Český jazyk 7. ročník

////Český jazyk 7. ročník
Český jazyk 7. ročník2018-05-25T12:25:32+00:00

TESTY

pondělí 4.6. – větné členy – rozbor

pondělí 11.6. – přístavek

 

 

pondělí 21.5. – test – druhy přísudků 

středa 23.5. – větné členy – teorie

pondělí 23.4. – test – druhy podmětů 

středa 11.4. – test – věty jednočlenné, dvojčlenné, větné ekvivalenty

středa 4.4. – test – druhy vět podle postoje mluvčího

středa 28.3. – test – opakování tvarosloví – 2. část (slovesný rod, příslovce, předložky, spojky, částice, citoslovce)

středa 21.3. – test – velká písmena

středa 14.3. – test – opakování tvarosloví – 1. část (podstatná jména, přídavná jména, zájmena, číslovky, slovesa)

středa 7.3. – pravopisné cvičení – n/nn 

středa 21.2. – test – nauka o tvoření slov II (odvozování, skládání, zkracování)


pátek 24.11. – test poezie

úterý – 28.11. – kontrolní slohová práce

pondělí 4.12. – test – nauka o významu slov – synonyma, homonyma, slova citově zabarvená, odborné názvy

pondělí 11.12. – pravopisné cvičení – s, z, vz

pondělí 18.12. – test – odvozování 

pondělí 8.1. – test – nauka o tvoření slov I (historismy, archaismy, neologismy, tvoření nových slov – odvozování) 

pondělí 15.1. – pravopisné cvičení – ú/ů 


OSTATNÍ TERMÍNY

Referáty 2. pololetí – 7.A


REFERÁT – kniha

– autor, název knihy, žánr, počet stran

– kde a kdy se děj odehrává

– hlavní postavy – stručná charakteristika

– stručný děj – BEZ rozuzlení

– ukázka z knihy + komentář

– názor a hodnocení – stupnice 0 -10

  + zda splnila kniha mé očekávání, doporučení

                              

délka cca 5minut!!!