Dějepis 7. ročník

Dějepis 7. ročník 2018-04-09T17:25:39+00:00

TESTY

7.A – pátek 13.4. – test – Vrcholný středověk v Evropě 

7.V – úterý 17.4. – test – Vrcholný středověk v Evropě

 

7.A – úterý 3.4 – test pojmy – uč. str. 83 + 109

7.V – úterý 27.3. – test pojmy – uč. str. 83 + 109

 

7.A – úterý 20.3. – test – venkov, město

7.V – čtvrtek 15.3. – test – venkov, město

 


7.A – úterý 12.12. – test –  Raně středověké státy – 2. část (Francie, Anglie, Byzanc, Arabové a Turci, Křížové výpravy)

7.V – úterý 12.12. – test –  Raně středověké státy – 2. část (Francie, Anglie, Byzanc, Arabové a Turci, Křížové výpravy)

 

7.A – pátek 5.1. – test pojmy – uč. str. 68 + 77

7.V – čtvrtek 4.1. – test pojmy – uč. str. 68 + 77

 

7.A – pátek – 12.1. – test – České země (Sámova říše, Velká Morava, Čechy v době knížecí – Bořivoj, Václav, Boleslav I.)

7.V – čtvrtek – 11.1. – test – České země (Sámova říše, Velká Morava, Čechy v době knížecí – Bořivoj, Václav, Boleslav I.)


ZÁPIS – pro nemocné – přepsat do sešitu 

      OBJEVNÉ PLAVBY

Příčiny

 • hledání nové obchodní cesty s Indií a Čínou–> původní cesta obsazena Turky
 • nedostatek drahých kovů 
 • hledání nových odbytišť zboží 
 • poptávka po luxusním zboží – koření, porcelán, hedvábí 
 • touha po objevování světa

Předpoklady

 • zdokonalení a využívání kompasu
 • zdokonalení lodí – využití kormidla, systém plachet => větší rychlost, pohyblivost
 • předpoklady o kulatosti Země

 

Objevné plavby 

A) Portugalsko

– poč. 15. stol. – cesty na jih podél Afriky – dovoz slonoviny, zlata

– 1487 – Bartolomeo Diaz – podél Afriky – obeplul nejjižnější cíp ->

                      -> bouře => tzv. mys Bouří – návrat zpět do Portugalska

                        – přejmenováno – mys Dobré naděje

– 1497 – Vasco da Gama – obeplutí Afriky => 1498 dorazil do Indie

                        – nevýhody – dlouhá a nebezpečná cesta 

B) Španělsko

– 1492 – Kryštof Kolumbusobjevení Ameriky

                – předpoklad kulatosti Země  => směr na západ do Indie

                – doplul k pevnině – San Salvador -> obyvatelé = Indiáni

                – objevil nový kontinent, ale sám přesvědčen, že je v Indii

– Amerigo Vespucci – první si uvědomil objev nové pevniny => pojmenováno Nový svět -> později podle něj Amerika

– 1519 – 1522 – Fernando Magalhães –> obeplutí Země

                        – kolem J Ameriky -> přes Tichý oceán -> Filipíny (zde Magalhães zabit) -> přes Indický oceán ->

                          kolem Afriky zpět => důkaz o kulatosti Země

Důsledky

 • objev nového kontinentu
 • nové druhy zvířat, rostlin
 • nové plodiny – brambory, kukuřice, tabák, bavlna, boby
 • nové zdroje zlata a stříbra => pokles jejich hodnoty
 • růst zámořského obchodu => nová obchodní centra
 • šíření obchodu s otroky – dovoz černochů z Afriky
 • likvidace amerických kultur (Aztékové, Inkové) –> využití střelných zbraní, zavlečení evrop. nemocí