PRAVIDLA TŘÍDY  2.B

 

  1. MLUVÍME SLUŠNĚ
  2. CHODÍME, NEBĚHÁME
  3. NENIČÍME CIZÍ (ŠKOLNÍ) MAJETEK
  4. NEVYRUŠUJEME V HODINĚ (NEPOVÍDÁME SI,   NEHRAJEME SI, NEVYKŘIKUJEME,…)
  5. NEBUDEME SI UBLIŽOVAT A PRÁT SE
  6. NOSÍME POTŘEBNÉ POMŮCKY NA VYUČOVÁNÍ
  7. MÁME VYPNUTÝ MOBIL
  8. DODRŽUJEME ŠKOLNÍ ŘÁD – HYGIENICKÁ       OPATŘENÍ
  9. POMÁHÁME SI
  10. NEPOSMÍVÁME SE DRUHÝM