Charakteristika třídy:

Třídy 6. A a V. přechází na druhý stupeň a vznikají jako dva nové kolektivy žáků, z nichž mnozí přišli z jiných škol.

Třídu 6. V tvoří 28 žáků, z toho 7 chlapců a 21 dívek. Momentálně je ve třídě 1 žák s asistentem pedagoga.

Dosažená úroveň klíčových kompetencí:

Hlavním cílem tohoto školního roku bude utváření kolektivu, ve kterém se budou všichni žáci cítit dobře.

Další důraz bude kladen na vhodné a slušné chování žáků, respektování ostatních členů třídy i okolí.

 Plán akcí:

Září: „rozjezd třídy“ – vytvoření pravidel, seznámení se školním řádem, adaptační kurz – Janské Lázně

Říjen: volby do školního parlamentu, Den vzniku samostatného českého státu  – Pražský hrad

Listopad: Návštěva planetária, Příprava na vánoční trhy

Prosinec: Vánoční trhy, vánoční Praha – výstava dle aktuální nabídky, vánoční besídka

Leden:Uzavírání klasifikace

Únor:   Technické muzeum

Březen: Jarní prázdniny 

Duben: Planeta 3000 – Brazílie

Květen: Svět kolem nás – Vietnam, 12. – 19. 5. – Plenér výtvarných tříd

Červen: Školní výlet – Bahenní sopky, motýlí farma a Františkovy lázně

 

Další akce budou doplněny podle aktuální nabídky v souvislosti s výukou