Přírodopis 7.A

Přírodopis 7.A 2018-04-06T11:36:25+00:00

SOUČASNÝ PROJEKT

7. A, V  ČÁSTI ROSTLINNÉHO TĚLA 

STONEK

 

  1. úkolVnější vzhled stonku

– vaším úkolem bude srovnat vnější vzhled stonku dřevin a bylin.

– zjistit, jak pojmenováváme jednotlivé druhy stonků u dřevin i bylin. Při práci vám pomohou fotky rostlin v pracovním listu č. 1

 

  1. úkol – Růst a větvení stonku

– budete pozorovat typy stonků různých rostlin. Zjistíte, že na stoncích se nacházejí pupeny, které se odlišují postavením na stonku a svojí velikostí.

– některé stonky necháte po určitou dobu ve vodě, abyste mohli prozkoumat, jaký je význam pupenů pro rostlinu.

– zjištěné informace zaznamenávejte do pracovního protokolu č. 2

 

  1. úkol – Vedení látek stonkem

– připravíte si mikroskopický preparát – řez stonkem bylin. Na základě tohoto mikroskopického preparátu + informací z učebnic se pokusíte vyvodit, jak vypadá vnitřní stavba stonku, jaké části uvnitř stonku najdete.

Součástí tohoto úkolu také bude srovnat rozdíly ve vnitřní stavbě stonku bylin a dřevin. Pokusíte se objevit, čím je způsobeno zdřevnatění stonku dřevin.

Všechny potřebné informace budou v pracovním protokolu č. 3.

 

Přeji vám hodně zdaru ve vaší práci. Snažte se dobře rozvrhnout jednotlivé úkoly do plánovacího kalendáře.

 

7. A

Zadání projektu: 13. 3.   

Doba trvání projektu :  16.3, 20. 3. a 27. 3.,3. 4.

Prezentace práce:  6. 4., 10. a 13. 4

Test a odevzdávání portfolií: 17. 4. 2018

7. V

Zadání projektu: 13. 3.   

Doba trvání projektu :  13. a 20. 3. 

Prezentace práce:  27. 3. a 3. 4.

Test a odevzdávání portfolií:  10. 4. 2018

PRACOVNÍ LISTY KE STAŽENÍ

projekt zadání

protokol 1

protokol 2

protokol 3

Sebehodnocení

Dotazník organizátora

 


MINULÝ PROJEKT

Části rostlinného těla – semeno, kořen

 


ŽÁKOVSKÉ PORTFÓLIO 7