Probírané učivo 19.10. – 24.10.

PŮDA

TYPY PŮD

  • černozem
  • hnědozem
  • podzol

U každého typu uveďte, čím se vyznačuje, v kterých místech naší republiky se vyskytuje a které zemědělské plodiny se na něm pěstují.

Práci zpracujte ve Wordu nebo písemně a pošlete na mailové adresy svých vyučujících do pátku 24.10.