Třída 6.A 2020/2021

Úvodní stránka/Třídy/II. stupeň/Třída 6.A 2020/2021
Třída 6.A 2020/20212020-11-11T16:31:45+01:00

Třídní učitelka Mgr. Šárka Vitásková

Vítejte na stránkách 6. A třídy!

Vážení rodiče,

zveme Vás na konzultační hodiny, které se budou konat v termínu 16. – 20. 11. 2020. Konzultace budou organizovány online schůzkami. Pro jejich úspěšné zvládnutí je nutné domluvit si jednání s jednotlivými učiteli dopředu. Učitelům, se kterými chcete konzultovat, zašlete mail na jejich školní adresu. Vyučující si s Vámi následně upřesní čas schůzky a zašle připojovací odkaz k zapojení do schůzky v Teams. Věříme, že i takto pojaté konzultační hodiny společně zvládneme a budou přínosem pro výuku vašich dětí, našich žáků.

Přejeme Vám pevné zdraví. S pozdravem TU

od 14. do 23. října bude probíhat ve škole  povinná distanční výuka. Sledujte proto jednotlivé předměty na webových stránkách třídy, žákům zde budeme zadávat učivo a úkoly, které budeme kontrolovat.

Milí žáci, připojte se k Teams. V pondělí 19. 10. v 8. 55 provedeme kontrolní spojení. Pokud vše proběhne v pořádku, budeme mít zároveň hodinu matematiky. Sledujte kalendář, svolám Vás. Vaše TU

 

Obědy v době distančního vzdělávání

na základě pondělního rozhodnutí vlády nebude od středy 14. 10. povolen žákům přístup do školy, obědy budou automaticky odhlášeny.

 

 

Ahoj šesťáci,
prvním úkolem pro tento školní rok bude vaše přihlášení do programu Teams.
postup přihlášení:
  1. přes mobil nebo počítač se přihlašte podle pokynů třídních učitelů do programu Teams.
  2. klikněte na Týmy
  3. vyberte si tým, kterým je vyučovací předmět např. Přírodopis, Český jazyk …
  4. klikněte na svou třídu

 


Předměty:

Probraná témata při distanční výuce 5. ročník 19/20

Plán třídního učitele 6.A,V 2021

Fyzika 6. A

Přírodopis

Matematika 6. třída

Český jazyk 6.A

Výchova k občanství 6. ročník

Anglický jazyk 6.ročník 

Dějepis 6.A 

Zeměpis 6. třída 

Výtvarná výchova

Informatika 

Svět práce

Výchova ke zdraví

Hudební výchova 6. třída

 

Aktuálně:

  • Začátkem příštího školního roku budou psát žáci 6. ročníku rozřazovací test z angličtiny, testovat se bude jazyková úroveň A1 SERRJ (výstupy 5. ročníku). Na základě výsledků pak budou děti rozděleny do skupin. 
  • Adaptační kurz: AP_NaLise_410, Adaptkurz 2020-2021 /
  • Platbu za kurz je třeba uhradit do 4. 9. na  číslo účtu uvedené v přihlášce. 

————————————————————————————————————————————————————————————

 

 

———————————————————————————————————————————————————————

 

 

Vzdělávací strategie

Výuka přírodovědných předmětů je založena na názornosti, praktickém cvičení a projektovém vyučování. Cílem této výuky je na základě teoretických základů a praktických činností pochopit zkoumaný jev a následně jej umět aplikovat a zobecňovat. Veškerá činnost vede k plánování a samostatnému rozvržení učiva do jednotlivých hodin. Tento styl výuky učí týmové práci a zodpovědnosti.

Contact Us

12345 North Main Street,
New York, NY 555555

Phone: 1.800.555.6789
Email: info@site.com
Web: Theme-fusion.com

Přejít nahoru