Třídní učitelka Mgr. Šárka Vitásková

Vítejte na stránkách 6. A třídy!

 

Vážení rodiče, k on-line třídní schůzce je možno se připojit přes tento odkaz

Připojit se ke schůzce přes Microsoft Teams

Třídní schůzka bude probíhat od 18.00

Program:

 • Zvolení rodičů do výboru SRP
 • Seznámení se školním řádem – omlouvání absencí, uvolnění z výuky, kázeňský řád, přezouvání, omezení používání mobilů, plné znění školního řádu na webu školy, výňatek v žákovských zápisnících
 • GDPR – informované souhlasy
 • Plán třídního učitele – informace ke školnímu roku
 • Rodičovská a žákovská hesla do programu Bakaláři
 • Seznámení s novým režimem kontaktu s rodiči – přístup rodičů do školy je možný pouze na předem domluvené schůzky (přes školní email)
 • Upřesnění doručovací adresy a adresy trvalého pobytu, aktuální kontakty
 • Uvolňování žáků z předmětů – na základě žádosti rodičů a potvrzení lékaře
 •  Vybírání papírů na kopírování (nebo částka 100,- Kč)
 • Pracovní sešity na nový účet školy
 • Realizaci výstupů učiva z 5. ročník – v odkazu níže najdete probrané učivo během distanční výuky v minulém školním roce
Ahoj šesťáci,
prvním úkolem pro tento školní rok bude vaše přihlášení do programu Teams.
postup přihlášení:
 1. přes mobil nebo počítač se přihlašte podle pokynů třídních učitelů do programu Teams.
 2. klikněte na Týmy
 3. vyberte si tým, kterým je vyučovací předmět např. Přírodopis, Český jazyk …
 4. klikněte na svou třídu

 

ADAPTAČNÍ KURZ14. a 15. 9. se bude konat v prostorách školy adaptační kurz pro žáky šestých tříd. Podrobnější informace o časovém harmonogramu a potřebných věcech s sebou najdete v odkazu níže. Info mají děti i v ŽZ.

Adaptační_program_INFO_410


Předměty:

Probraná témata při distanční výuce 5. ročník 19/20

Plán třídního učitele 6.A,V 2021

Fyzika 6. A

Přírodopis

Matematika 6. třída

Český jazyk 6.A

Výchova k občanství 6. ročník

Anglický jazyk 6.ročník 

Dějepis 6.A 

Zeměpis 6. třída 

Výtvarná výchova

Informatika 

Svět práce

 

 

Aktuálně:

 • Začátkem příštího školního roku budou psát žáci 6. ročníku rozřazovací test z angličtiny, testovat se bude jazyková úroveň A1 SERRJ (výstupy 5. ročníku). Na základě výsledků pak budou děti rozděleny do skupin. 
 • Adaptační kurz: AP_NaLise_410, Adaptkurz 2020-2021 /
 • Platbu za kurz je třeba uhradit do 4. 9. na  číslo účtu uvedené v přihlášce. 

————————————————————————————————————————————————————————————

 

 

———————————————————————————————————————————————————————