Probírané učivo:

Hodina VZ 19. 10. a 23. 10. (6. A a 6. V) distanční vzdělávání: Kontrola PL 1. Pracovní list mi zašlete ofocený nebo naskenovaný na mailovou adresu dubova@zsnalise.cz, termín: do 23. 10.


Hodina VZ 12. 10. a 13.10. (6. A a 6. V) – distanční vzdělávání: dokončete PL1, 19. 10. ve škole zkontrolujeme, bude-li prezenční výuka. Můžete na druhou stranu pracovního listu namalovat nebo napsat (nebo i nalepit obrázky z různých časopisů) názvy léků, čajů, bylinek…, které užíváte v době nemoci. Nezapomeňte zjistit, co znamená zkratka ORL. Pokud jste PL1 ztratili či nedostali – ke stažení níže v odkazu. Těším se na vaši práci a hlavně se opatrujte! 😉 

Září – Říjen 2020: Téma Zdraví a já – Můj osobní zdravotní dotazník, PL 1. – Lékařské odbornosti a zásady prevence zdraví (viz odkaz níže). Máme založené desky, kam si vkládáme informace a pracovní listy (PL) z hodin. PL 1. bude po společné kontrole hodnocen známkou 🙂 . 

PL 1 – ZDRAVÍ