Třídní učitel: Mgr. Jiří Černý

 

 

PL z Prvouky se budou plnit postupně. 

V pondělí zadáme další učivo.

Přeji hezký víkend

                                  J.Černý

 

Obecná každodenní procvičování:

ČJ – trénovat skládání slov, hláskování (po písmenech řekne slovo), opis (tak, jak vidí, napíše), přepis (z tiskacího do psacího a naopak), diktát (pošleme na nadiktování do sešitu, může být i vlastní), čtení – důraz na plynulost čtení, melodii vět, práce s textem (počet vět, počet slov ve větě, význam slov, vyhledávání slov v textu, vyhledávání 2,3-slabičných slov v textu, …)

MA – svižné sčítání a odčítání do 10, rozklad čísla, číslo před a za, porovnávání menší a větší, sčítání a odčítání do 15 i s přechodem přes 10. Prostředí (stavby, krokování, bus, hadi, pyramidy, skřítkové neposedové …), která zvládnete, můžete opakovat. Pokud si nebudete vědět rady, vyřešíme po nástupu do školy.

K opakování můžete využít webové stránky na našich třídních stránkách.

AJ – opakování slovíček – barvy, čísla do 10, školní pomůcky, hračky

Doporučuji využít k procvičování a upevnění učiva online podporu k učebnici: www.oup.com/elt/happyhouse – materiály k učebnici Happy House 1

Děti si mohou vyrábět vlastní pomůcky, např. pexeso, domino (obrázky, barvy, čísla) Zahrajte si s nimi 🙂

Případné dotazy na adrese: cermakova@zsnalise.cz

 

Jednotlivé dílčí úkoly po dobu uzavření školy najdete i ve webové aplikaci Bakaláři – Úkoly.

Prosíme o důkladné a svědomité plnění zadaných úkolů, vše zkontrolujeme po návratu do školy.

Všem jsme dnes zaslali  zprávu na aplikaci Bakaláři – Komens -Nástěnka jako zkoušku komunikačního kanálu. Prosíme o potvrzení.

Děkujeme

 

Vážení rodiče,

prosíme vás, abyste se svými dětmi plnili zadané úkoly postupně.
Učivo bude zadané v pondělí – splnění a kontrola bude ve středu do 13.00 hod a ve středu – splnění a kontrola v pátek do 13.00.
Děkuji všem za již poslané, děti dostávají motivační jedničky za splnění úkolů.

Není to lehká situace, ale věřím, že společnými silami ji zvládneme.

Pevné nervy a pozdravy dětem.

Třídní učitel J.Černý

 

Zadané úkoly do pátku 27.3. 2020

 

Hotovou práci můžete odevzdávat ke kontrole přes email nebo přes aplikaci WhatsApp.

ČJ

 • Písanka – dokončit 1. díl, (str. 31, 32)
 • Slabikář – číst průběžně , můžete se vracet, vyberte jeden, který přečtete třikrát
 • str. 76  –  kdo bude chtít a má možnost nahrát čtení jednoho ze článků a poslat
 • do sešitu vymysli a napiš 5 slov na písmeno Č, můžeš doplnit obrázkem
 • Vyplň pracovní list Č ( do obdélníku namaluj jednu profesi)
 • Básnička Jaro – až se děti naučí, tak můžete nahrát a poslat

J A R O

 

MA

 • učebnice str. 25, 26
 • vždy na konci stránky jsou návody , jak řešit některé úlohy
 • vymysli 5 příkladů na  +  do 15, 5 příkladů na  –  do 15 a napiš do sešitu

 

ČJS

 • učebnice  str. 17 Pozorujeme jarní přírodu
 • PL 10 – doplň a vybarvi
 • opakovat a procvičovat hodiny

 

Náměty k opakování

 

Plán akcí – 1.A 2019/20

Plán třídního učitele 1.A – 2019/20