Třída 2.B 2018/19

///Třída 2.B 2018/19
Třída 2.B 2018/192018-12-13T13:41:55+00:00

Aktuality

pátek 21.12. Vánoční besídka – od cca 8:15 – 9:00 představení pro rodiče. – Kdo můžete, jste srdečně zváni.                                       

                                                    – od 9:00 do 11:45  besídka pro děti Nezapomeňte na dárečky pro spolužáky a za případné malé občerstvení budeme rádi.

 

Úkoly pro marody

Čj – Ps s. 37,38

Uč s. 38, 40

Písanka – s. 14, 15

M – Ps s. 34, 35

Čítanka – s. 54, 55

Čjs – Uč. s.18,20

Ps. s. 14,15,17

 

Předběžný plán akcí na  školní rok 2018/2019

září

Vycházka na Vyšehrad

říjen

Národní galerie (Veletržní palác) – lektorský program Procházka galerií

listopad

Národní muzeum – Noemova archa

prosinec

Česká mše  vánoční v podání dětské opery Praha

Vánoční besídka

leden

Divadelní představení – Tvé tělo – tvůj hrad

únor

březen

duben

Národní galerie (Anežský klášter) – Na sv. Jiří vylézají hadi a štíři

květen

Vycházka do přírody s jarní tématikou – otvírání studánek

červen

Ozdravný pobyt – Šumava

Hradní etiketa

(Pravidla třídy, na kterých jsme se shodli, že je třeba dodržovat.)
Aby na hradě vládlo příměří, pohoda a bezpečí, budeme se snažit:
Pomáhat si navzájem
Být ohleduplní a trpěliví  – Hlásit se a pracovat tiše, nevykřikovat 
Neubližovat druhým – neprat se, nehádat se, neříkat si ošklivě
Naslouchat druhým bez přerušování – mluví vždy jen jeden
Říkat pravdu a nepodvádět
Udržovat pořádek – uklízet po sobě
Nesahat na cizí věci bez dovolení a nic neničit
Nehoupat se na židli
Nedělat přílišný hluk
Pracovat s úsilím a pečlivě
Hrát si společně jako správní kamarádi