Třída 1.B 2018/19

///Třída 1.B 2018/19
Třída 1.B 2018/192018-11-13T13:40:17+00:00

VÍTEJTE    NA   STRÁNKÁCH   TŘÍDY   I.B 🙂

 

DŮLEŽITÁ SDĚLENÍ:

13.11.2018

 • Akce Děti dětem  – sbírka materiální pomoci pro kojenecký ústav v Krči, můžete pomoci zakoupením jedné či více věcí dle vašich možností (dětské plenky, papírové kapesníčky, toaletní papír, vlhčené ubrousky, zubní pasta, zubní kartáčky, hygienické potřeby k péči o tělo, potřeby pro úklid, dětské trvanlivé pokrmy, hračky a dětské oblečení ve výborném  stavu, nejlépe nepoužité. Prosíme označit zabalený pytel či igelitku s věcmi názvem školy, svoz materiální sbírky bude ve dnech 10.12. – 13.12.2018.
 • Prosím o podepsání čtvrtletního hodnocení v ŽK na str.35.
   

AKTUÁLNĚ ZE TŘÍDY:

12.11.2018

 • V českém jazyce procvičujeme písmenko P, p. V malé Písance procvičujeme písmenko a, o, e, skládáme slabiky a slova ze známých písmen. V textu vyhledáváme písmenka podle sluchu (na začátku, uprostřed a na konci), zrakem je hledáme pomocí vyznačení v textu, vytleskáváme slabiky, určujeme délku.
 • V matematice přiřazujeme prvky k číslicím do 10, stále procvičujeme < > = + a nyní už i minus, učíme se psát číslici 3 a 4. Začínáme jednoduché sčítání a odečítání pomocí přidávání a odebírání prvků a jejich zápisy.
 • V prvouce budeme opakovat kapitolu U nás doma. V hudební výchově se učíme písníčku Muzikantská rodina a Martin na bílém koni.
 • V pracovní a výtvarné výchově budeme společně tvořit betlém na školní soutěž a pak výrobky na vánoční trhy.

 

Úkoly pro nemocné:

 

 

ZAJÍMAVÉ ODKAZY:

Možnosti procvičování učiva na internetu:

 • www.rysavawebsnadno.cz
 • naucescist.cz
 • skolakov.eu

Kroužek EVVO:

 • Prosím, sbírejte vypotřebované žárovky na tvoření !!!
 • 13.11. Podzimní úklid školního záhonu, výzdoba
 • 20.11. Vycházka do Kunratického lesa ( dle počasí)
 • 28.11. Tvoření na adventní trhy
 • 1.12.   Adventní výlet vlakem do Hradce Králové ( prohlídka Obřího akvária, staré části města s obědem a navštěva muzejních adventních trhů, kde děti mohou vidět přímou výrobu různých dárkových předmětů z ekomateriálů. Prosím zájemce, aby se mi závazně nahlásili emailem nejdéle do 16.11. – budu objednávat dětská kupé ve vlaku a skupinovou jízdenku.
 • 4.12. Eko – Mikuláš + tvoření na ván. trhy
 • 11.12. Dokončení výrobků, příprava na trhy
 • 18.12. Výstava betlémů v Betlémské kapli

 

————————————————————————————–

Plán třídních akcí na školní rok 2018 – 2019:

(akce budou průběžně aktualizovány a  doplňovány)

Září :

vycházka do okolí školy dle aktuálního počasí

Říjen:

5.10. Cinema City Galaxie  (filmové představení Kubík hrdina) od 9.00h

Listopad:

2.11 Ekocentrum Michle

Prosinec:

4.12. Vánoční kabaret v KC12

5.12. Mikuláš ve škole

12.12. Vánoční školní trhy

20.12. Vánoční dopolední besídka ve třídě

21.12.  Výlet do svíčkárny v Šestajovicích

Leden:

Únor:

Březen:

Duben:

Květen :

Červen:

10.- 14.6.2019 Ozdravný pobyt na Šumavě  (Železná Ruda – Špičák, hotel Belvedér)

——————————————————————————————————————————————————————————————-

Plán třídního učitele

2018 – 2019

 Třída 1. B

 Třídní učitelka : Mgr. Bibiana Barvíková

Asistent pedagoga: Mgr. Bc. Kateřina Zelinková

Do první třídy nastoupilo 22 žáků,  z toho 8 dívek a  14 chlapců.

V průběhu školního roku budeme pracovat na  rozvoji kompetencí ve všech oblastech výběrem rozmanitých forem vyučování i účastí na vzdělávacích a kulturních programech mimo školu. Vycházky, exkurze, výstavy, výlety, návštěvy divadel se budou uskutečňovat v souladu s cíli učebních plánů 1. ročníku. Na závěr roku bychom chtěli uskutečnit Ozdravný pobyt  na Šumavě. Žáci se vzdělávají podle ŠVP Stavíme mosty 79-01-C/01.

KOMPETENCE :

Kompetence sociální a personální :
dodržovat pravidla ve třídě, pomáhat druhým, slušné chování k sobě navzájem, k dospělým, navození příjemné a přátelské atmosféry ve třídě, spolupráce ve dvojici a ve skupině.

Kompetence pracovní :

dodržování vymezených pravidel, ocenění práce dospělých.

Kompetence k učení :

vytvořit chuť k učení, podpořit zvídavost, učit se zhodnotit vlastní práci, vyhledávání a třídění informací.

Kompetence  k řešení  problémů

vedeme žáky k pochopení problému, promýšlení a plánování způsobu řešení zodpovědnost za své chování.

Kompetence komunikativní :

komunikace v různých situacích (omluva, pozdrav, poděkování, prosba ).

vedeme žáky k vhodným formulacím a vyjadřování svých myšlenek,

naslouchání druhých.

Kompetence občanské : 

vedeme žáky k poznání svých práv a povinností ve škole i mimo ni,

vedení žáků k estetickému vzhledu třídy, respektování druhých, multikulturní výchova – poznávání kultury ostatních národů.

———————————————————————————————————————————————————————————————-

Pravidla třídy:

 • Máme se rádi, jsme všichni kamarádi, pomáháme si.
 • Po třídě a po celé škole se pohybujeme pomalým krokem.

 • Umíme mlčet jako ryby.

 • Pusu máme na hezká slova, na prosbu, pozdrav , poděkování.

 • Když mluví kamarádi nebo dospělí, pěkně je s napnutýma ušima posloucháme a neskáčeme jim do řeči.

 • Pouštíme vodu, jen kolik nám jí stačí.

 • Vždycky si po sobě všechno uklízíme.

 • Chráníme přírodu.

 • Dbáme na své bezpečí i bezpečí druhých.