Audio k učebnici: https://elt.oup.com/student/project/level2/unit1/audio?cc=cz&selLanguage=cs

POZOR ZMĚNA: OD 18.1. online výuka v TEAMS OPĚT PO SKUPINÁCH!!!

Skupina paní učitelky  Mgr. Olgy Trumpfheller (3)

od 11.1. do 15.1. – opakování učiva, příprava na test, minulý čas slovesa být – was, were a práce na projektu : ANIMAL – termín odevzdání do 15.1.na můj email: trumpfheller@zsnalise.cz

Online hodiny na Teams středa a pátek, jako obvykle – sledujte kalendář

 

Skupina paní učitelky   Mgr. Evy Ondříčkové (2)

Online lekce v Teams:  Wednesday 8:15,  Friday 9:00

Učivo do 20.1.: 

1) V sešitě máme opsanou báseň King Winter s krásným nakresleným obrázkem, umíme ji zpaměti recitovat.

King Winter is now in the land,

he reigns with cold and freezing hand. 

He makes Jack Frost touch nose and toe, 

and brings us bright and shiny snow.

2) Učíme se slovíčka Unit 3, na středeční hodinu jsme připraveni vyplněným cvičením z Workbook 24/2 (poslech na přiloženém CD)

3) V sešitě máme přehlednou tabulku BE – past tense:

BE – past tense

                           Positive          Negative

I                                 was            was not  = wasn‘t

You                           were           were not = weren‘t

He, She, It              was           was not  = wasn‘t

We                            were           were not = weren‘t

You                           were           were not = weren‘t

4) Pracujeme na projektu: 

pročíst str. 25 Projectbook Meerkats  a str. 31 Projectbook Your project + na čtvrtku A3 začít vypracovávat projekt „My favourite animal“  – krásný obrázek + ručně psaný text o nejoblíbenějším zvířeti. Důležitá je úprava, vizuální stránka a samozřejmě správně psané věty. Můžete se mnou konzultovat v soukromých zprávách v Teams  (čas k vypracování je do konce ledna).

 

Skupina paní učitelky   Mgr. Heleny Čermákové (1)

Teams: středa, pátek viz kalendář

Distanční výuka 18. 1. – 22. 1. 2021

Připravte se na opakování probraného učiva – minulý čas