Dějepis 6. V

Dějepis 6. V2018-09-24T20:31:47+00:00

Testy

pondělí 24.9. – test – určování století

čtvrtek 4.10. – test – úvod do dějepisu 

 


Zápis – přepsat do sešitu – do 1.10. 

DOBA KAMENNÁ

Lovci a sběrači

– první lidé v Africe

– život v tlupách

– postupná proměna:

               –> vzpřímená chůze => ruce uvolnil k práci

              -> postavení palce proti prstům => lepší manipulace s nástroji

              -> změna lebky => růst mozkovny

– člověk zručný – sběr plodin, náhodný lov malých zvířat

                                  – neartikulovaná řeč, bez ohně

– člověk vzpřímený – otloukání kamenů -> pěstní klín (= nejstarší nástroj)

                                       – sběr plodin, kolektivní lov

                                        – artikulovaná řeč, využívá oheň – ale neumí ho rozdělat

– člověk rozumný – využívá i ostré úlomky kamene -> vyrábí oštěp => lov na dálku

                                   – dokáže rozdělat oheň

– člověk dnešního typu – cca 40 tis př. n. l.

                – přirozená dělba práce = rozdělení práce podle přirozených schopností => muž – lov, žena – sběr, péče o děti

 

Lidé v době ledové

– doba ledová = období chladného podnebí

– způsob potravy – sběr – plodů, hmyzu

                               – lov – malá i velká zvířata

– bydlení – nestaví trvalé příbytky -> stěhování za potravou (v zimě na jih, pak zpět) => vrací se zpátky na původní místo

                  => vznikají tzv. sezónní sídliště – u nás (př. Dolní Věstonice)

– umění – sošky z hlíny, kostí a parohů

               – motiv ženy a zvířat => souvisí s náboženskými obřady