Český jazyk 7. ročník

////Český jazyk 7. ročník
Český jazyk 7. ročník 2018-01-05T14:34:18+00:00

TESTY

pátek 24.11. – test poezie

úterý – 28.11. – kontrolní slohová práce

pondělí 4.12. – test – nauka o významu slov – synonyma, homonyma, slova citově zabarvená, odborné názvy

pondělí 11.12. – pravopisné cvičení – s, z, vz

pondělí 18.12. – test – odvozování 

pondělí 8.1. – test – nauka o tvoření slov I (historismy, archaismy, neologismy, tvoření nových slov – odvozování) 

pondělí 15.1. – pravopisné cvičení – ú/ů 


OSTATNÍ TERMÍNY

Termíny referátů 7.A


REFERÁT – kniha

– autor, název knihy, žánr, počet stran

– kde a kdy se děj odehrává

– hlavní postavy – stručná charakteristika

– stručný děj – BEZ rozuzlení

– ukázka z knihy + komentář

– názor a hodnocení – stupnice 0 -10

  + zda splnila kniha mé očekávání, doporučení

                              

délka cca 5minut!!!


D.Ú. – literatura -> práce s textem v čítance, vypracovat otázky do sešitu literatury, odpovědi psát celou větou. (kontrola 12.1.)

ČÍT str. 42 „Jak Ježíš přišel na svět“

  1. Kde se nachází Betlém?
  2. Proč šel Josef s Marií do Betléma?
  3. Z jakého města pocházela Marie?
  4. Kdo pastýřům řekl o narození Ježíše?
  5. Napiš alespoň tři charakterové vlastnosti vystihující Heroda.
  6. Jaké dary dali tři mudrcové Ježíšovi?
  7. Proč utekl Josef s Marií a dítětem do Egypta?
  8. Napiš min. 4 věty, ve kterých zhodnotíš tento příběh.