Vítejte na stránkách třídy 6. V 🙂 

 

Třídní učitelka: Denisa Džisová

Kontakt: dzisova@zsnalise.cz

Konzultace: po předchozí domluvě

Kmenová třída: učebna přírodopisu (2. patro), pavilon BAKTUÁLNĚ:

 

Konzultační hodiny

Vážení rodiče,

zveme Vás do školy na konzultační hodiny dne 9.6.2021 od 17,30 hodin. V případě Vašeho zájmu dopředu mailem kontaktujete příslušného vyučujícího.

Vstup do budovy školy je možný pouze s respirátorem zakrytými dýchacími cestami a:

– s potvrzením o negativním testu na coronavir (antigenním čí PCR)

– nebo potvrzením o ukončené vakcinaci

– nebo s potvrzením o aplikaci první dávky vakcíny (po uplynutí 21 dní )

– nebo s potvrzením o prodělané nemoci (platnost max. 180 dnů)

Doložení je možné např. čestným prohlášením, či naskenovaným dokladem


Fotografování tříd ve čtvrtek 10. 6.


Do 18. 6. lze odhlášovat obědy s výhledem do konce školního roku. Po tomto termínu to není již možné, po 18. 6. neodhlášený oběd je možné odnést v odnosných nádobách.


Od pondělí 24. 5. 2021 neprobíhá již testování firmou Pronatal

V pondělí 31. 5. 2021 proběhně 1. vyučovací hodinu testování žáků 6. V v učebně českého jazyka, testování LEPU testy. 

Od pondělí 17. 5. 2021 se žáci stěhují na výuku do jednotlivých učeben.

 

Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví k testování žáků a studentů s účinností od 17. května 2021, které  
se mění oproti současnému stavu tak, že se mění frekvence preventivního antigenního testu jedenkrát týdně v případě žáků 2. stupně základní školy s tím, že test se provede první den osobní přítomnosti žáka nebo studenta ve škole 
v týdnu.PŘEDMĚTY:

Fyzika 

Přírodopis

Dějepis 6. ročník 

Zeměpis 6. třída 

Matematika 6. třída

Český jazyk

Výchova k občanství 6. ročník

Anglický jazyk 6.ročník   

Informatika 

Svět práce

Tělesná výchova

Výchova ke zdraví  

Hudební výchova 6. třída

Probraná témata při distanční výuce 5. ročník 19/20

Plán třídního učitele 6.A,V 20/21Fotogalerie

 Adaptační kurz 6. V 20/21