DÚ pro marody 4.A

DÚ pro marody 4.A 2018-01-23T19:04:25+00:00

DÚ v týdnu od 22. 1. – 26. 1. 2018

Upozorňuji na skutečnost, že marodi odevzdávají termínované úkoly také, a to po návratu do školy!

Český jazyk – PS I. str. 65 – 69 (celé);

Matematika – PS II. str. 11 (vše; 14/11 do sešitu včetně zkoušky) a 12 (2, 5, 8 do PS, 3, 4 do sešitu); procvičovat písemné dělení a násobení zpaměti; geometrie – viz Termínované úkoly.

Dějepis

Přírodověda

Zeměpis