Třídní učitelka: Mgr. Hana Výborná

 

Platba za PS – upřesnění:

Cena 846,- Kč poukazujte na číslo účtu:  68471319/0800 (do poznámky uveďte jméno dítěte a třídu).

Děkujeme

 

 

Výuka již podle rozvrhu hodin.

 

Plán akcí – 1.B 2019/20

Plán třídního učitele – 1.B 2019/20

Stránky k procvičování

 

Třída 1.B šk. rok 2019/2020

Číslo spisu:

77/2019
90/2019
53/2019
118/2019
61/2019
99/2019
87/2019
94/2019
41/2019
86/2019
64/2019
67/2019
80/2019
82/2019
72/2019
116/2019
129/2019
79/2019
97/2019
47/2019
66/2019
48/2019
111/2019
112/2019