PREZENČNÍ VÝUKA

 

Testy:

Pátek 24. 9. – pravopisné cvičení – ú/ů

Pátek 17. 9. – pravopisné cvičení – vyjmenovaná slova


Ostatní termíny:

Recitace pohádky – od 4. 10. (Pohádky – ke stažení )

Záznam z četby – nejpozději do 30. 11.