Třída: 4.B

třídní učitelka: Mgr. Zdeňka Dundychová

Vítejte na stránkách třídy 4.B  ve školním roce 2019/2020.

   

Konzultace 15. 1. od 17 hodin.

 

Prosím, zaplaťte co nejdříve  kurz plavání. Děkuji.

 

!!Upozornění: Blíží se termín zaplacení doplatku za plavání ve výši 1 700,- Kč  a to 20. 1. 2020 na účet číslo: 68471319/0800, variabilní symbol: 82019, konstantní symbol: 0308.

Třetina přihlášených žáků dosud neuhradila zálohu ve výši 2 800,- Kč, přestože termín splatnosti byl 15. 11. 2019. Prosím rodiče o kontrolu, zda byla tato platba provedena, případně aby byla uhrazena nejpozději do 10. 1. 2020 s ohledem na nutnost zaplacení zálohové faktury ubytovateli. Upozornění!!

 

 

 

Termíny odevzdání Čtenářských sešitů: zapsány v diářích

Recitace  nazpaměť: zapsány v diářích

 

Plán akcí pro 4.třídu

 

Plán učitele

 

Plavání Srní