Přírodopis 7.A

Přírodopis 7.A 2017-12-22T13:56:38+00:00

SOUČASNÝ PROJEKT

BUŇKA, JEDNOBUNĚČNÉ ORGANISMY

 

V tomto projektu se budete zabývat jednobuněčnými organizmy z rostlinné i živočišné říše, z říše hub i mikroorganizmů. Do projektu jsou tentokrát zařazeny laboratorní práce, během kterých si zopakujete práci s mikroskopem. K laboratorním pracím zpracujete přiložené protokoly o laboratorní práci.

Témata projektu:

 1. Historie zkoumání buňky
 2. Srovnání buňka rostlinná x živočišná (obrázky buněk, buněčné organely, srovnání)
 • laboratorní práce – mikroskopování lístků mechu měříku
 • laboratorní práce – mikroskopování trepek v senném nálevu
 1. Rozmnožování buňky dělením – podstata, význam
 2. Viry – zvláštnosti života, virová onemocnění
 3. Bakterie – stavba buňky, bakteriální onemocnění a ochrana proti němu, půdní baktérie
 4. Sinice – význam
 5. Řasy – význam, zástupci
 6. Kvasinky – stavba buňky, význam
  • laboratorní práce – kvasinky
 7. Prvoci – stavba buňky (viz laboratorní práce), rozmnožování
  • Celý projekt zpracujte v počítačové podobě, každý bod projektu na samostatné stránce.
  • Texty vytvářejte krátké, aby vystihovaly podstatu.
  • Vyhledávejte je v učebnici Přírodopis pro 7. ročník – 2. část, Ekologický přírodopis pro 6. ročník a na internetu (pouze okrajově).
  • Text doplňte obrázky, nákresy, ale třeba i modely.

7. A

Zadání projektu: 28. 11.   

Doba trvání projektu :  28. 11., 30. 11, 5. 11. a 8. 12

Prezentace práce:  12. 12., 16. 12. a 19. 12, 

5. 1. 2018 ( z důvodu velké absence před vánočními prázdninami)

Test a odevzdávání portfolií: 9. 1. 2018

7. V

Zadání projektu:  5. 12. 2018 

Doba trvání projektu:   12. a 19. 1. 2018

Prezentace práce:  9. a 16. 1. 2018

Test a odevzdávání portfolií: 23. 1. 2018

PRACOVNÍ LISTY KE STAŽENÍ

Buňka, jednobuněčné organismy-zadávací protokol

LP Jednobuněční živočichové

LP Kvasinky

LP Měřík

Sebehodnocení

Dotazník organizátora

 


MINULÝ PROJEKT

Lidská sídla

 


ŽÁKOVSKÉ PORTFÓLIO 7