Třídní učitelka Mgr. Šárka Vitásková

Vítejte na stránkách 6. A třídy!

 

AKTUÁLNĚ:

OD 17. 5. KONČÍ ROTAČNÍ VYUČOVÁNÍ, ŽÁCI SE VRACÍ K PRAVIDELNÉ PREZENČNÍ VÝUCE

Žáci se v pondělí po vstupu do školy v šatně přezují a samostatně odchází do třídy, již je nevyzvedávají vyučující.

V pondělí 17. 5. 2021 proběhně 1. vyučovací hodinu testování žáků 6. A v učebně výchov. Žáci, kteří se nechají testovat firmou Pronatal budou rozhlasem v průběhu 1. vyučovací hodiny vyzváni, aby se dostavili na testování do átria školy.

Od pondělí 17. 5. 2021 bude výuka opět probíhat v odborných učebnách.

 

Testování na COVID

Od 10.5.2021 budou zdravotníci společnosti PRONATAL s.r.o.provádět odběry i na naší škole. Vyšetření bude prováděno odběrem z horního patra dutiny ústní. Pro zájemce o tento způsob testování  je nutný informovaný souhlas a souhlas GDPR. Ke stažení zde: Neinvazivní souhlas škola Praha 4

Pokud nebudete mít o nabízenou službu zájem, samotestování bude probíhat jako doposud.

Obědy se opět budou vydávat v běžných časech


 

 


Předměty:

Probraná témata při distanční výuce 5. ročník 19/20

Plán třídního učitele 6.A,V 2021

 

Test 1 výsledky CVM

Fyzika 6. A

Přírodopis

Matematika 6. třída

Český jazyk 6.A – aktualizováno 13. 5. 2021

Výchova k občanství 6. ročník

Anglický jazyk 6.ročník 

Dějepis 6.A 

Zeměpis 6. třída 

Výtvarná výchova

Informatika 

Svět práce

Výchova ke zdraví

Hudební výchova 6. třída

 

 

Aktuálně:

  • Začátkem příštího školního roku budou psát žáci 6. ročníku rozřazovací test z angličtiny, testovat se bude jazyková úroveň A1 SERRJ (výstupy 5. ročníku). Na základě výsledků pak budou děti rozděleny do skupin. 
  • Adaptační kurz: AP_NaLise_410, Adaptkurz 2020-2021 /
  • Platbu za kurz je třeba uhradit do 4. 9. na  číslo účtu uvedené v přihlášce. 

————————————————————————————————————————————————————————————

 

 

———————————————————————————————————————————————————————