Milí žáci,

31. 3.2021

Zahajujeme práci na novém projektu. Čeká nás měření objemu. Fyzikální veličinu známe již z matematiky a tak to bude hodně o opakování. Tímto projektem se chystáme na nejtěžší fyzikální veličinu za 6. třídu, na hustotu. Než se pustíme do hustoty, tak si ještě zopakujeme měření hmotnosti. Věřím, že i tato práce pro Vás bude lehká.

Přeji Vám všem příjemnou zábavu s fyzikou.

Mgr. Václav Hlinka

 

 

 


 

 

ŽÁKOVSKÉ PORTFÓLIO Z FYZIKY

– soubor žákovských prací, který vznikne zpracováním těchto témat během školního roku.

TÉMATA:


 


 

 •  

Portfolio měření teploty těles je určen pro prezenční výuku. Pro distanční výuku  použijte 2021Komplet _teplota a její jednotky


 

 

Každé téma bude zpracováno podle níže uvedeného obsahu a hodnoceno podle stanovených kritérií:

OBSAH:

 • Pracovní listy
 • Laboratorní práce, samostatná práce
 • Zajímavosti, referáty
 • Sebehodnocení

 

KRITÉRIA HODNOCENÍ:

  • Pracovní listy                                              90 b.

  – správnost vyplnění            30 b.

  – úplnost                                35 b.

  – sestavení protokolu           5 b.

  – vyplnění protokolu           10 b.

  – závěry                                   5 b.

  – celková úprava                   5 b.

   

  • Zajímavosti, referáty                       5 b.

   

  • Sebehodnocení                                 5 b.

 

 

VÝSLEDNÁ ZNÁMKA

100 – 85 bodů  …………………………………………………………..1

84 – 70  ………………………………………………………………………2

69 – 46 ……………………………………………………………………….3

45 – 20 ……………………………………………………………………….4

 

Žák odevzdává portfolio současně s testem. Pokud žák neodevzdá portfólio v dohodnutém termínu, automaticky se mu snižuje známka o jeden stupeň.

V případě, že portfólio neodevzdá vůbec, je hodnoceno stupněm nedostatečný.

V případě absence žáka je jeho povinností doplnit si teoretickou část pracovních listů. Laboratorní práce a pokusy nemusí být splněny.

Pracovní list, který bude pouze okopírovaný od spolužáka, bude posuzován jako nevypracovaný.