Třída: 4.B

třídní učitelka: Mgr. Zdeňka Dundychová

Vítejte na stránkách třídy 4.B  ve školním roce 2019/2020.

Přehled opatření k zajištění pobytu žáků 1. stupně ve škole v době mimořádných opatření od 25. 5. 2020 do 30. 6. 2020 – aktualizováno:

Provoz školy od 25. 5. 2020 – informace pro rodiče

Plánek – vstup do školy 4. B

Pokyn pro pobyt žáků 1. stupně ve škole

Čestné prohlášení (pdf) nebo Čestné prohlášení (Word)

Jedničky za vypracované úkoly jsou motivační a jsou udělovány za aktivitu.

Velký dík patří všem rodičům, kteří se věnují domácímu vzdělávání svých dětí.

Příjemné chvíle s učením Vám přeje Vaše  učitelka Zdeňka

Práci na další týden (25. 5. – 31. 5. 2020) najdete zde – Domácí výuka – úkoly

Posílejte jen určená kontrolní cvičení, ne kopie vyplněných PS. Děkuji.

Až přijdeme do školy, všechno si společně zopakujeme.

Těším se na Vás, je tu (ve škole) moc velké ticho a už je to „domácí vzdělávání“ moc dlouhé. Chybíte mi.

Vaše úča Zdeňka

 

ANGLIČTINA  skupina paní uč. Ondříčkové (knihovna):

Aktivity, procvičování i testy k učebnici najdete na www.oup.com/elt/happystreet

Poslechy k učebnici: https://elt.oup.com/general_content/cz/kestazeni/audio_nahravky/happy_street_third?cc=cz&selLanguage=cs      (3. vydání 2 – čísla odpovídají)

Úkoly na týden 18. – 22.5.

Unit 7  PRESENT SIMPLE TENSE (přítomný čas prostý), JOBS (zaměstnání)

  • Učebnice str. 48 : We’re late – poslechnout (poslech najdete v odkazu výše) a přečíst nahlas alespoň 2x .
  • Do sešitu (exercisebook) nadpis: JOBS  + podle str. 49 v učebnici (Read and match) vypsat 6 zaměstnání, přikreslit k nim obrázky a přidat povídání ze správné bubliny. Po vypracování prosím zkontrolovat, nahlas po sobě přečíst a ofocené poslat mailem nejlépe do 22.5.
  • Kdo zvládne, může se začít učit slovíčka Unit 7

Děkuji

E. Ondříčková

AJ – skupina O. Trumpfheller – 4. B

Úkoly do pátku 29.5.

Uč. Str. 53 – Clive the caveman – přečíst a přeložit (ústně)

Uč. str. 54 – Colin in Computerland – přečíst a přeložit (ústně)

PS str. 66 – celá – termínovaný úkol

PS str. 68 – celá – termínovaný úkol

PS str. 69 – celá – termínovaný úkol

OT

 

ANGLIČTINA

Skupina pí. uč. Tvrzníkové

 

22.5.

Prosím rodiče dětí, které budou pokračovat v domácím vzdělávání, aby zkomletovali s dětmi slovní zásobu 7. lekce a podívali se na cviční v učebnici v 7. lekci. Poslechy samozřejmě vynechejte. Kdyby bylo cokoli potřeba, pošlete mi e-mail a vše společně dořešíme. Do konce šk. roku budeme pracovat již s učebnicí a pracovním sešitem, stejně jako děti, které budou ve škole.

 

19.5.

Chválím všechny děti, které mi poslaly slovíčka, ale i fotky se skvělými helmami. RODIČůM děkuji za spolupráci, bez Vás bychom se nic nového nenaučili 🙂

Posílám dnes ještě jeden příběh. Tentokrát o slonovi. Podívejte se na krátké video. Stačí, když děti pochopí, o co se jedná a samy doplní větu v češtině. Zopakujeme si barvy. Všechno ostatní je práce dobrovolná!!!!

https://www.youtube.com/watch?v=vZlNp-8zOgk

Co se stane se slonem Elmerem, který hýří všemi barvami? Je nejdříve nespokojený, chce být jako všichni ostatní sloni – šedivý. Když se vyválí v bobulích, co ho obarví na šedo, je stejný jako všichni ostatní sloni, ale co to? Necítí se ve své kůži. Pak zaprší a Elmer …. Nechte DOPLNIT DĚTI

Pod textem máte ode mě vypsaná slovíčka a výrazy, které můžete přeložit a zapsat si. Všichni si zopakují barvy, ostatní je dobrovolné.

Slovní zásoba:

Good morning! … Dobré jitro!

yellow … žlutý

orange

red

pink

purple

blue

green

black

white

Doplňující odkaz pro rodiče:

http://babylonia.ch/fileadmin/user_upload/documents/Teaching_Files_73/Lesson2-Elmer_s_story.pdf

 

Práce pro zvídavé:
Přeložte si a napište do sešitů:

He isn’t grey. … (On) není šedý.

Young elephants, … Mladí sloni

old elephants, ….

tall elephants,

fat elephants

thin elephants

 

VÝTVARNÁ VÝCHOVA Zadání ZDE

 

Vzhledem k mimořádným opatřením v ČR byl zrušen ozdravný pobyt s plaváním v Srní v termínu 20. – 24. 4. 2020. Pobyt se podařilo zrušit BEZ stornopoplatků. Zaslané peníze budou všem vráceny na účet.

Termíny odevzdání Čtenářských sešitů: zapsány v diářích

Recitace  nazpaměť: zapsány v diářích

 

Plán akcí pro 4.třídu

 

Plán učitele