Distanční výuka pro 7. ročníky – Teams: 

SEDMÁCI – POZOR ZMĚNA!!!

Ze zdravotních důvodů jsem odvolala on-line hodinu češtiny v pátek 22.1.2021. 

Děkuji za pochopení, Jana Englická

7.A od 4.1. 2021 opět pravidelně každé úterý 4. vyuč. hod. (11:00 – 11:45) a pátek 2. vyuč. hod. (8:55 – 9:40)

7.V od 4.1. 2021 opět pravidelně každé úterý 3. vyuč. hod. (9:55 – 10:40) a pátek 1. vyuč. hod. (8:00 – 8:45)

 

Český jazyk – zadání učiva na 2 týdny 11.1. – 22.1. 2021 (7. ročník)

TERMÍN ODEVZDÁNÍ: do 22.1.

 

Gramatika

Způsoby obohacování slovní zásoby

Tvoření slov

učebnice str. 34 / velký barevný rámeček – vypiš si základní pojmy slovotvorby a pojmy ze stavby slova + jejich vysvětlení (oba sloupečky)

 

Odvozování

PS str. 21 / 4

PS str. 21 / 5a

PS str. 22 / 1 – ze zadaných slov odvozujte přídavná jména

PS str. 23 / 1

 

Skládání

učebnice str. 40 / 1 a – napiš do sešitu podle zadání

učebnice str. 41 / 8 – utvořená složená slova napiš do sešitu

 

Zkracování

učebnice str. 42 / 2 – vypiš z textu zkratky a vyjádři je slovem

učebnice str. 42 / 3 – napiš do sešitu podle zadání

 

Pravopis

učebnice str. 57 / 4 – napiš do sešitu

učebnice str. 58 / 5 a – napiš do sešitu

učebnice str. 58 / 6 a – napiš do sešitu

 

Sloh

Charakteristika

učebnice str. 117 / 2 a (přečti), c (napiš podle tohoto příkladu charakteristiku svého kamaráda, spolužáka,…využij i znalosti osnovy pro charakteristiku)

učebnice str. 119 / 5 a, b, c – u zadání b) napiš do sešitu ke každému zadanému přídavnému jménu jméno dívky, ke které se hodí

 

Literatura

Balady a romance

…………………………………………………………………………………………………………………….

ZÁPIS DO SEŠITU

BALADA

 • svým původem sahá až k bájné dávnověkosti, kdy lidé věřili v nadpřirozené síly
 • postavy se dostávají do těžkých, osudových konfliktů
 • do lidského života zasahuje svět nadpřirozených sil
 • svět v baladě je tajemný, události mimořádné, tresty za porušení morálních principů těžké
 • tematicky zpracovává náměty chmurné, ponuré a končí velmi často katastrofou
 • čeští autoři a díla: František Ladislav Čelakovský – Toman a lesní panna, Karel Jaromír Erben – Kytice, Jan Neruda – Balady a romance
 • světoví autoři: Francois Villon, Johann Wolfgang Goethe

ROMANCE

 • lyrickoepický žánr
 • původ v písních zpívaných ve Španělsku
 • opěvuje hrdinství, později milostný cit, velkou lásku, dvornost k paním
 • vyznění těchto romancí je radostné, optimistické
 • autoři : Jaroslav Vrchlický, Jan Neruda, Jaroslav Seifert, Vítězslav Nezval, Jiří Wolker

…………………………………………………………………………………………………………………….

Děkuji za spolupráci a mějte se hezky 🙂 🙂

 

 

Český jazyk – zadání učiva na týden 4.1. – 8.1. 2021 (7. ročník)

TERMÍN ODEVZDÁNÍ: do 8.1.

Gramatika

Obohacování slovní zásoby

……………………………………………………………………………………………………………………

ZÁPIS DO SEŠITU:

Způsoby obohacování slovní zásoby

     1. Odvozování – předponou, příponou

             les: pra – les, les – ní, zá – les – ák

     2. Skládání – ze základů více slov vytvoříme jedno slovo složené

            zeměpis

            vodovod

            vodopád

            horolezec

 1. Zkracování – obecně užívané zkratky a zkratková slova    ČR

             MHD

             DAMU

             př.

            Čedok, Sazka (zkratková slova)

     4. Přejímání z jiných jazyků (cizí slova)

                   magistrála

                   tričko

                  diktát

                  matematika

     5. Spojování slov v sousloví

                 nákupní vozík

                 pravoúhlý trojúhelník

                 zimní slunovrat

……………………………………………………………………………………………………………………

PS str. 19 / 3 a

PS str. 20 / 4

PS str. 20 / 5

 

Sloh

Charakteristika

učebnice str. 118 / 3 – do sešitu opiš uvedená rčení a doplň vlastnost, kterou vyjadřují

 

ÚKOL: Napiš 10 vlastností (kladných i záporných), které charakterizují tvou osobu

 

Děkuji za spolupráci a mějte se hezky 🙂 🙂