Vánoční prázdniny 1.B

////Vánoční prázdniny 1.B
Vánoční prázdniny 1.B 2016-12-21T14:50:38+00:00

ČJ:

ŽA (modrá) – str.21

PS k ŽA (žlutá) – číst poslední stranu

Slabikář – trénovat do str. 26

Písanka 1 – str. 9 a str. 11 (str. 10 doplníme ve škole)

MA:

uč. – str. 49, 50 a 51

Avizujeme písemné práce:

ČJ:

čtení

diktáty- velká, malá, tiskací písmena + psací, která umíme

– slabiky, slova, věty

z tiskacího přepsat do psacího a naopak

MA:

+, – do 10

krokování

rozklady čísel

stavby

porovnávání