Termínované úkoly 4.A

////Termínované úkoly 4.A
Termínované úkoly 4.A2018-06-28T17:01:56+00:00

Termínované úkoly 4. A
V této sekci jsou uvedeny pouze dlouhodobé úkoly. Krátkodobé – DDP (drobná domácí příprava) a DDT (drobný domácí trénink) si děti zapisují do diáře či označí v PS!
Termínované úkoly jsou hodnoceny, neodevzdaný TÚ = 5.

Český jazyk:

Čtení/Sloh: 

Matematika:

Geometrie:

ČjSPřírodověda:

sebehodnocení žáka

ČjS – Dějepis:

ČjS – Zeměpis:

Výtvarná výchova:

 Svět práce:

Hudební výchova:

Termíny – ČD a přednes 2017/2018