Vítejte na stránkách třídy 6. V 🙂 

 

Třídní učitelka: Denisa Džisová

Kontakt: dzisova@zsnalise.cz

Konzultace: po předchozí domluvě

Kmenová třída: učebna přírodopisu (2. patro), pavilon BAKTUÁLNĚ:

 

Organizace distanční výuky 6. ročníku 

  • Pro zjednodušení zadávání úkolů od 2.11. naleznete každé pondělí na stránkách třídy zadání nového učiva a termíny zasílání úkolů na celý týden. V plánu akcí na Bakalářích naleznete termíny výuky přes Teams.
  • Vážení rodiče distanční vzdělávání je povinná součást vzdělávání. Neúčast žáka musí být omluvena. Pokud se žák nemůže účastnit určité hodiny, omluvte jej u učitele zameškaného předmětu. Pokud dítě onemocní na delší dobu, omluvte jej u třídního učitele.
  • Pokud nemáte možnost tisknout pracovní listy a další zadanou práci, pak bude po domluvě  k vyzvednutí ve vrátnici školy ve stanoveném čase.
  • Předměty VDT + VV a zadávané práce, najdete v záložce VÝTVARNÉ TŘÍDY

Všem hlavně hodně ZDRAVÍ… 🙂PŘEDMĚTY:

Probraná témata při distanční výuce 5. ročník 19/20

Plán třídního učitele 6.A,V 20/21

Fyzika 

Přírodopis

Dějepis 6. ročník 

Zeměpis 6. třída 

Matematika 6. třída

Český jazyk

Výchova k občanství 6. ročník

Anglický jazyk 6.ročník   

Informatika 

Svět práce

Tělesná výchova

Výchova ke zdraví  

Hudební výchova 6. třída

 Fotogalerie

 Adaptační kurz 6. V 20/21