Probírané učivo:

VZ 2.11. – 20. 11.: Teď se docela hezky umíte zorientovat v lékařských odbornostech a znáte pravidla pro zvládnutí nemoci. Vrhneme se na další důležitou složku zdraví – VÝŽIVA, jídlo, stravovací návyky. Najedený člověk byl měl být spokojený. Proč tomu tak vždy není? Proč nám sladkosti tolik chutnají a přitom nám je zakazují? Proč tomu tak je? Co našemu tělu vůbec suroviny a potraviny dávají? Proč někteří lidé nemají chuť k jídlu a někteří zase moc velikou?…. otázek mnoho a my se budeme učit poznávat odpovědi a zkusíme si vytvořit pravidla zdravé výživy, která budeme schopni dodržovat 😀 .

Úkol: V odkazu níže máte pracovní list se zadáním úkolu. Posílejte vypracované do 20. 11. 

PYRAMIDA POTRAVINY I.

Ti z vás, kteří jste ještě neposlali PL1 – Zdraví, tak máte poslední šanci zaslat do 8. 11.!


Hodina VZ 19. 10. a 23. 10. (6. A a 6. V) distanční vzdělávání: Kontrola PL 1. Pracovní list mi zašlete ofocený nebo naskenovaný na mailovou adresu dubova@zsnalise.cz, termín: do 23. 10.


Hodina VZ 12. 10. a 13.10. (6. A a 6. V) – distanční vzdělávání: dokončete PL1, 19. 10. ve škole zkontrolujeme, bude-li prezenční výuka. Můžete na druhou stranu pracovního listu namalovat nebo napsat (nebo i nalepit obrázky z různých časopisů) názvy léků, čajů, bylinek…, které užíváte v době nemoci. Nezapomeňte zjistit, co znamená zkratka ORL. Pokud jste PL1 ztratili či nedostali – ke stažení níže v odkazu. Těším se na vaši práci a hlavně se opatrujte! 😉 

Září – Říjen 2020: Téma Zdraví a já – Můj osobní zdravotní dotazník, PL 1. – Lékařské odbornosti a zásady prevence zdraví (viz odkaz níže). Máme založené desky, kam si vkládáme informace a pracovní listy (PL) z hodin. PL 1. bude po společné kontrole hodnocen známkou 🙂 . 

PL 1 – ZDRAVÍ