Plán akcí 6. ročníku pro školní rok 2021/2022:

13. a 14. 9. – adaptační program ve škole

Ostatní akce budou korigovány v souladu s potřebami výuky a s vývojem epidemiologické situace v ČR.