Fyzika 8. třída

Fyzika 8. třída2018-11-12T12:13:15+00:00

8. A     21. 11. 2018 Test – Energie + portfolio

8. V     22. 11. 2018 Test – Energie + portfolio

 

Skupiny a témata prezentací:

8.V

skupina 1:

skupina 2:

skupina 3:

skupina 4:

skupina 5:

skupina 6:

Přehled veličin a vzorců

F7 – Pracovní listy – Světelné jevy

ŽÁKOVSKÉ PORTFÓLIO Z FYZIKY 8. třída

– soubor žákovských prací, který vznikne zpracováním těchto témat během školního roku.

TÉMATA:

 • Práce, výkon, účinnost
 • Energie
 • Teplo
 • Změny skupenství + spalovací motory
 • Elektrický náboj, elektrické pole
 • Elektrický proud a elektrické napětí
 • Ohmův zákon – elektrický odpor
 • Elektrická práce, elektrický výkon
 • Magnetismus

Každé téma bude zpracováno podle níže uvedeného obsahu a hodnoceno podle stanovených kritérií:

OBSAH:

 • Pracovní listy
 • Laboratorní práce
 • Samostatná práce – zajímavosti, referáty
 • Sebehodnocení
 • Testy

 

KRITÉRIA HODNOCENÍ:

 • Pracovní listy                                                          50 b.

– správnost vyplnění                 30 b.

– úplnost                                       10 b.

– celková úprava                           10 b.

 

 • Laboratorní práce , referáty                     30 b.

– sestavení protokolu                 5 b.

– vyplnění protokolu, závěry     25 b.

 

 • Referáty                                                          10 b.
  aktuality

 

 • Sebehodnocení                                             10 b.

 

VÝSLEDNÁ ZNÁMKA

100 – 85 bodů  …………………………………………………………..1

84 – 70  ………………………………………………………………………2

69 – 50 ……………………………………………………………………….3

49 – 20 ……………………………………………………………………….4

 

Žák odevzdává portfolio současně s testem. Pokud žák neodevzdá portfólio v dohodnutém termínu, automaticky se mu snižuje známka o jeden stupeň.

V případě, že portfólio neodevzdá vůbec, je hodnoceno stupněm nedostatečný.

V případě absence žáka je jeho povinností doplnit si teoretickou část pracovních listů. Laboratorní práce a pokusy nemusí být splněny a budou nehodnoceny.

Pracovní list, který bude pouze okopírovaný od spolužáka, bude posuzován jako nevypracovaný.