Vítejte na stránkách třídy 6. V 🙂 

 

Třídní učitelka: Denisa Džisová

Kontakt: dzisova@zsnalise.cz

Konzultace: po předchozí domluvě

Kmenová třída: učebna přírodopisu (2. patro), pavilon BAKTUÁLNĚ:

 

Od 17. 5. 2021 se navrací všichni žáci ZŠ k prezenční výuce.

Žáci se po vstupu do školy v šatně přezují a samostatně odchází do třídy, již je nevyzvedávají vyučující.

V pondělí 17. 5. 2021 proběhně 1. vyučovací hodinu testování žáků 6. V v učebně českého jazyka. Žáci, kteří se nechají testovat firmou Pronatal budou rozhlasem v průběhu 1. vyučovací hodiny vyzváni, aby se dostavili na testování do átria školy.

Od pondělí 17. 5. 2021 se žáci stěhují na výuku do jednotlivých učeben.

 

Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví k testování žáků a studentů s účinností od 17. května 2021, které  
se mění oproti současnému stavu tak, že se mění frekvence preventivního antigenního testu jedenkrát týdně v případě žáků 2. stupně základní školy s tím, že test se provede první den osobní přítomnosti žáka nebo studenta ve škole 
v týdnu.Testování na COVID

Od 10.5.2021 budou zdravotníci společnosti PRONATAL s.r.o.provádět odběry i na naší škole. Vyšetření bude prováděno odběrem z horního patra dutiny ústní. Pro zájemce o tento způsob testování  je nutný informovaný souhlas a souhlas GDPR. Ke stažení zde: Neinvazivní souhlas škola Praha 4

Pokud nebudete mít o nabízenou službu zájem, samotestování bude probíhat jako doposud.

 PŘEDMĚTY:

Fyzika 

Přírodopis

Dějepis 6. ročník 

Zeměpis 6. třída 

Matematika 6. třída

Český jazyk

Výchova k občanství 6. ročník

Anglický jazyk 6.ročník   

Informatika 

Svět práce

Tělesná výchova

Výchova ke zdraví  

Hudební výchova 6. třída

Probraná témata při distanční výuce 5. ročník 19/20

Plán třídního učitele 6.A,V 20/21Fotogalerie

 Adaptační kurz 6. V 20/21