Vítejte, naši milí ČTVRŤÁCI, jejich dospěláci či jiní parťáci…! 🙂

Třídní učitelka: Mgr. Šárka Nováková

Kontakt: novakova@zsnalise.cz

Asistent pedagoga: Roman Proch

 

Užijte si prodloužené prázdniny! 🙂

ALE! Dávejte pozor na sebe a buďte ohleduplní i k ostatním. 😉

 

AKTUALITY v průběhu roku

Organizace výuky od 2.11. v případě, že školy zůstanou uzavřeny:

Budeme pokračovat kombinovanou formou samostatné práce podle úkolů na třídních stránkách (zadání úkolů na týden po dnech)

+ On-line výuka bude zintenzivněna na úterý, středu a čtvrtek

ROZVRH ON-LINE VÝUKY:

 • v úterý se spojíme celá třída na hodinu 10 – 11 h
 • ve středu po skupinách dívky/chlapci po půlhodině

– dívky 10-10:30 h

– chlapci 10:30 – 11 h

 • ve čtvrtek opět celá třída na hodinu 10 – 11 h

Do hodin můžete vstoupit přes odkaz zde na stránkách, ALE! musíte si stránky ten den aktualizovat = otevřít nově, jinak se nezaktualizuje přístupové heslo. 😉

Zde odkaz pro vstup na on-line hodinu (bude aktivní až bude třeba;)

 

Angličtina – paní učitelka Tvrzníková

Od 2.11. budeme mít on-line výuku ve čt 2. hodinu

zopakovat a doplnit si 1. lekci – i v pracovních sešitech, probrali jsme vše podstatné ve škole

Lekce 2 – vypsat slovíčka

učebnice str. 17 – opsat a vytvořit vlastní Shopping list do sešitů, str. 20 – opsat a nakreslit, vytvořit vlastní „recept“

pracovní sešit str. 18/2, str 23/1,2, str. 26

Práci zkontrolujeme 5.11. ve škole 🙂

Všem přeji pevné zdraví  JT

Angličtina – paní učitelka Čermáková

Opakujte si zatím 2. lekci a pokud ještě nemáte vypsanou slovní zásobu – doplňte si.

Online setkání zahájíme ve čtvrtek 5. 11. v 8,55.  Prosím připravte si k ruce pracovní sešit a učebnici. Děkuji a těším se  na první setkání. 🙂

 

Úkoly na týden 19. – 23.10.

Pondělí 19.10.

ČESKÝ JAZYK

Význam slov – Slova spisovná a nespisovná

 • UČ  – s. 13/1 – Přečtěte si úryvek příběhu a zamyslete se nad úkoly a) a b) + Přečtěte si a zapamatujte (ne doslova;)  poučení ve žlutém rámečku. – Kde používáme slova spisovná a kde nespisovná?

UČ – s.13/2 + a) – Slova spisovná přepište do sešitu a slova nespisovná nahraďte spisovnými a také je napište do sešitu.

 • PS – s.10/2, 3
 • Pracovní list – vyjmenovaná slova po P – doplňte 2. sloupec

MATEMATIKA

 •  Pracovní list č.6 – Násobení jednociferného čísla a dvojciferného čísla s jednou desítkou – cv.53 (Poslat ke kontrole.) 
 •  PS – s.13/4, 6, 7

PŘÍRODOVĚDA

 •  PS – s. 7/2,3,4 – můžete se poradit s učebnicí. (A kontrolu provést v klíči zezadu pracovního sešitu;)

 

Úterý 20.10.

ČESKÝ JAZYK

 • Před On-line hodinou si přečíst v PS na s.10 cvičení 1 – Ale nic víc nedělat! –Budeme ho plnit společně.😉
 • Samostatně vypracujte 1.sloupec vyjmenovaných slov po S v pracovním listu (Poslat ke kontrole.)

  Čtení s porozuměním – přečíst následující text – Pračlověk – poté doplnit odpovědi na otázky

A můžete se dodívat na 2.díl seriálu Byl jednou jeden člověk 🙂

MATEMATIKA

 •  Na On-line hodinu si přichystejte pracovní list č.6 (ten, v kterém jste počítali včera)
 • Samostatně pracujte v UČ– s.13/29 a) b) – zapište do sešitu: Dědeček vyhrál v tombole: za a)…..  Kč

za b)…..  Kč

– s.13/30 – vypočítejte také do sešitu a výsledky seřaďte podle pokynu

HV – posílám vám trochu Hudby pro zdraví 😉

– Možná některé klasické melodie poznáte;) Zopakujete si složení smyčcového kvartetu (dvoje housle, viola, violončelo:) A přesvědčíte se, že „vážná hudba“ nemusí být vždy až tak vážná;)

(Hudba začíná až od 1:44 min – začátek můžete přeskočit. – Pokud se ovšem nechcete naučit vyrábět improvizovaného motýlka;)

– A pokud by se někdo chtěl inspirovat, jak si poradit, pokud muzikantovi zdraví tak docela neslouží, pak může pokračovat poslechem ZDE. 😉

 

Středa 21.10.

ČESKÝ JAZYK

 •  PS s. 10/ 4, 5 + a )b)  
 • Pracovní list č.9 – houby (Poslat ke kontrole.)

MATEMATIKA

 •  UČ – s. 15/36 –Zvířátka –  zapiš a zakresli do sešitu následovně:

MODRÁ SKUPINA

1.dr.(družstvo) …………………………….. = 2.dr. …………………………………..

1.dr. …………………………………  = 2.dr. ……………………………………  = 3.dr. …………………………………

ZELENÁ SKUPINA

1.družstvo …………………………….. = 2.dr. …………………………………..

1.dr. …………………………………  = 2.dr. ……………………………………  = 3.dr. …………………………………

 

 • Pracovní list č. 6 (jako včera a předevčírem) – cv.54 a) b) (pro rychlíky dobrovolně c) d))

VLASTIVĚDA/DĚJINY

Doba Bronzová a Železná (doba kovů)

 •  UČ- s.11 a 12 prostudovat – O Keltech si číst nemusíte (pokud nechcete;). Místo toho se podívejte na dokument o jejich životě u nás ZDE.
 • PS – s. 6 (Řešení si zkontrolujte zezadu sešitu.😉)

 

Čtvrtek 22.10.

ČESKÝ JAZYK

 •  Samostatně vypracujte 2.sloupec vyjmenovaných slov po S v pracovním listu
 •    Na On-line hodinu si přichystejte list č.6 –Věta jednoduchá a souvětí

Čtení – Čítanka s.34 – přečtěte si básničku. Pak ji přepište do sešitu podle zadání úkolu 1. (Dodržet verše!)

MATEMATIKA

 • Pracovní list ( malý A5) – dělení se zbytkem (Poslat ke kontrole.)
 • Na On-line hodinu si přichystejte učebnici, papír a modrou, žlutou a červenou pastelku

VÝTVARNÁ VÝCHOVA

 • Podzim se začíná vybarvovat, tak můžete zkusit vybarvovat také. 😉    Podzimní listí

 

Pátek 23.10.

ČESKÝ JAZYK

Význam slov – Slova citově zabarvená

 • UČ-  s. 14 – Nejprve si přečíst poučku ve žlutém rámečku.

s. 14/1 – pouze ústně

s. 14/2 nejprve přečíst, pak si rozmyslet cvičení a) b) c) a následně přepsat do sešitu již s nahrazenými zvýrazněními slovy a za věty rozkazovací napsat do rámečku písmeno R.

 • Pracovní list č. 11 cv.5 – rybičky

MATEMATIKA

 •  PS s. 12/3; s.13/8

VLASTIVĚDA/ZEMĚPIS

 •  UČ s.8 – prostudovat a následně s pomocí učebnice splnit úkoly v PS – s.6/8;  s.7/10

 

HALOOWEENSKÉ INSPIRACE:)

A protože letos mineme společné přípravy Helloweenu, přikládám pár nápadů na tvoření o prázdninách 🙂

Halloweenská ručičková přáníčka   

   Strašidelný hrad z toaletních ruliček

 

 

Omalovánky dýní

 

 

 

 

 

ÚKOLY NA STŘEDU, ČTVRTEK, PÁTEK 14. – 16.10.

ČESKÝ JAZYK

 • UČ – s.12/2 do sešitu (Poslat ke kontrole ve čtvrtek.) K jednotlivým bodům zadání:

a) vypsat slova souřadná a nazvat slovem nadřazeným

b) opsat slova a nadepsat nad ně rod (zkratkou)

c) napsat slova rovnou v množném čísle

d) zapsat jména rovnou seřazená podle abecedy (= v abecedním pořadí)

 • UČ s.12/3 – jen ústně
 • Pracovní list – vyjmenovaná slova po M a P – první sloupce doplnit (Poslat ke kontrole v pátek.)
 • Pracovní list č.10 – žabky

PRO RYCHLÍKY 😉

Slovesa s Boženkou

Slovesa v pořekadlech

VŠECHNY PRACOVNÍ LISTY SI UKLÁDEJTE! BUDOU KE KONTROLE PO NÁVRATU DO ŠKOLY!

MATEMATIKA

 • UČ – s. 11/17 a) b) – na papír, 18 na papír, s.12/25 do sešitu (Poslat ke kontrole do pátku.)
 • PS – s. 9 (kdo má, tak pracovní list se třemi sloupci příkladů – 1. sloupec vypočítat)

PRO RYCHLÍKY 😉

Kytičky násobení

Opakování

VLASTIVĚDA/DĚJINY

Mladší doba kamenná

 • UČ s.10 – 11
 • PS – s.5

VLASTIVĚDA/ZEMĚPIS

Prověrka z tématu Naše vlast (s.4-7)

 • Prověrka – Naše vlast   (Poslat do pondělí.)
 • A za odměnu 2 písničky k odpočinku, opěvující krásy Naší vlasti. 🙂 (Nebýt pana Tyla a Škroupa, mohly by se ucházet o místo naší hymny… Kterou byste volili?;))

Zde leží zem tvá

Čechy krásné, Čechy vaše

Angličtina – paní učitelka Tvrzníková

Práce do 23.10. – dětem jsem vše vysvětlila ve škole

zopakovat a doplnit si 1. lekci – i v pracovních sešitech, probrali jsme vše podstatné ve škole

Lekce 2 – vypsat slovíčka

učebnice str. 17 – opsat a vytvořit vlastní Shopping list do sešitů, str. 20 – opsat a nakreslit, vytvořit vlastní „recept“

pracovní sešit str. 18/2, str 23/1,2, str. 26

Práci zkontrolujeme 2.11. ve škole 🙂

Všem přeji pevné zdraví  JT

ANGLIČTINA skupina Heleny Čermákové

Samostatnou práci jsem zadala dětem ještě ve škole – děti si mohou doplnit a procvičit vše v rámci 2. lekce. Společně si pak práci zkontrolujeme ve škole 2. 11.

K opakování doporučuji využít podpůrný web k učebnici Happy Street 2:

https://elt.oup.com/student/happystreet/level2/?cc=cz&selLanguage=cs

Buďte všichni hlavně zdraví, těším se na Vás 🙂

 

 

 

 

 

Pomůcky pro 4.třídu

Plán třídního učitele

Pravidla třídy

Úprava tematických plánů

Pro zájemce odkaz na video o vzniku Země z hodiny přírodopisu 😉

Pro zvídavé video o fotosyntéze:)

ÚKOLY PRO MARODY

Úkoly na týden 12. – 16.10.

ČJ – Význam slova – slova nadřazená, podřazená a souřadná

– UČ – s. 12

– PS – s. 9 celá

Čítanka s. 31 -33 O stavbě Babylónské věže

Matematika – UČ. – s. 11/17, 18  s.12/25 do sešitu

– PS – s. 8, 9

Přírodověda – ROSTLINY – UČ. s 8 – 9

Video pro zvídavé:)

Vlastivěda – Dějiny – Pravěk – Mladší doba kamenná – s.10 – 11, PS – s.5

– Zeměpis – Opakování tématu Naše vlast – s.4-7