Termínované úkoly 5. A
V této sekci jsou uvedeny pouze dlouhodobé úkoly. Krátkodobé – DDP (drobná domácí příprava) a DDT (drobný domácí trénink) si děti zapisují do diáře či označí v PS!
Termínované úkoly jsou hodnoceny, neodevzdaný TÚ = 5.

Český jazyk:

Čtení/Sloh:

Matematika:

Geometrie: 

ČjSPřírodověda:

sebehodnocení žáka

ČjS – Dějepis: 

ČjS – Zeměpis:

 

Výtvarná výchova: 

Svět práce:

Hudební výchova:

Termíny – ČD a přednes 2018/2019