Třída 8.V 2018/19

///Třída 8.V 2018/19
Třída 8.V 2018/192018-10-09T07:25:10+00:00

Vítejte na stránkách třídy 8. V

Třídní učitelka: Denisa Džisová

Kontakt: dzisova@zsnalise.cz

Konzulatece: po předchozí domluvě

Kmenová třída: učebna přírodopisu (2. patro), pavilon B


Aktuality:

  • Cena za pracovní sešity pro 8. ročník je 772,- Kč (Ma – 150,-; Dě – 79,-; Ze – 48,-; Čj – 80,-; Aj – 276,-; Nj – 139,-). Cenu uhraďte na účet školy 68471319/0800, do poznámky doplňte jméno dítěte + třídu.

  • Teambuildingová akce ve spolupráci s FTVS  ve středu 10.10.
    Akce je plánovaná na čas 8:30-14:30 a je včetně oběda, který pro třídy zajišťujeme v naší menze/bufetu.
    Děti budou s sebou potřebovat pohodlné sportovní oblečení (dle počasí), svačinu a pití. V případě špatného počasí bude třeba sálová obuv.
    V rámci programu budou děti plnit různé sportovní i kreativní úkoly. Součástí budou překážky v lanovém parku, různé soutěže a netradiční aktivity. 🙂
    Místo konání akce: UK FTVS, J. Martího 31,  162 52 Praha 6          


Plán třídního učitele 8. ročník 18/19

Přírodopis 8. ročník

Chemie 8. ročník

Fyzika 8. ročník

Dějepis 8. ročník


Fotogalerie 6. tříd 16/17

Fotogalerie 7. tříd 17/18