Třída 1.B 2020/2021

Úvodní stránka/Třídy/I. stupeň/Třída 1.B 2020/2021
Třída 1.B 2020/20212020-10-22T07:17:18+01:00

Vítáme Vás na stránkách 1.B 😀 

Třídní učitelka: Mgr.  Bibiana Barvíková

Kontakt: barvikova@zsnalise.cz

Asistent pedagoga: Šárka Lehovcová

Vyučující AJ a HV: Bc. David Le Came


DISTANČNÍ VÝUKA:

Vzkaz od paní vychovatelky Černé: „Pokud by se někomu stýskalo po družinových aktivitách pro volný čas, najdete je na stránkách školní družiny 🙂 🙂 🙂 .“

Vážení rodiče a milé děti, zde uvádím několik důležitých doporučení a rad pro online domácí  výuku:

 • výuku  je dobré absolvovat dle  vašich možností nejlépe v ranních nebo dopoledních hodinách, děti jsou po ránu nejčerstvější, odpoledne a večer bývají hodně unavené – pokud to možné není, pak je lépe si učivo rozložit i do víkendu
 • je dobré pracovat dle rozvrhu, dělat mezi jednotlivými předměty přestávky jako ve škole – za to se velmi přimlouvám (děti v tomto věku udrží pozornost nejdéle 20 minut) 🙂
 • celková doba výuky by neměla přesáhnout 2 – 2, 5 hodiny času
 • po ověření, že děti  rozumí zadání úkolu,  je nechat co nejvíce samostatně pracovat, dohlédnout pouze na možné chyby
 • pokud možno se přimlouvám za to, aby děti neopakovaly dlouho po sobě to, co se jim nevede ve psaní, budou unavené na další činnosti , u psaní stačí 10 minut, opakovat je možné průběžně

Každodenní procvičování : 

 • skládání slabik a jednoduchých slov z naučených písmenek podle diktátu ( 5-10 minut)
 • procvičování číselné řady do 10 i pozpátku, trénovat číslo hned za, hned před, porovnávání čísel se znaménky < > =(5 – 10 minut)
 • modelování, vybarvování  a stříhání dle možností (kvůli uvolnění ruky a zápěstí – velmi důležitá průprava na psaní).

Učivo:

ČTVRTEK  22.10.

Český jazyk:

 • procvič si prsty a ruce s říkankou, pak si vezmi stírací tabulku a zkus kličky ze včera
 • potom si vezmi Cviky a na str. 41  a dokonči kličky
 • pak si odpočni a vezmi Živou abecedu na str. 30 – zde udělej cvičení s klaunem  a na str.31 se sovičkou a slova ze stromků, která zde najdeš a zakroužkuješ, vyskládej ze skládací abecedy na stůl
 • nakonec přejdi do Písanky 1.díl na str.4 , kde obtáhneš pouze obě tiskací a malé psací E (velké zatím nech být, pletlo by se ti  zatím s trojkou), na str.5 si napiš první 3 řádky (zase maximálně 8-10 písmen)
 • pošli dnes video s básničkou Podzimní počasí (ten, kdo poslal, už nemusí)

Matematika:

 • procvič si trošku geometrii, dřívka jsem ve škole už dělali, zde je přesouváš myší: https://skolakov.eu/matematika/1-trida/predmatematicke-predstavy/prostorova-orientace/baleni-darecku/cviceni1.htm
 • potom přejdi do číslicové písanky na str. 5 a zkus číslici 4, stejně jako jsme dělali předchozí číslice  – nejdříve velkou, pak 2 řádky menších, dodržuj směr šipek, ať se ji správně naučíš (pošli ke kontrole)
 • pak přejdi do červené matematiky na str. 37 , tam opět tu číslici 4 napíšeš do 3 řádků
 • vypracuj cv.1 a 2 na této straně – ve cv. 1 přidáváš 1 prvek ke stávajícímu počtu prvků- dokreslíš, sečteš a zapíšeš číslicemi, ve cv. 2 doplníš tečky do 8 (pošli), cv. 3 nech zatím být
 • v modré matematice str.21

Tv:

 • předpokládám, že chodíš hodně ven a do přírody, když se udělalo pěkně – můžeš zaslat foto z jakékoliv venkovní tělesné  aktivity 😀

Zajímavé odkazy:

 • grafomotorika.eu (zde naleznete cenné informace ohledně možných grafomotorických obtíží, správného úchopu, sezení při psaní a čtení atp.)
 • skolakov.eu
 • naucsecist.cz

Plán třídního učitele:

Školní rok 2020 – 2021

Do první třídy nastoupilo 25 žáků,  z toho 9 dívek a  16 chlapců.

V průběhu školního roku budeme pracovat na  rozvoji kompetencí ve všech oblastech výběrem rozmanitých forem vyučování i účastí na vzdělávacích a kulturních programech.

Žáci se vzdělávají podle ŠVP Stavíme mosty 79-01-C/01.

Rozvíjené kompetence :

Kompetence sociální a personální : dodržování pravidel ve třídě, pomoc druhým, slušné chování k sobě navzájem a  k dospělým, navození příjemné a přátelské atmosféry ve třídě, spolupráce ve dvojici a ve skupině

Kompetence pracovní: vedení k dokončení práce, ocenění práce dospělých, udržování estetického vzhledu třídy a svého nejbližšího okolí

Kompetence k učení : vytvoření chuti k učení, podpora zvídavosti a  dovednosti naučit se zhodnotit vlastní práci, vyhledávání a třídění informací

Kompetence  k řešení  problémů: vedení k pochopení problému, promýšlení a plánování způsobu jeho  řešení, vedení k zodpovědnosti za své chování

Kompetence komunikativní : vytváření dovednosti komunikace v různých situacích (omluva, pozdrav, poděkování, prosba ), vedení k vhodným formulacím a vyjadřování svých myšlenek a k naslouchání druhých

Kompetence občanské: podpora a vedení  k poznání svých práv a povinností ve škole i mimo ni,  respektování druhých a k poznávání kultury ostatních národů


Pravidla třídy:

1. Jsme všichni kamarádi, pomáháme si, neubližujeme si slovem ani fyzicky.

2. Po třídě a po celé škole se pohybujeme pomalu – na běhání máme tělocvičnu a zahradu.

3.Umíme mlčet při soustředěné práci, při jídle, nerušíme vykřikováním.

4.Pusu máme na hezká slovíčka, na prosbu, pozdrav, poděkování a pěkné povídání.

5.Když mluví kamarádi nebo dospělí, pěkně je s napnutýma ušima posloucháme a neskáčeme jim do řeči.

6. Po řádném umytí rukou si vždy nezapomínáme očistit ruce dezinfekcí.

7. Šetříme životní prostředí, třídíme odpad a pečujeme o přírodu.

8. Uklízíme si pracovní místo a udržujeme pořádek ve třídě i ve škole.

9. Dbáme na na své bezpečí, ale i na bezpečí druhých.

10. Udržujeme čistotu na wc.

 

 

 

 

 

Vzdělávací strategie

Výuka přírodovědných předmětů je založena na názornosti, praktickém cvičení a projektovém vyučování. Cílem této výuky je na základě teoretických základů a praktických činností pochopit zkoumaný jev a následně jej umět aplikovat a zobecňovat. Veškerá činnost vede k plánování a samostatnému rozvržení učiva do jednotlivých hodin. Tento styl výuky učí týmové práci a zodpovědnosti.

Contact Us

12345 North Main Street,
New York, NY 555555

Phone: 1.800.555.6789
Email: info@site.com
Web: Theme-fusion.com

Přejít nahoru