Milí žáci,

Fyzika začala.

Čeká nás distanční vzdělávání  – samostatná práce doma. 

Fyzika v týdnu 2. – 6.11.

Na hodině fyziky vás čeká ověření Vašich vědomostí formou testu. S největší pravděpodobností budete pokračovat se vzděláváním doma a proto dostanete test přímo v Teams. Nezapomeňte se 4.11. přihlásit v 9,00 hodin na hodinu.

Přeji Vám hezké pololetní prázdniny. Využijte je k učení a pokud to půjde k pohybu v přírodě.

úkol na týden 19. – 23.10. 

Připojení do Teams – středa v 9,00 hodin. 

Kontrola všech 4 pracovních listů. Případné doplnění. Naučit se na opakování. 

12.10 Portfolio stavba látek – pracovní list č. 4 – Vyplňte pracovní list za pomoci učebnice a videa z této stránky. Tomuto tématu jsme se věnovali na fyzice dne 7.10.  Dále si doplňte všechny nedodělané úkoly ze všech listů. 

Přeji Vám všem příjemnou zábavu s fyzikou.

Mgr. Václav Hlinka

 

 

 


 

 

ŽÁKOVSKÉ PORTFÓLIO Z FYZIKY

– soubor žákovských prací, který vznikne zpracováním těchto témat během školního roku.

TÉMATA:


 


 

Každé téma bude zpracováno podle níže uvedeného obsahu a hodnoceno podle stanovených kritérií:

OBSAH:

 • Pracovní listy
 • Laboratorní práce, samostatná práce
 • Zajímavosti, referáty
 • Sebehodnocení

 

KRITÉRIA HODNOCENÍ:

  • Pracovní listy                                              90 b.

  – správnost vyplnění            30 b.

  – úplnost                                35 b.

  – sestavení protokolu           5 b.

  – vyplnění protokolu           10 b.

  – závěry                                   5 b.

  – celková úprava                   5 b.

   

  • Zajímavosti, referáty                       5 b.

   

  • Sebehodnocení                                 5 b.

 

 

VÝSLEDNÁ ZNÁMKA

100 – 85 bodů  …………………………………………………………..1

84 – 70  ………………………………………………………………………2

69 – 46 ……………………………………………………………………….3

45 – 20 ……………………………………………………………………….4

 

Žák odevzdává portfolio současně s testem. Pokud žák neodevzdá portfólio v dohodnutém termínu, automaticky se mu snižuje známka o jeden stupeň.

V případě, že portfólio neodevzdá vůbec, je hodnoceno stupněm nedostatečný.

V případě absence žáka je jeho povinností doplnit si teoretickou část pracovních listů. Laboratorní práce a pokusy nemusí být splněny.

Pracovní list, který bude pouze okopírovaný od spolužáka, bude posuzován jako nevypracovaný.