Třída 2.B 2018/19

///Třída 2.B 2018/19
Třída 2.B 2018/192019-05-20T11:45:17+01:00

Aktuality

Út 21.5. Fotografování tříd

 

Informace o Švp

Ozdravný pobyt

Místo: Hotel Belveder, Železná Ruda

Termín: 10. 6. – 14. 6. 2019

Cena: cca 2 300,- Kč

Termín zaplacení zálohy 1 300 ,- Kč do 28. 2. 2019

Doplatek 1 000 ,- Kč do 15. 5. 2019

Platba na účet školy: č. účtu 68 47 13 19/0800

Variabilní symbol: 2 2019 

Nezapomeňte uvést jméno dítěte!

Úkoly pro marody

Čj – Ps  2.díl – s. 31

Uč. nová – s.

Písanka 2.díl – do s. 19

M – Ps 2 s. 55, PS 3.díl s.10-11

Čítanka – s.

Čjs – Uč. s.48 – 49

Ps. – s. 39

 

Předběžný plán akcí na  školní rok 2018/2019

září

Vycházka na Vyšehrad

říjen

Národní galerie (Veletržní palác) – lektorský program Procházka galerií

listopad

Národní muzeum – Noemova archa

prosinec

Česká mše  vánoční v podání dětské opery Praha

Vánoční besídka

leden

Divadelní představení – Tvé tělo – tvůj hrad

únor

březen

duben

Národní galerie (Anežský klášter)

květen

Vycházka do přírody s jarní tématikou – otvírání studánek

červen

Ozdravný pobyt – Šumava

Hradní etiketa

(Pravidla třídy, na kterých jsme se shodli, že je třeba dodržovat.)
Aby na hradě vládlo příměří, pohoda a bezpečí, budeme se snažit:
Pomáhat si navzájem
Být ohleduplní a trpěliví  – Hlásit se a pracovat tiše, nevykřikovat 
Neubližovat druhým – neprat se, nehádat se, neříkat si ošklivě
Naslouchat druhým bez přerušování – mluví vždy jen jeden
Říkat pravdu a nepodvádět
Udržovat pořádek – uklízet po sobě
Nesahat na cizí věci bez dovolení a nic neničit
Nehoupat se na židli
Nedělat přílišný hluk
Pracovat s úsilím a pečlivě
Hrát si společně jako správní kamarádi