Termínované úkoly 4.A

////Termínované úkoly 4.A
Termínované úkoly 4.A 2018-01-23T18:37:36+00:00

Termínované úkoly 4. A
V této sekci jsou uvedeny pouze dlouhodobé úkoly. Krátkodobé – DDP (drobná domácí příprava) a DDT (drobný domácí trénink) si děti zapisují do diáře či označí v PS!
Termínované úkoly jsou hodnoceny, neodevzdaný TÚ = 5.

Český jazyk:

Čtení/Sloh: 

Matematika

Geometrie: PS č. 2, str. 12 – dokončit práci z  19. 1. 2018: cv. 4, 5 do sešitu geometrie; termín: 16. 2. 2018.

ČjSPřírodověda:

sebehodnocení žáka

ČjS – Dějepis: Učebnice str. 21 – 23 (Vznik českého království, vláda přemyslovských králů) – stručný zápis do sešitu, termín: 24. 1. 2018.

ČjS – Zeměpis: dokončit tajenku v učebnici (str. 25 – 27), zapsat ji do sešitu! Termín: 25. 1. 2018.

Výtvarná výchova:

 Svět práce: Na čtvrtek 1. 2. 2018 budeme opět potřebovat obvazový materiál (pružné obinadlo, obvaz, náplast, trojcípý šátek nebo látkový šátek) na nácvik 1. pomoci.

Hudební výchova: Písničku „Přísloví“ nacvičit ve dvojicích či trojicích; termín: 1. 2. 2018.

Termíny – ČD a přednes 2017/2018