Zelenina

  • význam zeleniny pro výživu člověka
  • podmínky a zásady pěstování
  • pěstování vybraných druhů zeleniny (4 druhy zeleniny dle vlastního výběru)

 

Info pro celou třídu 6.A

Referát „Zelenina“ zaslat na  e-mailovou adresu

pana učitele Jiřího Marka nejpozději do 7.5.  2021.

 

Info pro celou třídu 6.V

Referát  „Zelenina“ zaslat na e-mailovou adresu

paní učitelky Kahlerové nejpozději do 7.5. 2021.