Přírodopis 6.A

Přírodopis 6.A 2018-04-04T11:16:40+00:00

Obsah a hodnocení žákovského portfolia

zakovske-portfolium

Pracovní listy ke stažení

EKOSYSTÉM – Les (1. pololetí)

pl1-Ekosystemy, spolecenstvo

pl2-Jednobuněčné organismy-řasy

pl3-Fotosynteza

pl4-Mikroskopování

pl5-Mikroskopování zrněnky

pl6-Houby

pl7-Houby s plodnicemi

pl8-Poznávání hub

Atlas hub

pl 9 – Lišejníky

Atlas lišejníků

pl č.10-Mechy

pl č.11-Kapradiny

pl č.12-Přesličky, plavuně

pl č. 13-Jehlicnany klíč

pl č..14 – Jehličnany

pl č.15 Lesni byliny

pl č.16-Listnaté dreviny

PL č.17-Lesní patra

PLč.18-Měkkýši

PLč.19-Pavoukovci

PL č.20-Stonožky a mnohonožky

PL č.21-Mravenci

PLč. 22-Ostatní druhy hmyzu

PLč. 23-Obojzivelníci

PLč. 24-Plazi

PLč. 25-Ptáci

PLč. 26-Ptáci 2

PLč. 27- Savci

PL č. 28-Savci 2

EKOSYSTÉM – Rybník (2. pololetí)

PL1_Vlastnosti vody

PL 2 Břehová zeleň

PL3_Rostliny rybníka 1

PL4_Rostliny rybníka 2

PL5_Řasy

PL6_Mnohobuněčné řasy

PL7_Prvoci

PL9_Žahavci

PL10_Vod. měkkýši

PL11_Kroužkovci ve vodě

PL12_Korýši

PL13_Ostatní korýši

PL14_Vodouch stříbřitý

PL15_Hmyz

PL16_Ostatní hmyz žijící ve vodě

PL17_Ryby kapr obecný

Témata k ústnímu projevu

Bezobratlí živočichové

 

Termíny testů

9.4.2018

pracovní listy č. 5, 6 –  Řasy, sinice

 

Termíny kontroly portfolií

16.4.- kontrola portfolia Rybník

Nezapo,eňte na zajímavosti, referáty a sebehodnocení.

Povinné – J. Krčín z Jelčan a Sedlčan