Aktuálně probírané učivo  6. A:

 

ekosystém   LES

 

 

 

Úkoly na dobu distančního vzdělávání    19. – 23. 4. 2021 

Online hodina v pondělí 19. 4. v 11.00

Na hodinu si přichystejte psací pomůcky, následující PL, případně papír na zápis poznámek, pokud nemáte na hodinu vytištěný příslušný PL, UČEBNICI:

1) PL 22 Obojživelníci

 

Od pondělí 19. 4. začínáme další kolo zkoušení. Téma – PL 17 Měkkýši, PL 18 Pavoukovci a PL 19 Stonožky a mnohonožky. Způsob zkoušení zůstává stále stejný.

 

Po ukončení online hodiny krátké ústní zkoušení. Téma a rozpis zkoušených najdete ZDE

 

 

Online hodina ve čtvrtek 22. 4. v 9.00

Na hodinu si přichystejte psací pomůcky, následující PLpřípadně papír na zápis poznámek, pokud nemáte na hodinu vytištěný příslušný PL, UČEBNICI:

1) PL 22 Obojživelníci

2) PL 23 Plazi

 

 

Po ukončení online hodiny krátké ústní zkoušení. Téma a rozpis zkoušených najdete ZDE

 

PL  NEPOSÍLÁTE KE KONTROLE, pečlivě si je zakládejte do portfolia. Stále někteří z vás mají uložena portfolia na vrátnici školy.Pracovní listy ke stažení:

PL 1 – Ekosystémy, společenstvo

PL 2 – Jednob. org.- řasy

PL3 – Fotosyntéza

PL4 – Mikroskopování 

PL 5 – Mikroskopování zrněnky – zatím není ke stažení

PL 6 – Houby 

PL 7 – Houby s plodnicemi

Atlas hub 

PL 8 – Poznávání hub 

PL 9 Lišejníky

Atlas lišejníků

PL 10 Mechy

PL 11 Kapradiny

PL 12 Přesličky, plavuně

PL 13 Jehličnany – opravte si, prosím, v PL č. 14 na č. listu 13

PL14 Lesní byliny

PL15 Listnaté dřeviny

PL16 Lesní patra 

Bezobratlí v lese

PL 17 Měkkýši

PL 18 Pavoukovci

PL 19 Stonožky a mnohonožky

PL 20 Mravenci

PL 21 Ostatní druhy hmyzu

Obratlovci v lese

PL 22 Obojživelníci

PL23 PlaziÚkoly na dobu distančního vzdělávání    12. – 16. 4. 2021 

Online hodina v pondělí 12. 4. v 11.00

Na hodinu si přichystejte psací pomůcky, následující PL, případně papír na zápis poznámek, pokud nemáte na hodinu vytištěný příslušný PL, UČEBNICI:

1) PL 21 Ostatní druhy hmyzu

 

Po ukončení online hodiny krátké ústní zkoušení. Téma a rozpis zkoušených najdete ZDE

 

 

Online hodina ve čtvrtek 15. 4. v 9.00

Na hodinu si přichystejte psací pomůcky, následující PLpřípadně papír na zápis poznámek, pokud nemáte na hodinu vytištěný příslušný PL, UČEBNICI:

1) PL 22 Obojživelníci

 

 

Následujíc týden, od pondělí 19. 4., začínáme další kolo zkoušení. Téma – PL 17 Měkkýši, PL 18 Pavoukovci a PL 19 Stonožky a mnohonožky. Způsob zkoušení zůstává stále stejný.

 

PL  NEPOSÍLÁTE KE KONTROLE, pečlivě si je zakládejte do portfolia. Stále někteří z vás mají uložena portfolia na vrátnici školy.Úkoly na dobu distančního vzdělávání 29. – 31. 3. 2021      a     6. – 9. 4. 2021 

Online hodina v pondělí 29. 3. v 11.00

Na hodinu si přichystejte psací pomůcky, následující PL, případně papír na zápis poznámek, pokud nemáte na hodinu vytištěný příslušný PL, UČEBNICI:

1) PL 20 Mravenci

 

Po ukončení online hodiny krátké ústní zkoušení. Téma a rozpis zkoušených najdete ZDE

 

 

Online hodina ve čtvrtek 1. 4. v 9.00 a v pondělí 5. 4. v 11.00

VELIKONOČNÍ PRÁZDNINY

 

 

Online hodina ve čtvrtek 8. 4. v 9.00

Na hodinu si přichystejte psací pomůcky, následující PLpřípadně papír na zápis poznámek, pokud nemáte na hodinu vytištěný příslušný PL, UČEBNICI:

1) PL 21 Ostatní druhy hmyzu

 

Po ukončení online hodiny krátké ústní zkoušení. Téma a rozpis zkoušených najdete ZDE

 

PL  NEPOSÍLÁTE KE KONTROLE, pečlivě si je zakládejte do portfolia. Stále někteří z vás mají uložena portfolia na vrátnici školy.Termíny testů a kontroly portfolií:

TEST 3. 12. PL 10 Mechy

TEST14. 12.   PL 9 Lišejníky + atlas lišejníků. Naučte se poznávat lišejníky a druhy stélek lišejníků

Kontrola portfolií 17. 12. , seřaďte si PL podle čísel, POZOR – chybí vám PL č. 5. Nezapomeňte si vypracovat referát a zajímavost.Kontrola zadané práce v době distanční výuky

Kontrola vaší práce. PL budu hodnotit ZNÁMKOU, budu sledovat úplnost a správnost vyplnění PL. To znamená, zda jste si při online hodinách kontrolovali správnost vašich odpovědí, případně doplňovali chybějící informace. 

Neodevzdaný PL ve stanoveném termínu je hodnocen nedostatečně ( 5 ). Případné komplikace s odesíláním úkolů je nutné domluvit individuálně.Obsah a hodnocení žákovského portfolia:

Žákovské portfolio