Aktuality


Třídní učitelka: PhDr. Hana Dubská

Kontakt: dubska@zsnalise.cz

Konzultační hodiny: po předchozí domluvě

Kmenová třída: učebna dějepisu-zeměpisu (1. patro)


Plán akcí 7.V 2018/2019


Český jazyk 7. ročník 

Dějepis 7. ročník

Přírodopis 7. V

Fyzika 7. třída