Hoši od Bobří řeky

Hoši od Bobří řeky 2017-09-02T15:29:27+00:00

Lov 13 bobříků

 

   Bobři jsou hlodavci, u nás již dávno  vyhynulí. Mají – či měli – báječnou a velmi cennou jemnou kožešinu, proto je kanadští  zálesáci lovili s velkou náruživostí na řekách a říčkách v okolí Velkých jezer, až je  skoro vyhubili.

Bobříci jsou jejich odrůdou – u nás se dodnes vyskytují a říká se jim též ondatry neboli krysy pižmové.    Ale   b o b ř í c i   , o kterých bude řeč v této knížečce, nejsou živí a nikoho nepo-koušou. Jsou to zkoušky nejrůznějších vašich vlastností, schopností, znalostí a dovedností       a podle toho, jak se která zkouška komu z vás povede či nepovede, se pozná, jaký kdo je. Zda schopný, statečný a dovedný, či strašpytel, lenoch, slaboch a nešika.

V knize Hoši od Bobří řeky ukládal tyto zkoušky – bobříky – chlapcům Rikitan na schůzkách v Bobří hrázi (tak říkali své klubovně) i na výpravách za město – a hlavně pak na táboře ve Slu-neční zátoce. Proč těmto zkouškám Hoši od Bobří řeky říkali „bobříci„, co vše při jejich lovu zažili, kdo to byl Roy, jak strašila Zelená příšera – a jiné a jiné věci kolem tohoto chlapeckého sdružení, to vše se dočtete v knížce o něm.

 

PUSŤ SE I TY DO LOVU BOBŘÍKŮ !

aby ses přesvědčil, jaký jsi, co umíš, co dokážeš – a aby ses také v něčem zdokonalil, něčemu se naučil, něco dobrého získal! Uvidíš, jaké pěkné příhody při lovu prožiješ- a jakou radost budeš mít z každého uloveného bobříka.

 

      Tak jen s chutí do toho! Neboj se neúspěchů!
     Nedej se odradit!
       Jen slaboch se vzdává při prvních nezdarech.

 

 1. Bobřík mrštnosti

Bobřík mrštnosti má žlutou barvu.Vyhlašuje boj pohodlnosti. Chce, aby chlapci a děvčata byli pružní a rychlí, tělesně obratní. Proto jej uloví jen ten, kdo dokáže běhat a skákat, jak pro jeho věk předepisuje tato tabulka:

 

Výkony Chlapci Dívky
Škol.tř. 5. tř. 6. tř. 7. tř. 8. tř. 9. tř. 5. tř. 6. tř. 7. tř. 8. tř. 9. tř
Běh 50 m 8,5 8,0 7,5 ­ ­ 9,0 8,8 8,4 ­ ­
Běh 60 m ­ ­ 8,7 8,4 8,1 ­ ­ 8,8 8,5 8,3
Běh 100 m ­ ­ ­ ­ 14 ­ ­ ­ ­ 15
Skok vysoký 100 110 120 125 130 100 110 115 120 125
Skok daleký 340 360 380 400 420 340 360 370 380 390

Mnozí z vás dosáhnou cvičením i daleko lepších výsledků. Měřte je však poctivě a pečlivě!

Štítek : žlutý

 

 1. Bobřík míření

   Má světle zelenou barvu. Podmínky jeho lovu jsou tyto: naměř si na zemi čtverec 1 x 1 metr. Jeho strany vryj kamenem do země kamenem nebo je naznač křídou. Potom si odměř vzdále-nost 10 metrů od čtverce. Tam udělej startovní čáru. Od ní pak házej do čtverce kameny, velké asi jako jako brambory střední velikosti. Stokrát smíš házet – a z toho máš aspoň 80 kameny zasáhnout čtverec. Když kámen dopadne do čtverce, ale odrazem se vykutálí či vyletí ven, po-čítá se jako vhozený. Naopak ale: dopadne-­li kámen kdesi vedle čtverce a teprve odrazem od země vletí nebo se dokutálí, n e p o č í t á  se jako vhozený – a tento nepodařený hod je ztracen. Protože nasbírat si předem stovku kamenů je leckdy dost obtížné, zejména v místech, kde je travnatý terén, na asfaltované ulici či dokonce v tělocvičně apod., stačí, když máš kamenů de-set. Když je vyházíš, sebereš je a házíš další desítku hodů. Že na parketách v tělocvičně budeš raději házet kriketovými míčky nebo míčky, které si vyrobíš z papírové hmoty, máčené ve škrobovém roztoku, nemusím snad zvlášť připomínat! A ještě něco: počítej přesně hody, dobré i chybné, ať se nezmýlíš. Malá připomínka: dopadne-­li kámen po hodu přesně na na-kreslenou čáru, a je tedy sporné, zda se má počítat jako vhozený či ne, raději jej nepočítej. Chtěj mít bobříka míření – stejně jako ostatní – uloveného zcela jasně a přesvědčivě!

Štítek : zelený

 

 1. Bobřík  záchrany                                                                                                                                                                   Jeho barva je černá a ze své bobří hráze na tebe piští tyto své podmínky:

Máš malou lékárničku pro první pomoc a umíš ji používat. Víš, k čemu je ten který lék a všechno, co je v ní.

 1. Umíš zavést umělé dýchání. (Naučíš se  tomu v kursech první pomoci.)
 2. Dovedeš vyčistit a ovázat ránu či odřeninu.
 3. Víš, jak si počínat při mdlobách.
 4. Víš, co dělat při nevolnostech a bolestech žaludku.
 5. Umíš si poradit při ušknutí zmijí.
 6. Dovedeš pomoci při slunečním úžehu a úpalu. (Úpalem člověk onemocní v příliš přetopené místnosti, například v kotelně, u rudných pecí apod.)
 7. Znáš telefonní čísla hasičů, zdravotnického střediska a policie.
 8. Víš, kde je ve tvém okolí nejbližší telefon a požární automat, ve velkých městech i hlásič na policii.
 9. Znáš adresu zdravotnického střediska a ordinační hodiny lékaře.

Štítek : černý

 

4.  Bobřík plavec

   Jeho kožíšek je červený. A co od tebe žádá, to ti říká už jeho název: umět plavat! Nezáleží mu na stylu, jakým plaveš, ani kolik plaveckých poloh umíš. Ale máš uplavat nejméně 60 metrů, chceš­-li bobříka plavce ulovit. Až budeš lov zkoušet, měř vzdálenost předepsaných šedesáti metrů poctivě – odhaduješ­-li, raději ještě nějaký ten metr přidej. Měj pořád zásadu ulovit každého bobříka co nejdůkladněji, co nejpřesvědčivěji; raději si podmínky trochu zpřísni, než aby sis je ulehčoval.    Nejsi­-li plavcem zcela dokonalým, zkoušej ulovit bobříka plavce v mělké vodě, kde se můžeš ihned postavit na dno, kdyby ti docházely síly. A zase: pozvi si k lovu ka-maráda, ať tvůj výkon vidí.

Štítek : červený

 

 1. Bobřík dobrých činů

    Jeho barva je tmavomodrá – ale ne tak, aby z dálky vypadala jako černá. Žádá od tebe, abys vykonal alespoň sto dobrých skutků, třeba i malých, docela nepatrných. Převedeš například slepce či starou osobu přes jízdní dráhu, pomůžeš jim nést nákupní tašku, obstaráš nákup starým lidem v domě či okolí, naštípáš jim dříví, doneseš ze sklepa uhlí. Kamarádovi půjčíš knížku nebo jinou věc, pomůžeš mu s úkolem, se kterým si neví rady a ty náhodou ano a po-dobně. Z chodníku odstraníš ohryzky jablka či hrušky, slupky od banánu, které byly už tolikrát příčinou pádu a úrazu. Cizímu chodci ukážeš cestu nebo mu podáš zprávu o tom, co hledá, když vidíš, jak se bezradně rozhlíží po ulici. Zastaneš se slabších hochů a děvčat, jsou­-li uráženi či dokonce týráni nějakými hrubci. V zimě posypeš pískem či popelem kluzkou zledovatělou cestu. Odstraníš z vody střepy skla, aby se při koupání někdo nezranil.

 Je samozřejmé, že lov tohoto bobříka ti bude trvat dlouho, protože někdy přijdou dny, kdy se ti skutečně nenaskytne ani jediná příležitost někomu dobrý skutek prokázat. Vyhledávej však tyto příležitosti sám, nečekej, až přijdou! Tedy například: jdi se sám a bez vyzvání zeptat ke staré či nemocné sousedce, zda něco nepotřebuje. Nečekej, až ona sama u vás zaklepe a bude o  něco prosit) A v konání svých skutků neustávej ani tehdy, když už jich potřebnou stovku máš. Dej si heslo! „Každý den aspoň jeden dobrý skutek! Plníš­-li snad náhodou také „Modrý život“ z knížek Přístav volá a Kronika ztracené stopy, platí ti dobré činy, vykonané k lovu bobříka, i pro něj.

   Na papír si nakresli šachovnici 10 x 10 čtverečků. Za každý dobrý čin si jedno políčko vybarvi třeba modrou barvou. Až budeš mít všechna políčka vybarvena, máš bobříka dobrých činů uloveného!

Štítek : tmavomodrý

 

6.  Bobřík odvahy

   Má tmavohnědou barvu. Už jeho název ti říká, co od tebe asi chce. Máš nějakým rozumným způsobem projevit svou nebojácnost, statečnost, odvahu, vůli přemoci strach. Například tím, že půjdeš večer a sám tam, kde se bojíš. Bydlíš­-li v nějaké malé osadě, jdi večer sám a beze světla de lesa nebo na místo, kde se někdy dříve přihodilo nějaké neštěstí. Svůj úmysl i cíl cesty oznam napřed svým rodičům, na táboře pak vedoucímu. Není přípustné lovit bobříka odvahy takovým způsobem, při kterém by hrozilo nebezpečí úrazu nebo dokonce ztráty života: lézt na příkrou skálu, plavat přes rozvodněnou dravou řeku a podobně. Takový lov bobříka by byl neplatný, i kdybys nakrásně svůj nebezpečný úmysl se zdarem a bez nehody provedl!  Také si však nepočítej takový pokus, při kterém nepocítíš žádný strach, neboť tím je zcela zřejmé, že sis vybral příliš slabý a nenáročný cíl. V tom případě nepovažuj bobříka za uloveného, ani kdy-bys opravdu šel na místa, která zde navrhujeme. Najdi si cíl jiný, strašidelnější, například hřbitov za večera, les za vzdálené noční bouře apod. Velmi nedobrým zvykem kamarádů bývá úmyslné strašení a lekání toho, kdo bobříka jde lovit. Vybafnout na něj ve tmě někde z úkrytu, přestrojit se za „hřbitovního ducha“ do prostěradla – takové žertíky jsou legrací jen pro ty, kdo je provádějí, ale pro toho, kdo – sám už dost zneklidněn – odchází do tmy za lovem bobříka, jsou velkým nebezpečím. Z leknutí může i vážně nervově onemocnět. Proto nikdy podobné ná-pady neuskutečňujte! I bez vašeho strašení se skoro vždy při lovu tohoto strašidelného bobří-ka naskytne něco, co lovce náležitě vyplaší.

Štítek : tmavohnědý

 

7.  Bobřík květin

   Jeho srst je tmavozelená. Někdy se mu také říká „bobřík kytičkář“. Vyžaduje od tebe velkou znalost rostlin. Máš rozpoznat. (na ukázání pojmenovat) celkem padesát různých květin,stro-mů i keřů. Pravým mistrem lovu tohoto bobříka byl Kytičkář z Hochů od Bobří řeky – ale sta-neš se jím i ty, když budeš trpělivě určit znát jména květinek, stromů i keřů, kolem kterých jsi až dosud chodil bez povšimnutí a bez hlubšího zájmu. Objevujte a určujte je společně s jinými kamarády, každý znáte některé z nich, takže si svoje vědomosti vzájemně doplníte. Doporučuji také opatřit si barevně ilustrované knížky o květinách a stromech. Jsou výbornou a neoceni-telnou pomůckou při lovu bobříka – kytičkáře. Očísluj si na linkovaném papíře padesát řádků a do nich si zapisuj stromy, keře a květiny, které již bezpečně poznáš a trvale si je pamatuješ. Přesto však ještě vždy znovu při každé příležitosti (zejména při výpravách za město) zkoušej své vědomosti. Nemělo by význam nadřít se zpaměti žádanou padesátku jmen jenom na krát-kou dobu – a potom většinu z nich zapomenout!

     Pamatuj si: kdo loví bobříka květin, nebo kdo jej má dokonce už uloveného, nepošlape a neutrhne zbytečně ani jednu květinu, i kdyby jich bylo v trávě na tisíce! Nikdy nezasekne nůž nebo sekyrku do stromu, neštípá na jeho vystouplých kořenech dříví, ani na nich nerozdělává oheň! A dbá, aby se i všichni jeho kamarádi chovali k přírodě ohleduplně.

 Štítek : tmavozelený

 

 1. Bobřík velkého mlčení

   Jeho barva je oranžová. Je to jeden z nejtěžších bobříků, i když se zprvu zdá snadný. Budeš jeho lov asi mnohokrát začínat znovu, protože ti vždycky v nestřeženém okamžiku upláchne. Kolikrát jeho lov začínal třeba jen Drobeček z Hochů od Bobří řeky! A co se pro něj navztekal! A jak by ne- je to opravdu k zlosti, když si užuž myslíš, že jsi s lovem hotov – najednou jej zka-zíš, třeba po mnohahodinovém úsilí! Tento potměšilý bobřík na tebe funí a prská, že nesmíš po celých 24 hodin promluvit ani jediné slůvko, ba dokonce ani nahlas zívnout, zakašlat nebo kýchnout! Porušíš-­li tuto přesnou a jasnou podmínku tím, že bys promluvil třeba jen jedinou hlásku, nebo že by ses hlasitě zasmál, zakašlal či kýchl, tvůj lov je zkažen a ty jej musíš začít znovu, i kdyby ti do skončení čtyřiadvacetihodinové lhůty chyběla i jen čtvrthodina! Lov ov-šem nemusíš začínat znovu ihned po zkažení. ! Odpočiň si chvíli od přestálého mlčení. Třeba hodinu i déle. Víc než tři pokusy za den ale nedělej. Po třech zmařených pokusech – zejména vícehodinových – začni lov zkoušet zase až příští den. Samozřejmě, že hodiny a minuty poka-ženého lovu si nesmíš připočíst k hodinám lovu nového. Jsou zcela ztraceny! A co když někdo promluví v noci ze spaní nebo ráno v rozespalosti? I to znamená zkažený lov. Při lovu (tedy mlčení) se nesmíš stranit lidí, na táboře se ukrývat do houští, odcházet daleko od stanů, do lesa, nebo prospat celé dlouhé hodiny deštivého dne ve spacím pytli, doma se zamknout v pokoji a nikoho k sobě nepouštět. To by byl příliš pohodlně a neregulérně ulovený bobřík! Při lovu buď stále mezi lidmi! Není přípustné zalepovat si ústa leukoplastí či jinou lepící páskou, která by tě automaticky chránila před promluvením. (Naopak zase dobrý kamarád, když ví, že bobříka mlčení lovíš, nebude tě nikdy úmyslně svádět k promluvení.) Přípustné je připíchnout si například ve stanu lístek s nápisem „Mlčím“ nebo „Nepromluvit!“ – ale ani to většinou nepomůže.
Rychlonožka z klubu Rychlé šípy si dokonce pověsil na prsa ceduli se slovy „Né abyste mě, plantážníci, spletli!“ A když na něj Jindra zezadu zavolal, aby mu půjčil kladívko, zapomněl se a vykřikl: „Himbajs, copak nevidíš, že lovím bobříka mlčení?“ Bobřík byl samozřejmě v trapu a Rychlonožka jej začal až příští den (už popatnácté!). I vy jistě zažijete podobné příhody – někdy k smíchu, jindy k vzteku – při lovu tohoto nemluvného bobříka.

Štítek:  oranžový

 

 1. Bobřík osamělosti

   Byl devátý, k jehož lovu Rikitan pozval Hochy od Bobří řeky – a chlapci jej nazvali Osamělým bobříkem nebo také bobříkem samotářem. Jeho barva je růžová. Při jeho lovu máš prokázat svou opatrnost i trpělivost, neboť po celých deset hodin, kdy jeho lov trvá, nesmíš nikoho vidět a sám nesmíš být spatřen. Nejlépe se loví na táboře nebo jsi­-li s rodiči na chatě- a nejvhodněj-ší doba jeho lovu je od osmi hodin ráno do šesti večer. Odejdi někam do lesa či do jiného osa-mělého koutku přírody v okolí, kde můžeš sotva někoho potkat.

K lovu si vyber den v údobí pěkného počasí, ne tedy v době, kdy je trvale deštivo, sychravo, chladno. Chvilkovou dešťovou přeháňku snadno přečkáš v igelitovém plášti – ale lovit bobříka osamělosti za mnohahodinového lijáku by bylo nerozumné a nepříjemné. A ještě něco: vedoucímu tábora nebo rodičům sděl, kam asi půjdeš, aby věděli, kde jsi. U nás na táboře si někdy někteří hoši, když nechtějí přijít o teplý oběd, dohodnou s kamarádem, aby jej donesl v šálku na smluvené místo poblíže úkrytu. Ten zapíská, že šálek s jídlem pokládá na zem, a odchází zpět. Několik minut poté si lovec pro šálek s jídlem přijde a rychle s ním zmizí v úkrytu.

Štítek : růžový

 

10.  Bobřík zručnosti

   Je fialové barvy. Požaduje od tebe, abys vyřezal z lepenky 13 koleček o průměru asi 1 cm, propálil v nich rozžhaveným drátem nebo hřebíkem po dvou dírkách, aby se dala přišívat – a pak je nabarvil jasnými barvami bobříků. Nabarvená kolečka ještě přetři bezbarvým lakem, aby se barva nesmývala. Kolečka si pak přišívej na rukáv košile či bundy, ve které podnikáš své výpravy.

   Kromě těchto koleček vyrob ještě nějakou užitečnou věc, například truhlík na květiny, skřín-ku na nářadí, stoličku, vozík, poličky, stolní lampičku z přírodního materiálu, rohožku před dveře, klubovní oznamovatel apod. Předmět, který jsi snad vyrobil již někdy dříve, než jsi za-čal lovit bobříky, se ti nepočítá. Vyrob jiný! V případě, že nechceš nosit na rukávě své blůzy či kabátu bobříková kolečka, našívej si je na pás látky a ten si pověs někde doma ve svém kout-ku.

Štítek: fialový

 

11.  Bobřík síly

   Má barvu jako letní obloha: je světle modrý. Má velké požadavky na svaly ve tvých pažích. Ukládá ti vytáhnout se na hrazdu nebo na vodorovnou silnou větev stromu tak, aby se ruce, držící větev či hrazdu, dotýkaly prsou a brada byla prokazatelně nad větví (hrazdou). Nesmíš se však do této žádané výše dostat výskokem či dokonce tím, že si stoupneš na nějakou sto-ličku! Tedy jen volným přitahováním čili silou paží. A tak se vytáhni zvolna, ale bez odpočinku a bez přestávky – a hlavně bez dopadu na zem – pětkrát  za sebou, jsi­-li chlapec, nebo třikrát, jsi­-li děvče. Tomuto cviku se odborně říká shyb. Napoprvé jej možná nedokážeš ani jednou, natož pak třikrát nebo dokonce pětkrát, zejména nemáš­-li v pažích patřičnou sílu a tento cvik jsi až dosud nezkoušel. Začni proto jen mírným tréninkem! Zprvu postačí, dokážeš-­li se vy-táhnout nad větev jen jednou. Nechtěj ulovit tohot

Štítek: světle hnědý

 

 1. Bobřík hladu

   Jeho barva je světle hnědá. Říká se mu také hladový bobřík a ty jistě víš, proč. Tato potvůrka ti přinese velké trápení, přemáhání a odříkání, protože po celých 24 hodin, kdy jeho lov trvá, nesmíš nic jíst. A nejen jíst, ani pít – kromě čisté vody. Tedy ani čaj, limonádu nebo dokonce mléko! To všechno se už počítá za jídlo, a proto bys pokazil svůj lov, kdybys takovou tekutinu vypil. Ba ani žvýkačku nesmíš žvýkat! (To je – co?)  A kdy je nejlépe začít bobříka hladu lovit? Není to nikde přesně určeno – ale po mnohých zkušenostech z tábora Hochů od Bobří řeky ti doporučuji začít s hladověním po vydatném obědě, kdy se do sytosti najíš a tělo má v sobě dostatečnou zásobu potravy na tuto nezvykle dlouhou dobu hladovění. Když potom lov bobří-ka vítězně skončíš, začni jíst velmi opatrně, zvolna a hlavně málo. Nechtěj si hned v prvních minutách po skončení lovu vynahradit dlouhé hladovění dvojnásobným obědem či vůbec nadměrným jídlem! Byly by z toho bolesti žaludku a za-žívací potíže. (Jak je nemoudré od ně-kterých táborových „hamounů“, když si po dobu lovu schovávají všechna táborová jídla, která pak zbaští všechna najednou, jen aby o nic nepřišli!)    Několik cenných rad: při lovu hladové-ho bobříka se nijak příliš tělesně nenamáhej, nehraj celé hodiny volejbal, nebuď dlouho ve vo-dě, nesekej a neřež dříví, snaž se ušetřit si každý zbytečný pohyb. Že nebudeš trénovat běh a skok, je samozřejmé. Nepouštěj se do lovu, jsi­-li zesláblý přestálou nemocí, nebo když je tvé tělo vyhublé, „pod váhu“. V takovém případě počkej, až budeš ve formě. Při jí-dle neseď u sto-lu s ostatními, tvůj pocit hladu by se tím jen zvyšoval.

Štítek: světle hnědý

 

13.  Bobřík ušlechtilosti

   Má bílou barvu. V knize Hoši od Bobří řeky jsi četl – nebo si přečteš – o obdivuhodném chlapci Luďkovi. Chceš­-li ulovit bobříka ze všech třinácti nejcennějšího, buď takový, jaký byl Luděk. Co od tebe chce tento třináctý bobřík? Nepromluvíš jediné neslušné slovo. Nebudeš nikdy hrubý. Neuděláš nic nečestného, Nebudeš lhát. Budeš konat dobro a každému pomáhat. Neublížíš slabším, ale budeš je naopak chránit před násilím hrubců a rváčů. Ani ty se nesnížíš k žádným partykám a podvůdkům, k šizení svých kamarádů při výmě-nách známek, knížek a jiných věcí. Celým svým jednáním a chováním budeš takový, jako byl Luděk – a ve výpravné legendě i jeho předchůdce Roy.  Teprve po třiceti dnech ušlechtilého rytířského života, ve kte-rých ses ani jednou neprohřešil proti těmto zákonům, si můžeš přišít na rukáv bílého bobříka. Posuzuj v době lovu každý večer své celodenní chování, zda jsi lov nějakým nedobrým činem nebo slovem neporušil. Jestliže ano, musíš začít znovu: předchozí dny bez prohřešku ti nepla-tí!  Ale i když jsi bobříka ušlechtilosti zdárně ulovil, musíš si jej okamžitě odpárat, kdybys po-rušil jeho zásady. Bobřík by tím byl pokažen a zneuctěn. A chceš­-li jej znovu nosit, budeš jej muset opět lovit třicetidenním vzorným životem.

Štítek : bílé barvyo těžkého bobříka hned první den jeho lo-vu! Pozor na přetrénování. Příští den zvyšuj své úsilí na dvojnásobek – a pak si každý den při-dávej o jeden shyb více – až konečně jednou nadejde ta slavnostní chvíle, že se vytáhneš pět-krát, jak velí bobřík síly. A pak je tvůj!

Štítek : světle modrý