TESTY

9.A – středa 5.6. – test – Protektorát Čechy a Morava

9.V – čtvrtek 6.6. – test – Protektorát Čechy a Morava

 

9.A + 9.V – pondělí 13.5. – test – letopočty druhá světová válka

9.A + 9.V – pondělí 20.5. – test pojmy – uč. str. 76 + 90

9.A – středa 24. 4. – test – Druhá světová válka – 2. část (od útoku na SSSR po důsledky války – včetně)

9.V. – čtvrtek 25. 4. – test – Druhá světová válka – 2. část (od útoku na SSSR po důsledky války – včetně)

9.A + 9.V – pondělí 1.4. – test – Druhá světová válka – 1. část

9.A + 9.V – pondělí 18.3. – test pojmy – uč. str. 56 + 69

9.A – středa 6.3. – test – Kultura mezi válkami

9.V – čtvrtek 7.3.  – test – Kultura mezi válkami


DRUHÁ SVĚTOVÁ VÁLKA – letopočty


Zápis 

ČESKOSLOVENSKO PO VÁLCEke stažení


PO ROCE 1945

– vítězné mocnosti – VB, USA, SSSR, FR a Čína

Postupimská konference

– léto 1945 v Postupimi u Berlína

– účast -> Harry Truman – prezident USA

            -> Clement Attlee – premiér VB

            -> J. V. Stalin

– cíle jednání:

  • Německo -> rozděleno na 4 okupační zóny

-> rozdělen i Berlín – správa VB, SSSR, FR a USA

-> demilitarizace = úplné odzbrojení

-> denacifikace = odstranění nacismu

-> demokratizace = vytvoření demokrat. státu

  • určení hranic -> Německa, Polska a SSSR
  • odsun Němců – z Polska, ČSR, Maďarska

Mírové smlouvy – únor 1947

-> Itálie, Rumunsko, Bulharsko, Finsko, Maďarsko

! nepodepsáno s Něm., Japonskem a Rakouskem

Norimberský proces (1945-1946)

-> 3 druhy zločinů – proti míru, lidskosti a válečné zločiny

– soudní proces proti jednotlivcům i organizacím (SS, gestapo…)

Vznik OSN (1945)

-> cíl: ochrana lidských práv, světového míru, rovnost národů

            a zlepšení životní úrovně