Třída 5.B – Mgr. Anna Burdová

Na včerejší poradě nám byly sděleny pokyny k zajištění výuky ve školní budově. Opravdu to nebude vzdělávání tak, jak jsme byli zvyklí. Nebudou se využívat skříňky v šatnách. Také nebude jednotný začátek výuky pro všechny třídy. Opatření je opravdu mnoho!!!  

INFORMACE PRO RODIČE nastupujících žáků

Provoz školy 25.5. – 30.6.2020

1. stupeň

Podmínkou pro účast na vyučování je odevzdání čestného prohlášení před prvním vstupem do školy.

Každý žák si donese 2 sáčky a v každé jednu roušku, 2 roušky a 2 sáčky.

Žáci nemají přístup do šaten, proto si musí donést přezutí a sáček na obuv, kterou budou mít uloženou ve třídě.

Nástup do školy je v 8,00 hodin. Příchod žáků ke škole max. 10 minut předem. Prosíme o dodržování času příchodu.

Každá skupina má přidělené místo k seřazení viz. Plánek. Nástup_před_školou_Covid

Při čekání na odchod do školy dodržujte minimálně rozestupy 1,5m od sebe.

Skupiny žáků si vyzvedávají třídní učitelé na místě srazu, do budovy vstupují s 2m rozestupy. Každá skupina má určený svůj vchod do budovy.

Doprovod žáků nesmí vstupovat do budovy školy ani na školní hřiště!!!

O nasazení, případně sundání roušky ve třídě, rozhoduje vyučující. Na přestávky mají žáci roušky nasazeny. Na potřebu dezinfikování rukou jsou žáci upozorňováni vyučujícím.

Přestávky, pokud to počasí dovolí, tráví žáci v určeném místě na školním hřišti.

Vyučování končí 11,45 – 12,00 hod.

Po vyučování žáci odchází z budovy hlavním vchodem.

Školní stravování

Pokud je žák přihlášen ke stravování, musí dodržovat následná pravidla:

Vstup do jídelny je pouze s třídním učitelem nebo s vychovatelem ŠD ve skupině žáků, se kterou se vzdělává.

Žák odebírá jídlo od kuchařek v roušce. Jídlo včetně příborů a nápoje dostává na tác. Každý žák sedí sám u stolu.

Po odevzdání tácu, čeká na vyučujícího nebo vychovatele a odchází z jídelny ve skupině s rozestupy.

Po každé skupině jsou stoly a výdejní pult dezinfikovány. Další skupina se může stravovat až po ukončení dezinfekce.

Školní hřiště

V dopoledních hodinách bude přístupné pouze pro žáky školy.

Hřiště bude uzavřeno od 12,00 do 16,00 hodin a určeno pouze pro provoz školní družiny.

V pondělí 25.5. si děti do školy přinesou:

psací potřeby (celý vybavený penál), pravítka, kružítko, pastelky, fixy, ořezávátko, gumu, KALKULAČKU, nůžky, kufřík (kdo ho nemá ve škole)

učebnice, PS a sešity do matematiky a českého jazyka (učebnice ALTER, PS 2. díl ALTER, pětiminutovky, čítanku – někdo ji má ve škole, školní sešit, sešit Sloh a čtení a sešit na diktáty; učebnice do M, školní sešit do matematiky, PS Albra, PS Fraus, PS geometrie, školní sešit do geometrie)

učebnice, školní sešity a PS do naukových předmětů (Člověk a jeho svět) – učebnice dějepisu, přírodovědy a zeměpisu (včetně příruční mapy), školní sešity, PS do dějepisu

učebnice a PS do angličtiny (slovníček, školní sešit)

přezůvky v sáčku (nebo stahovací pytlík jako do Tv), 2 roušky ve dvou sáčcích, čestné prohlášení ( NEZAPOMEŇTE, bez tohoto dokumentu nebudete vpuštěni do budovy školy), zatím jednu roličku papírových utěrek (bude mít u sebe na lavici), kdo má, může i malou dezinfekci, alespoň dvě igelitové tašky (zůstanou ve škole), deku v tašce (když půjdeme ven, ať si mají děti na co sednout), vlastní knížku, vlastní hru pro jednoho (s nikým hrát nesmí 😥 ), sluneční brýle, pytlík na použité papírové utěrky a papírové kapesníky

Každý žák má ve třídě své určené místo, kde si veškeré pomůcky a učebnice bude nechávat a nebude je nosit domů. Těmto dětem odpadá zadávání domácích úkolů!!! 

ŽÁCI SI NESMÍ VE ŠKOLE NIC PŮJČOVAT OD UČITELE ANI MEZI SEBOU, KAŽDÝ MUSÍ MÍT SVOJE POMŮCKY. POKUD NEBUDE MÍT POMŮCKY, NEMŮŽE PRACOVAT!!!! 

ZAPOMENEŠ, NEPRACUJEŠ!

I přes všechna opatření se na vás, moje milé děti, moc a moc těším! 😉

____________________________________________________________________________________________

Učivo plníme do konce května. Červen by už měl být jen opakovací!

Vyplněné čestné prohlášení děti přinesou v den nástupu do školy tj. 25.5.2020, před vstupem do budovy školy musí prohlášení odevzdat vyučujícímu!

čestné_prohlášení

Prosím o pozorné a pečlivé přečtení o provozu výuky na 1. stupni ZŠ!

1_stupen_PROVOZ

____________________________________________________________________________________________

Práce pro žáky, kteří nedochází do školy:

25.5.2020 pondělí

– ČJ – PS 2. díl – 33/1a, b; 35/3, 4, 5

– M – PS Albra – 63/189 a, b

– Maratónský běh  měří 42,195 km. Vypočítej, kolik je to metrů? (Pracuj do školního sešitu)

– Vypočítej písemně ( pod sebou do školního sešitu) – 5,42 + 3,67 =  ; 2,537 + 1,321 =  ; 4,307 + 8,925 =  ;

14,682 + 23,24 =  ;  8,65 – 3,49 =  ; 7,694 – 1,562 =  ; 3,254 – 0,536 =  ; 9,046 – 2,78 = .

26.5.2020 úterý

– ČJ – pětiminutovky str. 55 (1. sloupeček), kontrola str. 49

– M – dělení 10, 100 – 87,4 : 10 = , 32,6 : 10 = , 5,2 :10 = , 34,0 * 10 = , 2,8 * 10 = , 1,5 * 10 = , 84 : 10 = , 26 : 10 = , 41 : 10 = , 1,98 * 10 = , 5,35 * 10 = , 9,04 * 10 = , 24,1 : 10 = , 427 : 10 = , 176 : 10 = ,

327 : 100 = , 604 : 100 = , 56 : 100= , 20 : 100 = , 27 : 10 = , 27 : 100 = , 5 : 10 = , 5 : 100 = , 13 : 10 = , 65 : 100 = , 248 : 10 = , 816 : 100 = ,

písemné dělení dvojciferným dělitelem (opakování) – 16 207 : 65 = , 72 591 : 28 = , 194 375 : 73 = , 556 280 : 19 = ,

27.5.2020 středa

ČJ – nové učivo: ČÍSLOVKY  (přečíst v učebnici), do školního sešitu přepsat skloňování číslovek dvě (obě), tři, čtyři ve všech rodech (muž., žen., střed.)

M – geometrie  – povrch krychle – procvičování/opakování https://www.onlinecviceni.cz/exc/test_exc.php, přepiš zadání do sešitu Geometrie a vypočítej. 

Vypracované úkoly mi nemusíte posílat.

____________________________________________________________________________________________

BÁSNIČKA „MÁJOVÝ DEŠTÍČEK“

Milé děti,

básničku budu zkoušet v pondělí 1. června ve 13:00 hodin. Buďte dochvilní, zde je odkaz https://join.skype.com/ffH0eoOH6McI

Jedná se poslední termín. AB 🙂

_________________________________________________________________________________________

Anglický jazyk pro 5. ročník

– rozklikni odkaz

______________________________________________________________________________________

INFORMATIKA Zadání ZDE

VÝTVARNÁ VÝCHOVA Zadání ZDE

—————————————————————————————————————————————————————————————-

Celková částka za pracovní sešity činí 769 Kč. Platbu prosím provést bezhotovostně na účet školy 68471319/0800

Do poznámky jméno dítěte a třídu.

Děkuji 🙂

___________________________________________________________________________________________

Milí rodiče a milí žáci 😉 ,

vítám vás v novém školním roce 2019/2020.

S pozdravem,

Mgr. Anna Burdová a nová paní asistentka Tereza Smejkalová 🙂

____________________________________________________________________________________________

Plán TU 2019/2020

Plán_TU_19_20

Pomůcky 5. ročník (2019/2020)

Pomůcky_5_třída_19_20

Plán akcí pro rok 2019/2020

Plán_akcí_19_20