Distanční výuka pro 6. ročník

Zadání práce ze zeměpisu na týden: 12.4. – 16.4.2021

VELMI SE OMLOUVÁM 6.V ZA NEREALIZACI ON – LINE HODINY V MINULÉM TÝDNU. MĚL JSEM VÝPADEK INTERNETOVÉHO PŘIPOJENÍ. DĚKUJI ZA POCHOPENÍ

Dobrý den milí šesťáci,

v následujícím týdnu se budeme znovu věnovat  kapitole: AFRIKA – obyvatelstvo….úkolů jste v minulém týdnu dostali hodně….NEZAPOMEŇTE SI DOKONČIT PRACOVNÍ SEŠIT.

 

Jako rekapitulaci a zopakování předchozího tématu si, prosím, písemně odpovězte na následující otázky. Využijte hlavně atlas popř. další zdroje.

 • Co odděluje Afriku od Asie, Evropy – moře, průlivy
 • Do jakých podnebných a vegetačních pásů zasahuje Afrika?
 • Charakterizuj povrch Afriky z hlediska nadmořské výšky. V jaké části kontinentu jsou nejvyšší pohoří, kde se nacházejí nížiny?
 • Najdi největší(nejdelší) a nejvodnatější africké řeky.
 • Najdi největší africká jezera. Označ největší jezero.

Nové téma: Obyvatelstvo Afriky

Práce s učebnicí: strany 13 – 17 – vypracujte do školního sešitu:

 • Kolik žije v Africe obyvatel? (str.13)
 • K jaké rase patří africké obyvatelstvo?(str.13)
 • Jaké evropské jazyky se používají v Africe? Proč(str.13)
 • Jaká náboženství jsou v Africe nejrozšířenější?(str.13)
 • Jsou africké země bohaté nebo chudé? (str. 14)
 • Jaká nemoc ohrožuje v Africe milióny lidí?(str. 14)
 • Kde žije většina afrického obyvatelstva?(str.15)
 • Čím se živí lidé na vesnicích?(str. 15)
 • Jaká hospodářská zvířata se chovají na africkém venkově?(str.15)
 • Najdi 3 největší africká města a označ v jaké jsou zemi – uč. str. 16
 • Jaké významné nerostné suroviny se těží v Africe? Označ místo – str.16
 • Jak vypadá život ve městech? S jakými problémy se potýkají místní lidé? str. 16
 • Na jaké oblasti můžeme rozdělit Afriku(4) – str. 17

Pracovní sešit: strana 8 cv. 2, cv. 3(stačí 10 států),cv. 4, strana 9 cv. 2. cv. 3, strana 10 cv. 4(stačí 10 států)

 

on – line hodina: středa 14.4.2021

Děkuji za spolupráci, mějte hezky

Zdeněk Rom