Třída 2.B 2018/19

///Třída 2.B 2018/19
Třída 2.B 2018/192018-10-11T12:17:00+00:00

Aktuality

 

Úkoly pro marody

Čj – Ps s.   12 celá, 13 celá

Písanka – s. 1 celá, 2 celá

M – Ps s. 14 celá, 15/1,3, 16/1

Čtení – Josífkův pekelný týden – 1.,2.,3.,4.,5.,6. kapitola

Čjs – PS s. 7, 8 celá, 9/5

 

Předběžný plán akcí na  školní rok 2018/2019

září

Vycházka na Vyšehrad

říjen

Národní galerie (Veletržní palác) – lektorský program Procházka galerií

listopad

Národní muzeum – Noemova archa

prosinec

Národní galerie (Schwarzenberský palác) – lektorský program O čem si šeptají andělé

Česká mše  vánoční v podání dětské opery Praha

Vánoční besídka

leden

Divadelní představení – Tvé tělo – tvůj hrad

únor

březen

duben

Národní galerie (Anežský klášter) – Na sv. Jiří vylézají hadi a štíři

květen

Vycházka do přírody s jarní tématikou – otvírání studánek

červen

Ozdravný pobyt – Šumava

Hradní etiketa

(Pravidla třídy, na kterých jsme se shodli, že je třeba dodržovat.)
Aby na hradě vládlo příměří, pohoda a bezpečí, budeme se snažit:
Pomáhat si navzájem
Být ohleduplní a trpěliví  – Hlásit se a pracovat tiše, nevykřikovat 
Neubližovat druhým – neprat se, nehádat se, neříkat si ošklivě
Naslouchat druhým bez přerušování – mluví vždy jen jeden
Říkat pravdu a nepodvádět
Udržovat pořádek – uklízet po sobě
Nesahat na cizí věci bez dovolení a nic neničit
Nehoupat se na židli
Nedělat přílišný hluk
Pracovat s úsilím a pečlivě
Hrát si společně jako správní kamarádi