Český jazyk 6. ročník

////Český jazyk 6. ročník
Český jazyk 6. ročník2018-06-01T12:25:43+00:00

Testy:

pondělí 11.6. – test – podmět a přísudek

 

čtvrtek 24.5. – podmiňovací způsob

čtvrtek 3.5. – test – slovesa 

pondělí 19.3. – test – druhy zájmen

čtvrtek 22.3. – pravopisné cvičení – zájmeno já + s sebou/ sebou

čtvrtek 5.4. – test – skloňování zájmen (můj,tvůj, svůj, sám, náš, váš)

čtvrtek 12.4. – test – druhy číslovek

pondělí 16.4. – opravný test –  skloňování zájmen (můj,tvůj, svůj, sám, náš, váš)

čtvrtek 19.4. – test – skloňování číslovek


Ostatní termíny:

Referáty 2. pololetí – 6.V


REFERÁT – kniha

– autor, název knihy, žánr, počet stran

– kde a kdy se děj odehrává

– hlavní postavy – stručná charakteristika

– stručný děj – BEZ rozuzlení

– ukázka z knihy + komentář

– názor a hodnocení – stupnice 0 -10

  + zda splnila kniha mé očekávání, doporučení

  délka cca 5minut!!!