DÚ pro marody 4.A

DÚ pro marody 4.A 2018-04-24T16:54:02+00:00

DÚ v týdnu od 23. 4. – 27. 4. 2018

Upozorňuji na skutečnost, že marodi odevzdávají termínované úkoly také, a to po návratu do školy!

Český jazyk –  PS str. 34 (celá), str. 35, 36, 37 (vše).

Matematika – PS  str. 41 (vše do PS), 42 (7, 8, 9, 11 do PS, 10 do sešitu). Geometrie – str. 51 (cv. 2 – 5 do sešitu geo), str. 52 (cv. 2, 3, 5 do sešitu geo, cv. 4 do PS).

Dějepis – str. 36 – písemné odpovědi na otázky (do sešitu) + časová osa (str. 37 b) – překreslit do sešitu a vyznačit zadaná období.

Přírodověda – str. 34 – 35 přečíst.

Zeměpis – str. 35 (Zemědělství v ČR) – do sešitu zakreslit obrysovou mapku a vyznačit v ní, co se kde pěstuje a chová.