Dějepis 7. ročník

Dějepis 7. ročník2018-05-31T06:10:24+00:00

TESTY

7.A – pátek 8.6. –  test – Lucemburkové a husitství

7.V – čtvrtek 7.6. – test – Lucemburkové a husitství

 

7.A + 7.V – úterý 29.5. – pojmy uč. str. 120 + 123 +145

7.A + 7.V – úterý 22.5. – test – Poslední Přemyslovci

7.A – pátek 13.4. – test – Vrcholný středověk v Evropě 

7.V – úterý 17.4. – test – Vrcholný středověk v Evropě

7.A – úterý 3.4 – test pojmy – uč. str. 83 + 109

7.V – úterý 27.3. – test pojmy – uč. str. 83 + 109

7.A – úterý 20.3. – test – venkov, město

7.V – čtvrtek 15.3. – test – venkov, město

 


 

ZÁPIS –  přepsat do sešitu (Husitské války nemusíte, dostanete je nakopírované)

     HUSITSTVÍ

Mistr Jan HUS

– patří k českým kritikům církve

– působil na univerzitě – mistr, pak rektor

– 1402 – kazatel v Betlémské kapli -> kritika rozmařilosti bohatých + požadavek

křesťanského způsobu života (láska, mravnost,…)

– 1412 – kritika prodeje odpustků

=> papež vyhlásil klatbu = zákaz všech náboženských obřadů

      (svatba, pohřeb, křest,…) v místě, kde je Hus => Hus odešel z Prahy na venkov

– 1414 – pozván na kostnický koncil, aby obhájil své názory

            => zatčen => odmítl své názory odvolat =>

=> 6. 7. 1415 upálen jako kacíř

 

Husité

= přívrženci J. Husa

= kališníci – symbol kalich

            – přijímaní „pod obojí způsobou“ -> víno = krev, chléb = tělo Ježíše

               => rovnost lidí před Bohem

– 4 pražské artikuly: 1) svobodné kázání a výklad Bible

                        2) přijímaní pod obojí

                        3) zákaz světské moci kněží + zabavení majetku

                        4) spravedlivé trestání smrtelných hříchů – dle provinění

– rozdělení na umírněné a radikální

  • táborité – radikální, ve městě Tábor, rovnost všech

         – v čele hejtmané – vojenští velitelé ->Jan Žižka z Trocnova

Husitské války

– v čele pražských husitů – Jan Želivský

– 1419 – 1. pražská defenestrace = vyhození protihusitských konšelů

            z oken novoměstské radnice => počátek husitských válek

– smrt Václava IV., Zikmund husity nepřijat

1420 – b. u Sudoměře – boj na hrázi 2 rybníků => vítězství husitů

– papež vyhlásil proti husitům 5 křížových výprav

– 1420 – b. na Vítkově – 1. střet s křižáky => vítězství husitů

            -> Zikmund se ale nechal korunovat na českého krále

– 1421 – husitský sněm v Čáslavi

            -> korunovace Zikmunda prohlášena za neplatnou

            -> zvolena 20 členná zemská vláda

            -> 4 pražské artikuly prohlášeny za zákon

– 1424 – smrt Jana Žižky -> nástupce Prokop Holý

– 1431 – b. u Domažlic –> útěk křižáků ještě před bojem

– spanilé jízdy = výpravy husitů do zahraničí – šíření myšlenek + kořist

– 1431 – svolán koncil v Basileji – rozdělení husitů

                        -> umírnění – chtějí konec válek

                        -> radikální – nechtějí žádné ústupky

=> spojení katolíků a umírněných husitů =>

=> 1434 – b. u Lipan  -> porážka radikálních husitů

– 1436 – vyhlášena basilejská kompaktáta (= dohoda)

                        -> povoleno přijímání pod obojí

                         = uznání dvojí víry – katolické a kališnické

– 1436 – husité přijali Zikmunda jako českého krále