Třída 6.A 2017/18

///Třída 6.A 2017/18
Třída 6.A 2017/18 2018-01-10T11:34:06+00:00

Třídní učitelka: Mgr. Ivana Dubová

Kontakt: dubova@zsnalise.cz

Kmenová třída: Učebna výchov (UV)

Konzultace: dle individuální domluvy


NOVINKY:

  • V pátek 12.1. 2018 končí vyučování v 11:45 hod (volby prezidenta ČR). Obědy budou vydávány do 13 hod.
  • 23.1. proběhne ve škole preventivní program pro 6. třídy – Návykové látky, organizuje Jules a Jim.
  • Pololetní prázdniny jsou v pátek 2.2., jarní prázdniny proběhnou v termínu 5.2. – 9.2. 2018. Nástup do školy je v pondělí 12.2. 2018.

PLÁN AKCÍ 6.A

Říjen:

adaptační kurz Střelské Hoštice 2.10.-6.10. 2017

volby do Žákovského parlamentu školy 12.10.

vzdělávací filmové představení 20.10.

Listopad:

exkurze ke Dni české státnosti 16.11.

zahájení adventu a vánoční trhy 29.11.

Prosinec:

vánoční Praha 21.12.

besídka třídy 22.12.

Leden:

23. 1. preventivní program – Návykové látky

Březen:

exkurze k tématu Velikonoc 23.3.

6. reprezentační ples školy 23.3.

Duben:

zeměpisný pořad v kině Světozor

Červen:

školní výlet 6.A+ 6.V

Akce budou v průběhu školního roku aktualizovány.


Fotogalerie archiv – 4.A, 5.A


Fyzika

Přírodopis