Třídní učitelka Mgr. Šárka Vitásková

Vítejte na stránkách 6. A třídy!

 

AKTUÁLNĚ:

Konzultační hodiny

Vážení rodiče,

zveme Vás do školy na konzultační hodiny dne 9.6.2021 od 17,30 hodin. V případě Vašeho zájmu dopředu mailem kontaktujete příslušného vyučujícího.

Podmínkou účasti na všech konzultačních hodinách bude zakrytí dýchacích cest respirátorem a buď negativní test, uplynutí 21 dní od první vakcinace či maximálně 180 dní od prodělané nemoci covid-19.

 

10.6.     Fotografování tříd

 

Info z jídelny:

1) Objednávat a odhlašovat obědy je možné do 18.6.2021 Po tomto datu již není možné oběd odhlásit.

2) V případě nemoci, či jiné neplánované absence od 18.6. do 30.6., si lze oběd odebrat do odnosných nádob.

3) Do 25.6. bude provedeno vyúčtování plateb za odebrané obědy. Od 28.6. budou přeplatky zasílány zpět na účty, ze kterých tyto platby přichází. V případě přeplatku do 100,- Kč zůstávají prostředky na účtu pro další školní rok. Plátcům, kteří platí složenkou, bude vyúčtování vyřízeno osobně v kanceláři školní jídelny, případně v září 2021.

17. 5. SKONČILA ROTAČNÍ VYUČOVÁNÍ, ŽÁCI SE VRÁTILI K PRAVIDELNÉ PREZENČNÍ VÝUCE

Každé pondělí  proběhně 1. vyučovací hodinu testování žáků na Covid 6. A v učebně informatiky. 

Od pondělí 17. 5. 2021 výuka opět probíhá v odborných učebnách.

 


 

 


Předměty:

Probraná témata při distanční výuce 5. ročník 19/20

Plán třídního učitele 6.A,V 2021

 

Test 1 výsledky CVM

Fyzika 6. A

Přírodopis

Matematika 6. třída

Český jazyk 6.A

Výchova k občanství 6. ročník

Anglický jazyk 6.ročník 

Dějepis 6.A 

Zeměpis 6. třída 

Výtvarná výchova

Informatika 

Svět práce

Výchova ke zdraví

Hudební výchova 6. třída

 

 

Aktuálně:

  • Začátkem příštího školního roku budou psát žáci 6. ročníku rozřazovací test z angličtiny, testovat se bude jazyková úroveň A1 SERRJ (výstupy 5. ročníku). Na základě výsledků pak budou děti rozděleny do skupin. 
  • Adaptační kurz: AP_NaLise_410, Adaptkurz 2020-2021 /
  • Platbu za kurz je třeba uhradit do 4. 9. na  číslo účtu uvedené v přihlášce. 

————————————————————————————————————————————————————————————

 

 

———————————————————————————————————————————————————————