DŮLEŽITÉ  INFORMACE: 
AKTUÁLNĚ ZE TŘÍDY:
 •  Nové termíny pro odevzdání čtenářského deníku: 24.2., 27.4., 15.6., prázdninový deník vždy po prázdninách.
 • Sbíráme víčka pro Lukáška 🙂
  www.lukaskamenicek.cz
 • Učíme se nově: samohlásky + u, ů, ú,
 • sčítání a odčítání do 100 po desítkách
 • Procvičujeme:  v M slovní úlohy, , hlasité, zřetelné, plynulé čtení. Trénujeme opisy a přepisy, píšeme krátké diktáty a  matematické pětiminutovky.

——————————————————————————————————————————————

Úkoly pro marody:

Čítanka do str. 72

Čj – Ps  do str. 36

Pís. do str.29

Čj – učebnice – ústně do str. 50

M –   (Fraus ) do str. 9

M  – (cvičebnice Prodos) do str. 9

Prv – učebnice do str. , PS do str.43

 

Možnosti procvičování učiva na internetu:

 

 • naucescist.cz
 • skolakov.eu
 • ucimeseradi.cz
 • ucimesevenku.cz
 • www.rysavawebsnadno.cz

Plán třídních akcí na školní rok 2019 – 2020:

Září:

 • Vycházka do okolí
 • 26.9.  – Dřevíčková dílnička (cena 100,-Kč zaplacena z třídního fondu)
 • 30.9.  – Dopravní výchova  

Říjen:

 • 14.10.    Naučná podzimní vycházka
 • 22.10   Divadlo v KC 12 od 10.30h (cena 60, – Kč placeno z třídního fondu)

Listopad:

 • 4.11  Ekovýchovný program s Lesy HMP (cena 50,- Kč  – placeno z třídního fondu)
 • 12.11. Výstava Š. Váchové na zámku Chvaly (vstup 70,- Kč – placeno z TF)

Prosinec:

 • 3.12.  Vánoční focení
 • 4.12.  Vánoční trhy
 • 5.12.  Mikuláš ve škole
 • 6.12. Povídání o pralese (cena 40,- Kč – hrazeno z TF)
 • 16.12. Vánoční aranžování (cena 100, Kč – placeno z třídního fondu)
 • 19.12. Vánoční besídka ( dopoledne)
 • 20.12. Vánoční herní den

Leden:

Únor:

Březen:

Duben:

 

Květen:

Červen:

——————————————————————————————————————————————–

ZAJÍMAVÉ ODKAZY:

Doporučená četba pro 2. a 3.r. ZŠ:

Belitzová, Bettina: Špionka Fiona – Jen počkej, zloději!, Braunová, Petra: Ema a kouzelná kniha (3. ročník), Braunová, Petra: Nejhorší den vživotě třeťáka Filipa L. (3. ročník), Březinová, Ivona: Kluk a pes, Březinová, Ivona: Trosečníci, Čapková, Blanka: Zpívající kuchyň, Drijverová, Martina: Zlobilky, Drijverová, Martina: Příšerní nezbedníci, Drijverová, Martina: Domov pro Marťany (3. ročník), Dvořáková, Alžběta: Herkules a strašidla, Fojtová, Eliška: Tajemství staré pumpy, Fryčová, Ilona: Velké uši a dlouhé nohy, Horst, Jorn Lier: Případy pro detektivní kancelář, Kastnerová, Alena: O líné babičceKolář, Josef: Zdeníku kocoura ModroočkaKratochvíl, Miloš: Poťouši a zloděják, Kratochvíl, Miloš: Zajatci stříbrného slunce (3. ročník), Kratochvíl, Miloš: Strašibraši aneb Tajemství věže v Kamsehrabech, Krolupperová, Daniela: Jak Bubáček potkal Bubáka, Krolupperová, Daniela: Kouzelná aktovkaMacourek, Miloš: Žofka ředitelkou ZOO, Nepil, František: Pět báječných strýčků, Papoušková, Eva: Cestování s Velrybou, Peroutková, Ivana: Ukradená cukřenka, Peroutková, Ivana: Anička a její kamarádky, Peroutková, Ivana: Anička v Austrálii, Drijverová Martina: Sísa Kyselá, Skálová, Pavla: Malostranská psí zima, Smolíková, Klára: Na hradě Bradě (komiks), Soumar, Jaroslav: Pírko, Stará, Ester: A pak se to stalo!, Svěrák, Zdeněk: Tatínku, ta se ti povedla (3. ročník)Šrut, Pavel: Pavouček PájaVítová, Jitka: O Květušce a tesaříkovi

 • bibliohelp.cz
 • chvalskyzamek.cz
 • muzeumprahy.cz (zámek Ctěnice)
 • nzm.cz

 

——————————————————————————————————————————————————

Plán třídního učitele

2019 – 2020

 Třída 2. B

 Třídní učitelka : Mgr. Bibiana Barvíková (barvikova@zsnalise.cz)

Asistent pedagoga: Mgr. Bc. Kateřina Zelinková (zelinkova@zsnalise.cz)

Do první třídy nastoupilo 20 žáků,  z toho 9 dívek a  11 chlapců.

V průběhu školního roku budeme pracovat na  rozvoji kompetencí ve všech oblastech výběrem rozmanitých forem vyučování i účastí na vzdělávacích a kulturních programech mimo školu. Vycházky, exkurze, výstavy, výlety, návštěvy divadel se budou uskutečňovat v souladu s cíli učebních plánů 2. ročníku.  Žáci se vzdělávají podle ŠVP Stavíme mosty 79-01-C/01.

KOMPETENCE :

Kompetence sociální a personální :
dodržovat pravidla ve třídě, pomáhat druhým, slušné chování k sobě navzájem, k dospělým, navození příjemné a přátelské atmosféry ve třídě, spolupráce ve dvojici a ve skupině.

Kompetence pracovní :

dodržování vymezených pravidel, ocenění práce dospělých.

Kompetence k učení :

vytvořit chuť k učení, podpořit zvídavost, učit se zhodnotit vlastní práci, vyhledávání a třídění informací.

Kompetence  k řešení  problémů

vedeme žáky k pochopení problému, promýšlení a plánování způsobu řešení zodpovědnost za své chování.

Kompetence komunikativní :

komunikace v různých situacích (omluva, pozdrav, poděkování, prosba ).

vedeme žáky k vhodným formulacím a vyjadřování svých myšlenek,

naslouchání druhých.

Kompetence občanské : 

vedeme žáky k poznání svých práv a povinností ve škole i mimo ni,

vedení žáků k estetickému vzhledu třídy, respektování druhých, multikulturní výchova – poznávání kultury ostatních národů.

——————————————————————————————————————————————————

Pravidla třídy:

 • Máme se rádi, jsme všichni kamarádi, pomáháme si.
 • Po třídě a po celé škole se pohybujeme pomalým krokem.

 • Umíme mlčet jako ryby.

 • Pusu máme na hezká slova, na prosbu, pozdrav , poděkování.

 • Když mluví kamarádi nebo dospělí, pěkně je s napnutýma ušima posloucháme a neskáčeme jim do řeči.

 • Vždycky si po sobě všechno uklízíme.

 • Dbáme na své bezpečí i bezpečí druhých.