Třída 3.B 2019/20

///Třída 3.B 2019/20
Třída 3.B 2019/202019-09-17T08:18:04+01:00

KCK PROXIMA KOSMO TOUR – Brána do jiných světů!

Pro letošní rok připravila jedinečnou a neopakovatelnou expedici za poznáním a dobrodružstvímprávě a jedině pro vás! 🙂

Aktuality šk. roku 2019/20

ST 18.9. Třídní schůzky – 17:30 plenární zasedání v jídelně školy –

pro všechny rodiče

–  18:00 třídní schůzky ve třídách

 

– Prosím o zaplacení pracovních sešitů – 528 Kč -na účet školy, se jménem dítěte a třídou. -Nejlépe během příštího týdne.

 

 – Druhé díly pracovních sešitů prosím uchovejte doma do druhého pololetí. Nenosit do školy.


Plán akcí 2019/20

Plán třídního učitele

Úkoly pro marody

Čj – pracovní sešit s.2 -celá, 3/7,8, 4-celá, 5/1,2,3

– učebnice – s. 6/2, opis vět do sešitu s.7/1 (z každé části dvě věty) s.7/2

Písanka s. 2, 3

Čítanka – s.3, 4, 5

M – pracovní sešit s. 5/3,4,  ; s.6/1,2, ; s.7/3; s.5/6; s.5/5, s.7/3,4,5,6; s.9/8 + procvičování násobilek 1-5 a sčítání a odčítání do 100 zpaměti, s.9/7 + opakování písemného sčítání pod sebe, stavby z krychlí s.8/1,2  s.9/5

 

Čjs – mapy a plánky – orientace v nich, světové strany

 

 

 

 

 

Vzdělávací strategie

Výuka přírodovědných předmětů je založena na názornosti, praktickém cvičení a projektovém vyučování. Cílem této výuky je na základě teoretických základů a praktických činností pochopit zkoumaný jev a následně jej umět aplikovat a zobecňovat. Veškerá činnost vede k plánování a samostatnému rozvržení učiva do jednotlivých hodin. Tento styl výuky učí týmové práci a zodpovědnosti.

Contact Us

12345 North Main Street,
New York, NY 555555

Phone: 1.800.555.6789
Email: info@site.com
Web: Theme-fusion.com