Milí žáci,

18. – 22. 1 . 2021

další hodinu fyziky opustíme projekt měření hmotnosti. Praktické měření provedeme až se vrátíte do školy a tím i dokončíme projekt. Po dobu distančního vzdělávání zpracujeme jednodušší projekty. Jejich pořadí trochu promícháme. Ve středu 20.1. začínáme s portfoliem měření času. Hodinky, nebo mobil, či jiné zařízení k měření času má každý. Vytiskněte si toto portfolio. Nachází se na této stránce. Kdo nemá možnost tisku, tak mu zanechám výtisk v hale školy a může si je do středy vyzvednout. Napište mi do TEAMs, kdo potřebuje připravit portfolio v hale školy.

Připojte se 20.1. na hodinu fyziky v TEAMs.

Přeji Vám všem příjemnou zábavu s fyzikou.

Mgr. Václav Hlinka

 

 

 


 

 

ŽÁKOVSKÉ PORTFÓLIO Z FYZIKY

– soubor žákovských prací, který vznikne zpracováním těchto témat během školního roku.

TÉMATA:


 


 

Každé téma bude zpracováno podle níže uvedeného obsahu a hodnoceno podle stanovených kritérií:

OBSAH:

 • Pracovní listy
 • Laboratorní práce, samostatná práce
 • Zajímavosti, referáty
 • Sebehodnocení

 

KRITÉRIA HODNOCENÍ:

  • Pracovní listy                                              90 b.

  – správnost vyplnění            30 b.

  – úplnost                                35 b.

  – sestavení protokolu           5 b.

  – vyplnění protokolu           10 b.

  – závěry                                   5 b.

  – celková úprava                   5 b.

   

  • Zajímavosti, referáty                       5 b.

   

  • Sebehodnocení                                 5 b.

 

 

VÝSLEDNÁ ZNÁMKA

100 – 85 bodů  …………………………………………………………..1

84 – 70  ………………………………………………………………………2

69 – 46 ……………………………………………………………………….3

45 – 20 ……………………………………………………………………….4

 

Žák odevzdává portfolio současně s testem. Pokud žák neodevzdá portfólio v dohodnutém termínu, automaticky se mu snižuje známka o jeden stupeň.

V případě, že portfólio neodevzdá vůbec, je hodnoceno stupněm nedostatečný.

V případě absence žáka je jeho povinností doplnit si teoretickou část pracovních listů. Laboratorní práce a pokusy nemusí být splněny.

Pracovní list, který bude pouze okopírovaný od spolužáka, bude posuzován jako nevypracovaný.