Srdečně zde vítáme naše PÁŤÁKY

i jejich dospěláky

či jiné parťáky. 😀 

 

 

 

Třídní učitelka: Mgr. Šárka Nováková

Kontakt: novakova@zsnalise.cz

Asistent pedagoga: Roman Proch

AKTUALITY

Třídní schůzky 22.9. 

17.30 hod. – členská schůze v jídelně školy, jmenování přípravného výboru pro volby do školní rady

18.00 hod. – TS ve třídách

  • Dle manuálu MŠMT je pro účast na třídních schůzkách nutné při vstupu do budovy doložit potvrzení o bezinfekčnosti.
  • Za platné potvrzení je považováno potvrzení o dokončeném očkování, nebo doklad od lékaře o prodělání této nemoci (180 dní od prvního pozitivního testu na Covid-19), nebo negativní výsledek testu provedeného v odběrovém místě (PCR – starý max. 7 dnů, antigenní test – starý max. 72 hodin).
  • Bez jednoho z výše uvedených potvrzení nelze umožnit vstup do budovy školy. Po celou dobu pobytu v budově školy je nutné mít nasazený respirátor.

 

První den páté třídy 😉 

 

Ať nám úsměv kvete na tvářích po celý školní rok! 😉

Úkoly pro marody

20. a 21.9.

Český jazyk: PS – s. 5/8 celé, diktát z c.9 a,

– s. 7/1,2

– UČ – s. 5 a 6 – přečíst si růžovou poučku, s 7 – růžovou poučku dole (psaní ú)

Matematika: PS – s.8/ 15,16,17

Přírodověda: s.7 – Podmínky života

Vlastivěda dějiny: UČ –  s. 8, 9  PS – s. 4 celá

 

ROZVRH HODIN PRO ROK 2021/2022 – zde

Plán třídního učitele

Pravidla naší třídy

Seznam pomůcek do 5.třídy – ZDE