Plán akcí 7. ročníku pro školní rok 2018/2019:

Září: 12.9. – sportovní dopoledne ve Žlutých lázních

          27.9. – volby do žákovského parlamentu školy

Říjen: 5.10. – exkurze ke Dni české státnosti – Pražský hrad

            18.10. – projektový den – výročí samostatné Československé republiky

  1. – 25.10. – vzdělávací výjezd do Itálie

Listopad: 30.11. – adventní setkání u vánočního stromečku    

Prosinec: 12.12. – školní vánoční trhy

                 18.12. – divadelní představení České Vánoce                

                 20.12. – procházka vánoční Prahou

                 21.12. – vánoční besídka třídy

Leden: 31.1. – slavnostní rozdávání pololetního vysvědčení – překvapení

Únor: 17.-24.2. – lyžařský kurz

Březen: 22.3. – 7. reprezentační ples školy

Duben: projektový den – Den Země

30.4. – záchranářský den

Květen: 24.-31.5. – plenér výtvarných tříd

Červen: školní výlet

 

Termíny akcí budou průběžně aktualizovány a  korigovány v souladu s potřebami výuky a s pevně naplánovanými akcemi školy dle ŠVP.