Dorazili jsme do Železné Rudy. Všechno v pořádku.
DŮLEŽITÉ INFORMACE:
Škola v přírodě

Odjezd: pondělí 10. června v 8.00 od školy /sraz v 7.45/

Návrat: pátek 14. června okolo  12. – 13. hod. ke škole

 

Obědy pro děti, které odjíždějí na ŠvP, budou odhlášeny.

Budete-li posílat dětem pohledy, poslední pošlete v úterý 11. 6.(!)/možno dát i v obálce učitelkám na třídních schůzkách 5. 6. 2019/

Se Zdravotní způsobilostí prosím odevzdávejte ofocenou kartičku pojištěnce a ofocený očkovací průkaz dítěte.

 

Adresa:

Hotel Belveder

Belvedérská 189

340 00 Železná Ruda

                

Osobní vybavení žáků – návrh

 

 • zavazadlo musí být označeno jmenovkou
 • šusťákové kalhoty na ven 2x, bunda, větrovka s kapucí, mikina, svetr, tepláky jako domácí oděv 2x, šátek,
 • spodní prádlo (v dostatečném počtu), ponožky, nátělník – spodní košilka, trička, kšiltovka, kapesníky, pyžamo, plavky, pláštěnka, pytel na špinavé prádlo/nejlépe povlak na polštář
 • pevné boty na turistiku, tenisky, holinky, domácí přezůvky (do batůžku)
 • malý batůžek na výlet (do autobusu)
 • hygienické potřeby – zubní pasta, kartáček, mýdlo, dále pomáda na rty, ochranný krém, přípravek proti klíšťatům
 • 2x ručník, sluneční brýle
 • učení dle pokynů učitele/pracovní listy/, penál, pastelky, blok dát do kufru v igelitové tašce
 • malou hračku, společenskou hru, knížku na čtení
 • napsaný seznam věcí, pokud možno označte vše jménem, monogramem či značkou

Nedávejte s sebou dítěti mobil a cenné věci!

Velikost a váha zavazadla musí odpovídat schopnostem vašeho dítěte.

Rodiče, nebalte svým dětem, pouze jim pomozte radou, jak věci do kufru uložit. Vaše dítě si tak snáz zapamatuje, co s sebou má, ale i lépe zvládne balení při návratu.

NUTNÉ ODEVZDAT léky řádně podepsané a s návodem jak je užívat na třídních schůzkách dne 5. 6. 2019. Rovněž můžete na třídních schůzkách odevzdat připravené nadepsané pohledy pro děti.

Do autobusu: batůžek, svačina, pití v umělohmotné láhvi, igelitový sáček, přezůvky

 Kapesné doporučujeme 150,- Kč

 

 

 

Ozdravný pobyt

Místo: Hotel Belveder, Železná Ruda

Termín: 10. 6. – 14. 6. 2019

Cena: cca 2 300,- Kč

Termín zaplacení zálohy 1 300 ,- Kč do 28. 2. 2019

Doplatek 1 000 ,- Kč do 15. 5. 2019

Platba na účet školy: č. účtu 68 47 13 19/0800

Variabilní symbol: 2 2019 

Nezapomeňte uvést jméno dítěte!

 

 

 

Odjezd: pondělí 10. června v 8.00 od školy /sraz v 7.45/

Návrat: pátek 14. června okolo  12. – 13. hod. ke škole

 

Obědy pro děti, které odjíždějí na ŠvP, budou odhlášeny.

Budete-li posílat dětem pohledy, poslední pošlete v úterý 11. 6.(!)/možno dát i v obálce učitelkám u autobusu, potom dětem rozdáme/

Se Zdravotní způsobilostí prosím odevzdávejte ofocenou kartičku pojištěnce a ofocený očkovací průkaz dítěte.

 

Adresa:

Hotel Belveder

Belvedérská 189

340 00 Železná Ruda

                

Osobní vybavení žáků – návrh

 

 • zavazadlo musí být označeno jmenovkou
 • šusťákové kalhoty na ven 2x, bunda, větrovka s kapucí, mikina, svetr, tepláky jako domácí oděv 2x, šátek,
 • spodní prádlo (v dostatečném počtu), ponožky, nátělník – spodní košilka, trička, kšiltovka, kapesníky, pyžamo, plavky, pláštěnka, pytel na špinavé prádlo/nejlépe povlak na polštář
 • pevné boty na turistiku, tenisky, holinky, domácí přezůvky (do batůžku)
 • malý batůžek na výlet (do autobusu)
 • hygienické potřeby – zubní pasta, kartáček, mýdlo, dále pomáda na rty, ochranný krém, přípravek proti klíšťatům
 • 2x ručník, sluneční brýle
 • učení dle pokynů učitele/pracovní listy/, penál, pastelky, blok dát do kufru v igelitové tašce
 • malou hračku, společenskou hru, knížku na čtení
 • napsaný seznam věcí, pokud možno označte vše jménem, monogramem či značkou

 

Nedávejte s sebou dítěti mobil a cenné věci!

Velikost a váha zavazadla musí odpovídat schopnostem vašeho dítěte.

Rodiče, nebalte svým dětem, pouze jim pomozte radou, jak věci do kufru uložit. Vaše dítě si tak snáz zapamatuje, co s sebou má, ale i lépe zvládne balení při návratu.

 

Před odjezdem u autobusu budeme vybírat nezalepenou obálku, do které vložíte pouze informace pro učitele, prohlášení o bezinfekčnosti.

Léky řádně podepsané a s návodem jak je užívat.

 

Do autobusu: batůžek, svačina, pití v umělohmotné láhvi, igelitový sáček, přezůvky

 

Kapesné doporučujeme 150,- Kč

 

 

 

3) Ozdravný pobyt 

Místo: Hotel Belveder, Železná Ruda

Termín: 10. 6. – 14. 6. 2019

Cena: cca 2 300,- Kč

Doplatek 1 000 ,- Kč do 15. 5. 2019

Platba na účet školy: č. účtu 68 47 13 19/0800

Variabilní symbol:

Místo: Hotel Belveder, Železná Ruda

Termín: 10. 6. – 14. 6. 2019

Cena: cca 2 300,- Kč

Doplatek 1 000 ,- Kč do 15. 5. 2019

Platba na účet školy: č. ú

Místo: Hotel Belveder, Železná Ruda

Termín: 10. 6. – 14. 6. 2019

Cena: cca 2 300,- Kč

Doplatek 1 000 ,- Kč do 15. 5. 2019

Platba na účet školy: č. účtu 68 47 13 19/0800

Variabilní symbol: 2 2019 

Nezapomeňte uvést jméno dítěte!

čtu 68 47 13 19/0800

Variabilní symbol: 2 2019 

Nezapomeňte uvést jméno dítěte!

2 2019 

Nezapomeňte uvést jméno dítěte!

 

AKTUÁLNĚ  ZE TŘÍDY:

 • Dne 5.6. jsou od 17.30h třídní schůzky, účast všech nutná.
 • Dopoledne 6.6. proběhne chemické čarování s žáky 9. tříd.
 • Barevný den s reflexními prvky dne 7.6.

Úkoly pro marody:

Slabikář  do str. 88

Písanka 4 – do str. 14

Prac. sešit ke Slabikáři –  do str. 55

M 2 červená – str. 49

M zelená do str. 39 (výběr cvičení)

Prv – do str. 64

 

ZAJÍMAVÉ ODKAZY:

Možnosti procvičování učiva na internetu:

 • www.rysavawebsnadno.cz
 • naucescist.cz
 • skolakov.eu
 • ucimeseradi.cz

—————————————————————————————————————————-

KROUŽEK  EVVO:

Pozor! Náhrada kroužku za nemoc bude takto:

Úterý 4.6. od 14-16h

Čtvrtek 6.6.od 13-14h

Úterý 18.6 od 14-16h.

Činnost kroužku pro tento rok končí 18.6.

 

 

——————————————————————————————————————————————————

Plán třídních akcí na školní rok 2018 – 2019:

(akce budou průběžně aktualizovány a  doplňovány)

Duben:

15.4. Velikonoční dílničky

16.4. Velikonoční aranžování (dopoledne)

18. – 22.4. Velikonoční prázdniny

Květen :

Vycházka do jarní přírody

Zvířátkový den

Červen:

Výlet lodí po pražských Benátkách???

10.- 14.6.2019 Ozdravný pobyt na Šumavě  (Železná Ruda – Špičák, hotel Belvedér)

——————————————————————————————————————————————————

Plán třídního učitele

2018 – 2019

 Třída 1. B

 Třídní učitelka : Mgr. Bibiana Barvíková (barvikova@zsnalise.cz)

Asistent pedagoga: Mgr. Bc. Kateřina Zelinková (zelinkova@zsnalise.cz)

Do první třídy nastoupilo 22 žáků,  z toho 8 dívek a  14 chlapců.

V průběhu školního roku budeme pracovat na  rozvoji kompetencí ve všech oblastech výběrem rozmanitých forem vyučování i účastí na vzdělávacích a kulturních programech mimo školu. Vycházky, exkurze, výstavy, výlety, návštěvy divadel se budou uskutečňovat v souladu s cíli učebních plánů 1. ročníku. Na závěr roku bychom chtěli uskutečnit Ozdravný pobyt  na Šumavě. Žáci se vzdělávají podle ŠVP Stavíme mosty 79-01-C/01.

KOMPETENCE :

Kompetence sociální a personální :
dodržovat pravidla ve třídě, pomáhat druhým, slušné chování k sobě navzájem, k dospělým, navození příjemné a přátelské atmosféry ve třídě, spolupráce ve dvojici a ve skupině.

Kompetence pracovní :

dodržování vymezených pravidel, ocenění práce dospělých.

Kompetence k učení :

vytvořit chuť k učení, podpořit zvídavost, učit se zhodnotit vlastní práci, vyhledávání a třídění informací.

Kompetence  k řešení  problémů

vedeme žáky k pochopení problému, promýšlení a plánování způsobu řešení zodpovědnost za své chování.

Kompetence komunikativní :

komunikace v různých situacích (omluva, pozdrav, poděkování, prosba ).

vedeme žáky k vhodným formulacím a vyjadřování svých myšlenek,

naslouchání druhých.

Kompetence občanské : 

vedeme žáky k poznání svých práv a povinností ve škole i mimo ni,

vedení žáků k estetickému vzhledu třídy, respektování druhých, multikulturní výchova – poznávání kultury ostatních národů.

———————————————————————————————————————————————————————————————-

Pravidla třídy:

 • Máme se rádi, jsme všichni kamarádi, pomáháme si.
 • Po třídě a po celé škole se pohybujeme pomalým krokem.

 • Umíme mlčet jako ryby.

 • Pusu máme na hezká slova, na prosbu, pozdrav , poděkování.

 • Když mluví kamarádi nebo dospělí, pěkně je s napnutýma ušima posloucháme a neskáčeme jim do řeči.

 • Pouštíme vodu, jen kolik nám jí stačí.

 • Vždycky si po sobě všechno uklízíme.

 • Chráníme přírodu.

 • Dbáme na své bezpečí i bezpečí druhých.