Třídní učitel: Mgr. Jiří Černý

 

Platba za PS – upřesnění:

Cena 846,- Kč poukazujte na číslo účtu:  68471319/0800 (do poznámky uveďte jméno dítěte a třídu).

Děkujeme

 

Výuka již podle rozvrhu.

 

Plán akcí – 1.A 2019/20

Plán třídního učitele 1.A – 2019/20

Stránky k procvičování

 

Třída 1.A šk. rok 2019/2020

Číslo spisu:
76/2019
57/2019
83/2019
55/2019
69/2019
60/2019
132/2019
114/2019
70/2019
93/2019
74/2019
127/2019
51/2019
58/2019
120/2019
50/2019
131/2019
45/2019
54/2019
126/2019
84/2019
73/2019
52/2019
46/2019
122/2019