Audio k učebnici: https://elt.oup.com/student/project

 

Skupina paní učitelky  Mgr. Olgy Trumpfheller (3)

od 19.4. do 23.4. – opakování učiva, some a any, much a many

Do 23.4. – dle uč. str. 50 – Apple Crumble – vypracujte svůj vlastní recept na jakékoliv jídlo.

Zašlete na můj školní mail: trumpfheller@zsnalise.cz

Online hodiny na Teams středa a pátek, jako obvykle – sledujte kalendář

 

Skupina paní učitelky   Mgr. Evy Ondříčkové (2)

A Little Garden Flower

A little garden flower is lying in its bed.

A warm Spring sun is shining overhead.

Down came the raindrops, dancing to and fro-

The little flower wakens and then begins to grow.

A Little Seed

A little seed for me to sow, a little soil to make it grow. 

A liitle hole, a little pat, a little wish and that is that.

A little sun, a little shower, a little while  – and then a flower!

 Pozor:  Plakáty „My favourite animal“ můžete,  až vám situace dovolí,  odevzdávat u vrátnice školy na připravené stoly.  Přijímám plakáty nejen od své skupiny, ale i od celé 6.A, případně i od 6.V – pokud jsou psané ručně (výjimku má Štěpán B.) a jsou krásné 🙂  Děkuji, E.O.

Audio k učebnici: https://elt.oup.com/student/project

 

Skupina paní učitelky   Mgr. Heleny Čermákové (1)

Teams: středa, pátek viz kalendář

Distanční výuka 19. 4. – 23. 4.  2021

Pokračujeme U4C How much, How many…

Procvičujte zadaná nepravidelná slovesa

  1. část: be, do, leave, forget, break, steal, fall, bite, lose, feel, take, get
  2. část: go, have, hurt, read, put, find, drive, sleep, write, eat
  3. část: swim, speak, buy, come, say, run, bring, cut, make, see

Konzultace možná po předchozí domluvě

Distanční výuka 12. 4. – 16. 4.  2021

Připravte si slovní zásobu U4C

Online podpora k učebnici:

https://elt.oup.com/student/project/level2/?cc=cz&selLanguage=cs