Upozornění pro žáky, kteří nedodali referát „Léčivé rostliny“.

Referát urychleně zašlete na dané e-mailové adresy pana Marka a paní Kahlerové,

nejpoději do 12.3. 2021.

 

Chovatelství

Téma :  Podmínky chovu domácího zvířátka nebo zvířete dle vlastního výběru

(např. kůň, prase domácí, ovce, slepice…)

a) výběr klece (ustájení)

b) krmení a ošetřování

c) podestýlka

Zásady kontaktu se zvířaty chovanými v domácnosti

 

 

Info pro celou třídu 6.A

Referát „Chovatelství“ zaslat na  e-mailovou adresu

pana učitele Jiřího Marka nejpozději do 9.4.  2021.

 

Info pro celou třídu 6.V

Referát  „Chovatelství“ zaslat na e-mailovou adresu

paní učitelky Kahlerové nejpozději do 9.4. 2021.