VÍTEJTE NA STRÁNKÁCH 3.B 😉

Třídní učitelka: Mgr. Anna Burdová (burdova@zsnalise.cz)

Asistent pedagoga: Mgr. Kateřina Zelinková

Probraná témata ve 2. ročníku – 2019/2020

_____________________________________________________________________________________

Online výuka TEAMS

pondělí 2.11. – 9:00 – 10:40 hodin (ČJ, M)

úterý 3.11. – 9:00 – 10:40 hodin (ČJ, M)

středa 4.11. – 8:00 – 10:40 hodin (ČJ, AJ, M)

čtvrtek 5.11. – 9:00 – 10:40 hodin (ČJ, ČJS)

pátek 6.11. – 9:00 – 10:00 = konzultační hodiny (přihlašovat se můžete do čtvrtka 5.11.)

Připravit veškeré materiály k výuce. Těším se na slyšenou! 😉

Připravit knihu Hoši od Bobří řeky, budeme číst společně!

NÁVOD NA PŘIPOJENÍ K APLIKACI TEAMS

_____________________________________________________________________________________

Úkoly k distanční výuce:

čtvrtek 22.10.

ČJ – uč. 17/12 – 2 řádky (do školního sešitu, nezapomeň na datum)

PS – 13/16

M – Barevné příklady str. 15 (pracuj podle zadání)

Přepiš tyto příklady do školního sešitu, vypočítej a zaokrouhli, piš do sloupečku!!!

např. 5*3= 15 (rovná se s tečkou) 20

9*9 = , 4*5 = , 2*8 = , 3*7 = , 6*7 = , 6*9 = , 4*8 = , 9*5 = , 7*8 = , 4*3 = , 9*4 = , 7*9 = , 6*6 = , 8*9 = , 7*5 = , 3*8 =.

Angličtina – skupina pí. uč. Trumpfheller (zadání práce 14.10. – 23.10.)

Moje milá skupinko, budeme se vídat online na Teams každou středu a to od 4.11. od 8.55 do 9.40 hod dle rozvrhu.

Hodně zdraví a těším se na vás po prázdninách. O. T.

  • zopakovat slovíčka z 1. a 2. lekce
  • PL – CAN/CAN´T (druhá strana – udělat)
  • uč. str. 16 dole – slovíčka naučit
  • PS str. 18/2

Angličtina– skupina pí. uč. Čermákové

Hello children! 

Naše pravidelná setkání online budeme mít ve středu od 8,55.

Prosím připravte si k ruce pracovní sešit a učebnici. Děkuji a těším se  4. 11. na první setkání. 🙂

Křížovka At school str. 8 – 10; str. 11 – 15 najdou v učebnici

PL rozdáno ve škole

Opakování slovní zásoby Unit 2

 

Vážení rodiče distanční vzdělávání je povinná součást vzdělávání. Neúčast žáka musí být omluvena. Pokud se žák nemůže účastnit určité hodiny, omluvte jej u učitele zameškaného předmětu. Pokud dítě onemocní na delší dobu, omluvte jej u třídního učitele.

Odkaz na stránku Družiny E, náměty na dobrovolné odpolední činnosti:

Výtvarná výchova

1.zadání: 3.B

_____________________________________________________________________________________

ORGANIZAČNÍ INFORMACE:

Pravidla třídy

Pomůcky 3.B

Plán TU

Od 1.10. známkování v plném rozsahu (pětistupňová klasifikační škála), včetně poznámek za neplnění školních povinností.

15. – 19. 3. 2021 Plavecký kurz Srní, platba záloh je odložena!

[/fusion_text][/fusion_builder_column][/fusion_builder_row][/fusion_builder_container]