Termínované úkoly 4.A

////Termínované úkoly 4.A
Termínované úkoly 4.A 2018-04-12T18:03:24+00:00

Termínované úkoly 4. A
V této sekci jsou uvedeny pouze dlouhodobé úkoly. Krátkodobé – DDP (drobná domácí příprava) a DDT (drobný domácí trénink) si děti zapisují do diáře či označí v PS!
Termínované úkoly jsou hodnoceny, neodevzdaný TÚ = 5.

Český jazyk: PS str. 32 cv. 8 – dokončit; kontrola: 23. 4. 2018.

Čtení/Sloh: 

Matematika: Dokončit cv. 3 na str. 40 do PS; termín: 23. 4. 2018.

Geometrie:

ČjSPřírodověda: Na pondělí 23. 4. si přineste různé druhy vah, různá měřidla času a teploty.

sebehodnocení žáka

ČjS – Dějepis: 

ČjS – Zeměpis: Procvičovat orientaci na mapě (města, povrch, řeky).

Výtvarná výchova:

 Svět práce:

Hudební výchova: na čtvrtek 26. 4. 2018 se naučit text písničky Marmeládovník.

Termíny – ČD a přednes 2017/2018