Třídní učitel: Mgr. Jiří Černý

 

SSZŠ Litvínov | Focení prvňáčků - termín bude upřesněn

 

Vážení rodiče,  distanční vzdělávání je povinná součást vzdělávání. Neúčast žáka musí být omluvena. Pokud se žák nemůže účastnit určité hodiny, omluvte jej u učitele zameškaného předmětu. Pokud dítě onemocní na delší dobu, omluvte jej u třídního učitele.

Pro zjednodušení zadávání úkolů od 2.11. naleznete každé pondělí na stránkách třídy zadání nového učiva a termíny zasílání úkolů na celý týden. V plánu akcí na Bakalářích naleznete termíny výuky přes Teams.

 

Do pondělí 26.10. do 16.00 prosím zašlete ke kontrole tato cvičení:

ČJ PS 13/4 + hádanka, sešit ČJ-Š úkol z učebnice str.13/4 Psace

MA PS 20/2 + 22, 23 parkety

Písanka bude ke kontrole 2.11. ve škole, případně přes email nebo whatsapp.

 

Halloweenská soutěž   – zde více info

Halloween, oheň a kulturní šoky

 

 

 

 

 

 

 

Učivo během distanční výuky

 

Přihlášení na schůzku v Teams provádějte vždy z kalendáře, kde jsou schůzky naplánované.

 Prosíme, aby děti měly řádně přichystané pomůcky k práci v daných předmětech.

 

NÁVOD NA PŘIPOJENÍ K APLIKACI TEAMS

 

ŠD

Sledujte stránky školní družiny. Naleznete zde zábavu a relaxaci na odpoledne.

 

 

Plán Třídního učitele 2.A 2020-21.

Pravidla třídy 2.A – 2020/21

Náměty k opakování