Ahoj šesťáci 🙂 

Vítejte na stránkách třídy 6. V

 

Třídní učitelka: Denisa Džisová

Kontakt: dzisova@zsnalise.cz

Konzultace: po předchozí domluvě

Kmenová třída: učebna přírodopisu (2. patro), pavilon BAKTUÁLNĚ:

Online třídní schůzky – středa 16. 9. v 18.00

Připojit se ke schůzce online ZDE

Program:

 • Zvolení rodičů do výboru SRP
 • Seznámení se školním řádem – omlouvání absencí, uvolnění z výuky, kázeňský řád, přezouvání, omezení používání mobilů, plné znění školního řádu na webu školy, výňatek v žákovských zápisnících
 • GDPR – informované souhlasy
 • Plán třídního učitele – informace ke školnímu roku
 • Rodičovská a žákovská hesla do programu Bakaláři
 • Seznámení s novým režimem kontaktu s rodiči – přístup rodičů do školy je možný pouze na předem domluvené schůzky (přes školní email)
 • Upřesnění doručovací adresy a adresy trvalého pobytu, aktuální kontakty
 • Uvolňování žáků z předmětů – na základě žádosti rodičů a potvrzení lékaře
 •  Vybírání papírů na kopírování (nebo částka 100,- Kč)
 • Pracovní sešity na nový účet školy
 • Realizaci výstupů učiva z 5. ročník – v odkazu níže najdete probrané učivo během distanční výuky v minulém školním roce

PRACOVNÍ SEŠITY – prosím o urychlené zaplacení pracovních sešitů na účet školy 68471319/2010, do poznámky uveďte jméno dítěte a účel platby. Od 4. 9. začíná výuka, aby mohly děti dostat potřebné pomůcky. Částka je 720,- (Aj 294,- , Ma 150,- , Čj 79,- , Dě 89,- , Ze 108,-).PŘEDMĚTY:

Probraná témata při distanční výuce 5. ročník 19/20

Plán třídního učitele 6.A,V 20/21

Fyzika 

Přírodopis

Dějepis 6. ročník 

Zeměpis 6. třída 

Matematika 6. třída

Český jazyk

Výchova k občanství 6. ročník

Anglický jazyk 6.ročník   

Informatika 

Svět práce

Tělesná výchova

Výchova ke zdraví  

Hudební výchovaFotogalerie

Adaptační kurz 6. V 20/21