listopad:

 

Prosinec:

 

Leden:

 

Únor:

 

Březen:

 

Duben:

 

Květen :

 

Červen: 

 

————————————————————————————–

Plán třídního učitele 2019 – 2020

Charakteristika třídy:

Do druhé třídy nastoupilo 24 žáků z toho – 10 dívek a 14 chlapců. Jedna z dívek má domácí vzdělávání, dvě jsou na školách v zahraničí.

Žáci se vzdělávají podle ŠVP Stavíme mosty 79-01-C/01.

KOMPETENCE :

Kompetence sociální a personální :
dodržovat pravidla ve třídě, pomáhat druhým, slušné chování k sobě               navzájem, k dospělým, navození příjemné a přátelské atmosféry ve třídě

Kompetence pracovní :

dodržování vymezených pravidel

Kompetence k učení :

vytvořit chuť k učení, podpořit zvídavost, učit se zhodnotit vlastní práci, vyhledávání a třídění informací.

Kompetence  k řešení  problémů

vedeme žáky k pochopení problému, zodpovědnost za své chování

 Kompetence komunikativní :

komunikace v různých situacích ( omluva, pozdrav, poděkování, prosba ).

vedeme žáky k vhodným formulacím a vyjadřování svých myšlenek,

naslouchání druhých

 Kompetence občanské :  

vedeme žáky k poznání svých práv a povinností ve škole i mimo ni,

vedení žáků k estetickému vzhledu třídy