Třída 1.A 2020/20212021-05-14T10:32:33+01:00

Vítáme Vás na stránkách třídy 1.A 😀

Třídní učitelka: Mgr. Věra Picková

Asistentka pedagoga: Mgr. Soňa Dvořáková

Vyučující HV: Bc. David Le Cam

Vyučující AJ: Tereza Smejkalová (pondělní skupina), RNDr. Zuzana Kahlerová (skupina v úterý)

Kontakty : pickova@zsnalise.cz, dvorakova@zsnalise.cz, lecam@zsnalise.cz, smejkalova@zsnalise.cz, kahlerova@zsnalise

Od 17. 5.  již probíhá výuka podle rozvrhu, v pondělí budeme mít pět hodin ( do 12.40 hod.).

______________________________________________________________________________

 Odkaz na HV: https://www.youtube.com/watch?v=r9TbKj8rdJU&t=848s

Anglický jazyk 1.A – 

Zajímavé odkazy:

  • ctedu.cz
  • grafomotorika.eu (zde naleznete cenné informace ohledně možných grafomotorických obtíží, správného úchopu, sezení při psaní a čtení atp.)
  • skolakov.eu
  • naucsecist.cz

Pravidla třídy:

1. Jsme všichni kamarádi, pomáháme si, neubližujeme si slovem ani fyzicky.

2. Po třídě a po celé škole se pohybujeme pomalu – na běhání máme tělocvičnu a zahradu.

3.Umíme mlčet při soustředěné práci, při jídle, nerušíme vykřikováním.

4.Pusu máme na hezká slovíčka, na prosbu, pozdrav, poděkování a pěkné povídání.

5.Když mluví kamarádi nebo dospělí, pěkně je s napnutýma ušima posloucháme a neskáčeme jim do řeči.

6. Po řádném umytí rukou si vždy nezapomínáme očistit ruce dezinfekcí.

7. Šetříme životní prostředí, třídíme odpad a pečujeme o přírodu.

8. Uklízíme si pracovní místo a udržujeme pořádek ve třídě i ve škole.

9. Dbáme na na své bezpečí, ale i na bezpečí druhých.

10. Udržujeme čistotu na wc.


Plán třídního učitele:

2020 – 2021

Třída 1. A

 Třídní učitelka: Mgr. Věra Picková

Asistent pedagoga: Mgr. Soňa Dvořáková

Do první třídy nastoupilo 27 žáků, z toho 11 dívek a  16 chlapců.

V průběhu školního roku budeme pracovat na rozvoji kompetencí ve všech oblastech výběrem rozmanitých forem vyučování i účastí na vzdělávacích a kulturních programech.

KOMPETENCE :

Kompetence sociální a personální :
dodržovat pravidla ve třídě, pomáhat druhým, slušné chování k sobě navzájem, k dospělým, navození příjemné a přátelské atmosféry ve třídě, spolupráce ve dvojici a ve skupině

Kompetence pracovní :

dodržování vymezených pravidel, ocenění práce dospělých

Kompetence k učení :

vytvořit chuť k učení, podpořit zvídavost, učit se zhodnotit vlastní práci, vyhledávání a třídění informací

Kompetence  k řešení  problémů

vedeme žáky k pochopení problému, promýšlení a plánování způsobu řešení    zodpovědnost za své chování

Kompetence komunikativní :

komunikace v různých situacích ( omluva, pozdrav, poděkování, prosba ).

vedeme žáky k vhodným formulacím a vyjadřování svých myšlenek,

naslouchání druhých

Kompetence občanské : 

vedeme žáky k poznání svých práv a povinností ve škole i mimo ni,

vedení žáků k estetickému vzhledu třídy, respektování druhých, multikulturní výchova (poznávání kultury ostatních národů).

 

 

 

 

 

ROZVRH HODIN při on-line výuce
1. skupina: Alžbětka, Dominik, Vincent, Tonička, Klárka, Adrianka, Vašík, Adam, Viktor, Beatka, Bertík, Žofinka, Saša (rozdělení podle výuky Aj)
2. skupina: Viktorka, Sofinka, Toník N., Artík, Karolínka, Eliáš, Míša, Maruška, Toník Š., Ondra, Vítek, Ivan, Páťa, Natálka
Pondělí 
Anglický jazyk (1. skupina Smejkalová) 8.15 – 8.45 
Český jazyk a Matematika celá třída 9.00 – 10.10 (s přestávkou)
Úterý
Anglický jazyk (2. skupina Kahlerová) 8:15 – 8:45 
Český jazyk – celá třída 9.00-9.30 
Matematika 1. skupina 9.40-10.10 
Matematika 2. skupina 10.20-10.50 
Středa
Český jazyk – 1. skupina 8.15-8.45
Český jazyk – 2. skupina 8.55 – 9.25
Matematika – 1. skupina 9.35 – 10.05
Matematika – 2. skupina 10.15 – 10.45
Čtvrtek
Český jazyk – 1. skupina 8.15-8.45
Český jazyk – 2. skupina 8.55 – 9.25
Člověk a jeho svět – celá třída 9.35 – 10.05
Pátek – konzultace

Probírané učivo:

Pondělí

Slabikář – str.

Matematika (zelená) – str. 

Písanka 3. díl – str. 

 

Úterý

Slabikář – str.

Matematika (zelená) – str.

Písanka 3. díl – str.

 

Středa

Slabikář – str.

Matematika (zelená) – str.

 

 

Čtvrtek

Slabikář – str.

Písanka 3. díl – str.

Člověk a jeho svět – str

 

 Odkaz na HV: https://www.youtube.com/watch?v=r9TbKj8rdJU&t=848s

Anglický jazyk 1.A – 

Zajímavé odkazy:

  • učítelka – TV vysílání
  • ctedu.cz
  • grafomotorika.eu (zde naleznete cenné informace ohledně možných grafomotorických obtíží, správného úchopu, sezení při psaní a čtení atp.)
  • skolakov.eu
  • naucsecist.cz

Pravidla třídy:

1. Jsme všichni kamarádi, pomáháme si, neubližujeme si slovem ani fyzicky.

2. Po třídě a po celé škole se pohybujeme pomalu – na běhání máme tělocvičnu a zahradu.

3.Umíme mlčet při soustředěné práci, při jídle, nerušíme vykřikováním.

4.Pusu máme na hezká slovíčka, na prosbu, pozdrav, poděkování a pěkné povídání.

5.Když mluví kamarádi nebo dospělí, pěkně je s napnutýma ušima posloucháme a neskáčeme jim do řeči.

6. Po řádném umytí rukou si vždy nezapomínáme očistit ruce dezinfekcí.

7. Šetříme životní prostředí, třídíme odpad a pečujeme o přírodu.

8. Uklízíme si pracovní místo a udržujeme pořádek ve třídě i ve škole.

9. Dbáme na na své bezpečí, ale i na bezpečí druhých.

10. Udržujeme čistotu na wc.


Plán třídního učitele:

2020 – 2021

Třída 1. A

 Třídní učitelka: Mgr. Věra Picková

Asistent pedagoga: Mgr. Soňa Dvořáková

Do první třídy nastoupilo 27 žáků, z toho 11 dívek a  16 chlapců.

V průběhu školního roku budeme pracovat na rozvoji kompetencí ve všech oblastech výběrem rozmanitých forem vyučování i účastí na vzdělávacích a kulturních programech.

KOMPETENCE :

Kompetence sociální a personální :
dodržovat pravidla ve třídě, pomáhat druhým, slušné chování k sobě navzájem, k dospělým, navození příjemné a přátelské atmosféry ve třídě, spolupráce ve dvojici a ve skupině

Kompetence pracovní :

dodržování vymezených pravidel, ocenění práce dospělých

Kompetence k učení :

vytvořit chuť k učení, podpořit zvídavost, učit se zhodnotit vlastní práci, vyhledávání a třídění informací

Kompetence  k řešení  problémů

vedeme žáky k pochopení problému, promýšlení a plánování způsobu řešení    zodpovědnost za své chování

Kompetence komunikativní :

komunikace v různých situacích ( omluva, pozdrav, poděkování, prosba ).

vedeme žáky k vhodným formulacím a vyjadřování svých myšlenek,

naslouchání druhých

Kompetence občanské : 

vedeme žáky k poznání svých práv a povinností ve škole i mimo ni,

vedení žáků k estetickému vzhledu třídy, respektování druhých, multikulturní výchova (poznávání kultury ostatních národů).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vzdělávací strategie

Výuka přírodovědných předmětů je založena na názornosti, praktickém cvičení a projektovém vyučování. Cílem této výuky je na základě teoretických základů a praktických činností pochopit zkoumaný jev a následně jej umět aplikovat a zobecňovat. Veškerá činnost vede k plánování a samostatnému rozvržení učiva do jednotlivých hodin. Tento styl výuky učí týmové práci a zodpovědnosti.

Contact Us

Základní škola ,

Na Líše 936/16

141 00 Praha 4

tel: +420241480693

mail: skola@zsnalise.cz

Přejít nahoru