Aktuálně probírané učivo

 8. A Projekt – VYBRANÉ PRVKY PSP 

Pracovní listy ke stažení:

Úvodní strana

PL1 Vybrané nekovy – O, ozon

PL 2 Vodík

PL 3 Halogeny

 

8. V Projekt – ČÁSTICOVÉ SLOŽENÍ LÁTEK 

 

Pracovní listy ke stažení:

Úvodní strana a sebehodnocení

PL1 Částicové složení látek

PL2 Chemické prvky

PL3 Periodická tabulka

PL4 Vznik chemické vazby

PL5 Molekuly a chemické sloučeniny, chemické vzorce

PL6 Druhy chemických vazeb

PL7 Ionty


Termíny testů, odevzdávání portfolií: 

8. A 

Test – 15. 3. značky, přechodné, nepřechodné prvky

Test – 19. 3. značky, přechodné, nepřechodné prvky

Test – 26. 3. PL 3 – PSP

Test – 5. 4. PL 4 – Chemická vazba

Test – 9. 4. PL 5 – Molekula, chemická sloučenina

8. V 

Test – 15. 3. značky, nepřechodné prvky

Test – 19. 3. PL 1

Test – 29. 3. značky, přechodné a nepřechodné prvky

Test – 2. 4. PL 3, PSP

 


 Probrané učivo

Směsi


Žákovské portfolio 8.ročník