VÍTEJTE NA STRÁNKÁCH 3.B 😉

Třídní učitelka: Mgr. Anna Burdová (burdova@zsnalise.cz)

Asistent pedagoga: Mgr. Kateřina Zelinková

Probraná témata ve 2. ročníku – 2019/2020

Aktuálně:

 • Pondělí 19.4. a úterý 20.4. – zkrácená výuka do 11,45 hodin – poté si je převezme paní vychovatelka Andrea Stránská
 • Prosím všechny rodiče, aby dětem napsali lísteček do družiny, v kolik hodin bude odcházet, případně jestli půjde sám. Lísteček s časy odchodů na celý týden předají paní vychovatelce.
 • V pondělí 19.4. se scházíme v předzahrádce u třídy 3.A, ostatní dny se scházíme již před školou viz. plánek v aktualitách.
 • http://web.zsnalise.cz/2021/04/11/testovani-ve-skole/ – prosím přečíst
 • Děti budou mívat AJ jen v týdnu prezenční výuky. AJ online nebude.  Věnujte pozornost změnám v rozvrhu.
 •  Děti, které se testují pod dohledem rodičů, si vyzvednou test ve třídě a s ním pak odcházejí do vestibulu.
 • Názorné video, jak se bude testovat: Antigen-Selbsttests für Schülerinnen und Schüler – Anleitungsvideo LEPU-Medical-Selbsttest – YouTube
 • Povolená ochrana úst: respirátory, nano roušky, chirurgické roušky.
 • V týdnu 19. – 23. 4. se konají třídní schůzky online. (Po dohodě na online hodině v pondělí.)
 • Vysvědčení za 1. pololetí je k vyzvednutí u paní hospodářky.
 • ŠD ve 3. B povede Andrea Stránská a v době její nepřítomnosti Alberta Fabíková. Ranní ŠD není, končí se v 17. 00 hodin.
 • Kdo nebude docházet do školy z důvodu testování, ten se bude učit sám doma (není online výuka), dále předloží omluvenku, na základě které bude taková absence omluvena.
 • Kdo je v 90 – ti denní ochranné lhůtě, ten musí dodat potvrzení od lékaře s datem pozitivního PCR testu.
 • Dále zůstávají v platnosti všechna předchozí hygienická opatření.
 • Testovat se bude v pondělí a ve středu. 

Vážení rodiče, v souladu se školským zákonem má Vaše dítě nárok na odebrání obědů po dobu distanční výuky. Výdej obědů probíhá od 13,00 do 13,30 hod. Víme, že pouze málo z Vás služby využívá,  proto není v silách paní hospodářky (vedoucí jídelny) odhlásit obědy všem generální odhláškou. Tato povinnost zůstává na Vás. V současné době každý promýšlí své výdaje, a proto Vás žádáme o rychlou reakci s odhlášením, ať zbytečně nevyhazujete peníze za neodebrané obědy a škola za odpad ze stravovacích provozů. 

___________________________________________________________________________________

Online výuka TEAMS

Připojení přes záložku Kalendář v aplikaci Teams! 😉

NÁVOD NA PŘIPOJENÍ K APLIKACI TEAMS

___________________________________________________________________________________

ROZVRH HODIN V TÝDNU 12. – 16.4. 2021

skupina A – Adélka, Kája, Robin, Hynek, Vítek, Kristýnka, Ondra Š., Matouš, Honza

skupina B – Nela, Josefínka, Stela, Kryštof, Max, Sofinka, Ondra P., Matyáš, Filip

pondělí 12.4. – 8,00 – 8,45 hod. – všichni (M)

pondělí 12.4. – 8,55 – 9,40 hod. – skupina A

pondělí 12.4. – 9,55 – 10,40 hod. – skupina B

___________________________________________________________________________________

úterý 13.4. – 8,00 – 8,45 hod. – všichni (ČJ)

úterý 13.4. – 8,55 – 9,40 hod. – skupina A

úterý 13.4. – 9,55 – 10,40 hod. – skupina B

___________________________________________________________________________________

středa 14.4. – 8,00 – 8,45 hod. – skupina A (ČJS)

středa 14.4. – 8,55 – 9,40 hod. – Angličtina – skupina A (Mgr. Čermáková)

středa 14.4. – 9,55 – 10,40 hod. – skupina B (ČJS)

___________________________________________________________________________________

čtvrtek 15.4. – 8,00 – 8,45 hod. – všichni – (ČJ)

čtvrtek 15.4. – 8,55 – 9,40 hod. – skupina A

čtvrtek 15.4. – 9,55 – 10,40 hod. – skupina B

___________________________________________________________________________________

pátek 16.4. – 8,00 – 8,45 hod. – skupina A (M)

pátek 16.4. – 8,55 – 9,40 hod. – Angličtina – skupina B (Mgr. Čermáková)

pátek 16.4. – 9,55 – 10,40 hod. – skupina B (M)

___________________________________________________________________________________

Úkoly k distanční výuce:

středa 31.3.2021

ČJSskupina B asynchronně – zivocichove_ucebnice – přečti nové učivo PTÁCI A RYBY – udělej zápis z těchto naskenovaných stránek DO ŠKOLNÍHO SEŠITU

ČJS – totéž platí pro skupinu A asynchronně – zápis do školního sešitu PTÁCI a  RYBY

úterý 7.4.2021

ČJnové učivo – slovesa – uč. 61 – 62, opakování již probraných slovních druhů

 • připravit učebnici

skupina A asynchronně – uč. 61 – dokončit šifry (školní sešit), uč. 62/3 – přečíst recept – do sešitu vypsat nejprve všechna podstatná jména, poté všechna přídavná jména; uč. 62/4 – doplnit chybějící i/y a přepsat do školního sešitu

skupina B asynchronně – uč. 62/4 – doplnit a přepsat + určit slovní druhy (nadepiš tužkou); PS 2. díl – str. 9 celá stránka

: Ohebne_slovni_druhy – až to budete mít vyplněné, poslat od mailu a já vám pošlu řešení

Online procvičování: https://www.gramar.in/cs/

středa 7.4.2021

ČJSskupina A asynchronně – přečíst si dvě nové kapitoly – PLAZI A OBOJŽIVELNÍCI (BEZOBRATLÍ) – obojzivelnici_plazi_ucebnice

ČJSskupina B asynchronně – pracovní list ze zelených desek 6. Život v přírodě II. (březen, duben)

PL_sesit_zivocichove – samostatná práce – vyplnit následující pracovní listy PTÁCI, SAVCI, RYBY!!!! Vyfotit a poslat do mailu. Oznámkuji. 🙂 – DÚ – do dnešní půlnoci!

čtvrtek 8.4.2021

ČJpříslovce_zápis

ČJskupina A asynchronně – PS 2. díl – str.10, PL – příslovce_procvičování

ČJ skupina B asynchronně – PL – slovni_druhy_procvicovani – vyfotit a poslat do mailu

PL_mekke_tvrde_souhlasky

pátek 9.4.2021

Mskupina A asynchronně – PL – kruh_kružnice(1) – všechny cvičení vypisuj do školního sešitu Geometrie

 • 50/1, 50/3, 50/4, 51/5, 51/6, 51/7 – napiš číslo cvičení a k tomu vypiš správně odpovědi (Piš čitelně!)
 • pokud budete dříve hotovi – procvičujte dělení se zbytkemhttps://www.onlinecviceni.cz/exc/test_exc.php

Mskupina B asynchronně – rysovani_kruznic – cvičení rýsuj a piš do školního sešitu

 • 52/1, zelený rámeček zopakuj si postup rýsování, 52/2, 3, 4, 5, 53/6, 53/7

M – PS Barevné příklady – 35 celá stránka – procvičování dělení 10 a 100 – vyfotit a poslat do mailu!

https://www.youtube.com/watch?v=MnDs_X3pydA – video na zopakování

JERUSALEMA CHALLENGE – https://www.youtube.com/watch?v=11e4sW-Q4Ns – trénujte do konce dubna. V květnu si to zatancujeme. 🙂

 • https://www.youtube.com/watch?v=32c_urQxQ88 – podle tohoto videa se to budete lépe učit 😉

pondělí 12.4.2021

M – násobení trojciferných čísel jednociferným činitelem – video (násobení dvojciferných čísel jednociferným činitelem) – slouží pro názornost

Mskupina B synchronně – PS Barevné příklady str. 31, všechny příklady rozepiš na pomocný bílý papír

PS Barevné příklady str. 30 – pomocné výpočty psát na papír, vyfotit a poslat pouze obrázek do dnešní půlnoci. 🙂

úterý 13.4.2021

– PS Procvičujeme slovní druhy – 24/2, 26/3

středa 14.4.

ČJSskupina B asynchronně – uč. str. 52 – Živočichové a člověk – přečíst a vypsat do školního sešitu pouze tučná slova!

 • skupina B – uč. str. 53 – Zkoumáme přírodu – do školního sešitu nakreslit 4 obrázky s vlaštovkami  a zapsat PTAČÍ ROK

ČJSskupina A asynchronně – uč. str. 54 – 55 – pozorně přečíst, uč. str. 56 – do školního sešitu odpovědět na otázky (celkem 14 otázek)

pátek 16.4.

Mskupina B asynchronně – děleni_se_zbytkem_16_4_2021 – nemusíte tisknout (přepis do školního sešitu  JEN první dva sloupečky, tj. 53 a 54)

 • skupina B asynchronně – násobení_PL – netisknout, PS Barevné příklady str. 33 – výpočty zapisovat na pomocný papír. Opakování učiva z pondělní hodiny matematiky.

Mskupina A asynchronně – děleni_se_zbytkem_16_4_2021 – přepis do školního sešitu JEN třetí a čtvrtý sloupeček (55 a 56)

 • skupina A asynchronně – PS Barevné příklady str. 36

ČTENÁŘSKÝ DENÍK

 • termín odevzdání: pátek 23.4.2021  zpracovanou knížku ve ČD zasílat na mail: burdova@zsnalise.cz
 • název knihy, autor, ilustrátor, hlavní postavy, děj (obsah), vlastní hodnocení viz ČD, obrázek
 • pište psacím písmem!!!

___________________________________________________________________________________

Angličtina –  Mgr. Helena Čermáková

Těším se na setkání ve škole v týdnu od 19. 4. 🙂

Distanční výuka 12. 4.– 16. 4.  2021

Asynchronní výuka

Pracovní sešit str. 54/2, 55/1, 2, 56/1

Vše pak společně ve škole projdeme

Konzultace možné po předchozí domluvě

Distanční výuka 6. 4.– 9. 4.  2021

Pokračujeme v Unit 6

Použití slovesa HAVE GOT

Užití IN, ON, UNDER

 

 

Angličtina – Mgr. Olga Trumpfheller

Zápis z hodiny do školního sešitu:

Is it safe to cross? Je to bezpečné přejít?

zebra crossing – přechod

traffic light – světelný semafor

 

Výtvarná výchova – pí. uč. Vrbatová

29. 3. – 12. 4. Velikonoční téma formou individuální práce, zadáno na online hodině 🙂 Až se uvidíme online či osobně, tak si budeme povídat o kreativních činnostech, které jste vytvářeli přes velikonoční prázdniny. Klidně mi i můžete poslat fotografie třeba upletené pomlázky, nabarvených velikonočních vajíček či výzdobu na stole.)

Svět práceMgr. Dana Sofie Fabíková

Úkol na duben:

Poskládejte si domeček! Pošlete foto na: fabikova@zsnalise.cz  

image (1

______________________________________________________________________

SP (I děti můžou pomáhat, třeba takto :)
 • s přípravou nedělního prostřeného stolu
 • s pečením beránků a dalších dobrot, také nápojů, čajů, atd. 
 • s klíčením osení a jiných rostlin ( stačí napsat zprávu o tom, co jste se dozvěděli z videa): https://youtu.be/K41BB3bjJzY
 • s jarním úklidem a domácími pracemi, péčí o zvířátka a o kytky doma
 • s pracemi na zahradě
 • a další vaše nápady, koníčky, atd. :)
  

Hudební výchova p. uč. David Le Cam

poslechy – distanční výuka

___________________________________________________________________________________

ORGANIZAČNÍ INFORMACE:

Pravidla třídy

Pomůcky 3.B

Plán TU

[/fusion_text][/fusion_builder_column][/fusion_builder_row][/fusion_builder_container]