TESTY

7.A + 7.V – čtvrtek 23.5. – test – podmět a přísudek

7.A + 7.V – úterý 11.6. – test – přívlastek

 

 

7.A + 7.V – čtvrtek 7.3. – test – velká písmena

7.A + 7.V – čtvrtek 14.3. – pravopisné cvičení – oprava chyb v textu

7.A + 7.V – čtvrtek 21.3. – zájmeno jenž

7.A + 7.V – čtvrtek 28.3. – test – tvarosloví – 1. část (podstatná jména, přídavná jména, zájmena, číslovky, slovesa)

7.A + 7.V – čtvrtek 4.4. – diktát

7.A + 7.V – čtvrtek 11.4. –  test – velká písmena II

7.A + 7.V – čtvrtek 25.4. – test – tvarosloví – 2.část (slovesa, příslovce, předložky, spojky, částice, citoslovce) 

7.A + 7.V – čtvrtek 2.5. – test – druhy vět podle postoje mluvčího 

7.A + 7.V – čtvrtek 16.5. – test – věty jednočlenné, dvojčlenné a větné ekvivalenty 


OSTATNÍ TERMÍNY

REFERÁTY NA KNIHU 7.A

REFERÁTY NA KNIHU 7.V

 

7.A, 7. V – kontrolní slohová práce – 22.5.


REFERÁT – kniha

– autor, název knihy, žánr, počet stran

– kde a kdy se děj odehrává

– hlavní postavy – stručná charakteristika

– stručný děj – BEZ rozuzlení

– ukázka z knihy + komentář

– názor a hodnocení – stupnice 0 -10

  + zda splnila kniha mé očekávání, doporučení

                              

délka cca 5 minut (max. 7 minut!!)

 


D.Ú. –  literatura

7.V – pátek 11.1. 

ČÍT str. 39 „O osudu města Sodomy, …“

  1. Napiš, co dělali obyvatelé Sodomy cizincům.
  2. Kolik musel zaplatit člověk v Sodomě, když chtěl přebrodit řeku?
  3. Jak se jmenovala Lotova dcera, která pomohla nebožákovi?
  4. Jaký rozsudek vynesl soudce nad Lotovou dcerou?
  5. Za jaké podmínky by Jahve nezničil Sodomu?
  6. Koho poslal Jahve do Sodomy za Lotem?
  7. Jak se dozvěděli lidé o přítomnosti cizinců v Lotově domě?
  8. Čím se provinila Lotova žena, že se proměnila v solný sloup?
  9. Co se nachází na troskách Sodomy a Gomory?