Termíny (přednes a čtenářský list) ke stažení – formát pdf.

Vybraná básničku MUSÍ splňovat podmínku – minimálně 3 sloky!

Nezapomeňte, že každý čtvrtek máte literaturu/sloh! Kromě učebnice a pracovního sešitu budete potřebovat i čítanku (a k tomu příslušný sešit).

Prezentace četby 8. 10. 2020:  Vítek Jarolím, Tea Panova, Anička Záhorová.

Další termíny pro prezentaci četby – vždy 3 účastníci: 22. 10. 2020,  3. 12. 2020, 7. 1. 2021, 21. 1. 2021, 4. 2. 2021, 18. 2. 2021, 18. 3. 2021, 15. 4. 2021. Vybraný termín mi nahlásíte ve čtvrtek 24. 9. 2020.

Termínovaný úkol na čtvrtek 24. 9. 2020; v čítance přečíst text pohádky Lesní žínka od Boženy Němcové. Do sešitu Literatura/sloh zapsat

  • hlavní postavy a jejich charakteristiku;
  • stručný obsah pohádky (minimálně 6 vět).

 Mgr. Marcela Buchtová (kontakt: buchtova@zsnalise.cz)