AJ – 4.A 2016/17

AJ – 4.A 2016/17 2016-07-15T09:42:35+00:00

Vyučující:

Mgr. Helena Čermáková

Kontakt:

cermakova@zsnalise.cz
Výuka AJ ve třetích třídách navazuje na audioorální kurz z 1. a 2. třídy. Pracujeme s učebnicí New Chatterbox 1, vydavatel Oxford University Press (na jejich stránkách jsou různé podpůrné materiály).

Učebnice prezentuje novou slovní zásobu, gramatiku a jazykové funkce na základě zajímavých a jasných kontextů. K zábavnému procvičování nového jazykového učiva využívá učebnice rozvíjející se dobrodružný příběh s kapitánkou Shadow a také množství písniček, básniček a her.

Pracovní sešit upevňuje nové učivo probírané v učebnici a lze jej použít k práci ve třídě i k zadávání domácích úkolů. Můžete zde také najít rozšiřující cvičení ke všem lekcím učebnice. Na konci je obrázkový slovníček, který slouží k opakování.

Tři hlavní cíle učebnice

• pomoci žákům pochopit a správně používat některé základní mluvnické vazby anglické gramatiky v různých účelných komunikačních situacích
• pomoci žákům získat sebedůvěru v poslechu, mluvení, čtení a psaní v angličtině používáním vhodného rozsahu základní slovní zásoby

• učinit učení se angličtině zábavnou a smysluplnou činností, a to na základě příběhů, písniček, básniček, her a hádanek.
Sylabus učebnice New Chatterbox je založen na rozvíjení jazykových struktur a slovní zásoby. Jazykové učivo je vybráno podle následujících kritérií: frekvence, užitečnost a jednoduchost. Občas jsou některá slova uvedena v určité epizodě příběhu nebo v určité tematické souvislosti. Veškeré jazykové učivo je pravidelně recyklováno a opakováno. Veškeré učivo se týká zájmů dětí a jejich dětského světa. Zajímavá témata učebnice systematicky podporují motivaci a jejich dovednosti v poslechu, mluvení, čtení a psaní.
(z metodické příručky k učebnici)

Práce v hodinách je doplněna materiály dostupnými na internetu, používáme výuková videa, dětské knihy v AJ, kartičky, pexesa, domina atd.

Lekce 1
Komunikace v každodenních situacích (žáci se představí, zeptají se na jména jiných lidí, představí jiné lidi)
Abeceda: hláskování

Lekce 2
Příkazy, pokyny

Další pozdravy a reakce na ně
Předměty ve škole (tato slova aktivně nacvičujeme pro čtení i psaní: vhodné aktivity: osmisměrky, doplňovačky, psaní na záda….)

Lekce 3

Počítání do 12 (opět psaná i čtená forma), hovoříme o věku

Jídlo (slovní zásoba pro použití členu AN:opět proběhne nácvik čtení a psaní)

My world:
My school; porovnávání různých kultur ( friend, school, class, teacher)
Po ukončení tří lekcí následuje opakovací test s poslechovou částí.