Info pro celou třídu 6.A

Referát „Pokojové květiny“ zaslat na  e-mailovou adresu

pana učitele Jiřího Marka nejpozději do 14.1. 2021.

 

Info pro celou třídu 6.V

Referát „Pokojové květiny“ zaslat na e-mailovou adresu

paní učitelky Kahlerové nejpozději do 14.1. 2021.