Úkoly v době distančního vzdělávání:

zadání úkolů (ve formátu pdf.) na tento týden (23. 11. – 27. 11. 2020) – NOVÉ

PL podstatná jména (ve formátu pdf.); termín odevzdání: 27. 11. 2020

Žáci budou posílat ke kontrole pouze červeně vyznačené úkoly (viz odkaz „zadání úkolů“). Ostatní práce je průběžně kontrolována při online hodinách.

Online výuka se ve čtvrtek 26. 11. 2020 NEKONÁ, bude zadána samostatná práce prostřednictvím Teams.

zadání úkolů za  uplynulý týden 16. 11. – 20. 11. 2020 ke stažení (formát pdf.)

Organizace výuky od 2.11. 2020:

Od 2. 11. 2020 bude probíhat on-line výuka Českého jazyka – sledujte aktuality na této stránce a v Bakalářích.

Každé pondělí naleznete na této stránce zadání nového učiva a termíny zasílání úkolů na celý týden. Úkoly budou po 14 dnech odstraněny.

ROZVRH ON-LINE VÝUKY:

Žáci se budou připojovat prostřednictvím hesla do počítačové sítě školy, na hodiny budou upozorněni přes Teams či e-mailem. Na nástěnce třídy bude uveřejněn odkaz pro vstup na on-line hodinu.

Pondělí:

  • 10:00 – 10:40 (celá třída) – proběhne kontrola splněných úkolů ;

Úterý:

  • 8:15 – 8:35 (1. skupina: abecedně B – J);
  • 8:45 – 9:05 (2. skupina: abecedně K – Z);

Čtvrtek:

  • 11:00 – 11:40 (celá třída).

Výuka bude probíhat kombinovanou formou – tzn. synchronně (on-line vysílání) a asynchronně (samostatná práce, plnění zadaných úkolů). V případě potřeby bude možné domluvit si individuální on-line konzultaci.

 

Termíny (přednes a čtenářský list) ke stažení – formát pdf.

Vybraná básničku MUSÍ splňovat podmínku – minimálně 3 sloky! Termín přednesu bude upřesněn!

Prezentace četby 22. 10. 2020: Dominik B., Štěpán B., Honza. Termín se přesouvá, termín bude upřesněn!

Termíny pro prezentaci četby: 22. 10. 2020,  3. 12. 2020, 7. 1. 2021, 21. 1. 2021, 4. 2. 2021, 18. 2. 2021, 18. 3. 2021, 15. 4. 2021. Přehled zde

 

 

 

 Mgr. Marcela Buchtová (kontakt: buchtova@zsnalise.cz)