Aktuálně probírané učivo  6. A:

 

ekosystém   LES

 

 

 

Úkoly na dobu distančního vzdělávání 18. – 22. 1. 2021

Online hodina v pondělí 18. 1. v 11.00

Na hodinu si přichystejte psací pomůcky, následující PL, učebnici:

PL 14 Lesní byliny – společně si zkontrolujeme PL 

 

Online hodina ve čtvrtek 21. 1. v 9.00

Na hodinu si přichystejte psací pomůcky, následující PL, učebnici:

PL15 Listnaté dřeviny– opět provedeme společnou kontrolu

 

PL 14 a 15  NEPOSÍLÁTE KE KONTROLEPracovní listy ke stažení:

PL 1 – Ekosystémy, společenstvo

PL 2 – Jednob. org.- řasy

PL3 – Fotosyntéza

PL4 – Mikroskopování 

PL 5 – Mikroskopování zrněnky – zatím není ke stažení

PL 6 – Houby 

PL 7 – Houby s plodnicemi

Atlas hub 

PL 8 – Poznávání hub 

PL 9 Lišejníky

Atlas lišejníků

PL 10 Mechy

PL 11 Kapradiny

PL 12 Přesličky, plavuně

PL 13 Jehličnany – opravte si, prosím, v PL č. 14 na č. listu 13

PL14 Lesní byliny

PL15 Listnaté dřeviny

PL16 Lesní patra Úkoly na dobu distančního vzdělávání 11. – 15. 1. 2021

Online hodina v pondělí 11. 1. v 11.00

Online hodina ve čtvrtek 14. 1. v 9.00

Obě hodiny jsou věnované zkoušení, doplnění klasifikace a opravě pololetního hodnocení. Vše probíhá podle předchozí domluvy a podle rozpisu v kalendáři v TEAMSech.

Místo online hodin jsou níže zadané úkoly. Pracovní listy si pečlivě vypracujte, ať na dalších online hodinách může proběhnout jejich rychlá kontrola.

PL 14 Lesní byliny PL nebyl ve škole na poslední hodině Př v prosinci rozdán. Musíte si ho vytisknout. 

PL15 Listnaté dřeviny

 

PL 14 a 15  NEPOSÍLÁTE KE KONTROLEÚkoly na dobu distančního vzdělávání 4. – 8. 1. 2021

Online hodina v pondělí 4. 1. v 11.00

Na hodinu si přichystejte psací pomůcky, následující PL, učebnici:

PL 13 Jehličnany – jelikož jsem před vánočními prázdninami vybírala portfolia ke kontrole, má většina z vás tento PL vložen v portfoliu, přichystejte si proto papír na psaní poznámek. 

 

Online hodina ve čtvrtek 7. 1. v 9.00

Dokončili jsme PL 13 a zbytek hodiny jsme věnovali pololetní klasifikaci.

PL 13  NEPOSÍLÁTE KE KONTROLETermíny testů a kontroly portfolií:

TEST 3. 12. PL 10 Mechy

TEST14. 12.   PL 9 Lišejníky + atlas lišejníků. Naučte se poznávat lišejníky a druhy stélek lišejníků

Kontrola portfolií 17. 12. , seřaďte si PL podle čísel, POZOR – chybí vám PL č. 5. Nezapomeňte si vypracovat referát a zajímavost.Kontrola zadané práce v době distanční výuky

Kontrola vaší práce. PL budu hodnotit ZNÁMKOU, budu sledovat úplnost a správnost vyplnění PL. To znamená, zda jste si při online hodinách kontrolovali správnost vašich odpovědí, případně doplňovali chybějící informace. 

Neodevzdaný PL ve stanoveném termínu je hodnocen nedostatečně ( 5 ). Případné komplikace s odesíláním úkolů je nutné domluvit individuálně.Obsah a hodnocení žákovského portfolia:

Žákovské portfolio