Distanční výuka pro 7. ročníky – Teams: 

7.A od 4.1. 2021 opět pravidelně každé úterý 4. vyuč. hod. (11:00 – 11:45) a pátek 2. vyuč. hod. (8:55 – 9:40)

7.V od 4.1. 2021 opět pravidelně každé úterý 3. vyuč. hod. (9:55 – 10:40) a pátek 1. vyuč. hod. (8:00 – 8:45)

 

Český jazyk – zadání učiva na týden 12.4. – 16.4. 2021 (7. ročník)

TERMÍN ODEVZDÁNÍ: do 16.4.

 

Gramatika

Druhy vět podle postoje mluvčího

učebnice str. 74 / barevný rámeček (nahoře – Podle postoje mluvčího…) – přehledně vypiš do sešitu

učebnice str. 74 / barevný rámeček (věty oznamovací) – přehledně vypiš do sešitu + napiš 3 vlastní příklady vět oznamovacích

učebnice str. 75 / barevný rámeček (věty tázací) – přehledně vypiš do sešitu + napiš 3 vlastní příklady vět tázacích

učebnice str. 75 / barevný rámeček (věty rozkazovací a přací) – přehledně vypiš do sešitu + napiš 3 vlastní příklady vět rozkazovacích a 3 příklady vět přacích

učebnice str. 75 / 4 – napiš věty do sešitu a rozliš, zda se jedná o větu rozkazovací, přací

 

PS str. 31 / 1 – zpracuj podle zadání (ke každému obrázku vytvoř 3 věty – oznamovací, tázací, rozkazovací)

 

Pravopis

PS str. 30 / 6 a

 

Sloh

Líčení

učebnice str. 121 / 3 a – napiš líčení

 • minimální rozsah – třetina A4
 • odstavce – úvod, stať, závěr
 • využij připravené personifikace a přirovnání
 • inspirace – úvodní text str. 121 nahoře

 

Literatura

Cestopisná literatura

čítanka str. 113-116 / Město vhodné k odcestování (Miroslav Holub)

 • text přečti
 • vlastními slovy vyjádři obsah ukázky
 • napiš hodnocení – PROČ líbilo / nelíbilo

 

VLASTNÍ ČETBA – PREZENTACE:

7.A – Saša Chavikov, Mirek Jiřička, Jáchym Žaloudek

7.V – Emma Marková, Alice Cihlářová

 

Děkuji za spolupráci a mějte se hezky 🙂 🙂

 

Český jazyk – zadání učiva na týden 6.4. – 9.4. 2021 (7. ročník)

TERMÍN ODEVZDÁNÍ: do 9.4.

 

Gramatika

Další neohebné slovní druhy (předložky, spojky, částice, citoslovce)

 

učebnice str. 69 / barevný rámeček – přehledně vypiš do sešitu (předložky)

učebnice str. 70 / barevný rámeček – přehledně vypiš do sešitu (spojky, částice)

učebnice str. 71 / barevný rámeček – přehledně vypiš do sešitu (citoslovce)

 

učebnice str. 69 / 2 – doplň zadané předložky a celé věty napiš do sešitu (nezapomeň – předložka s/se se pojí se 7. pádem, z/ze se pojí s 2. pádem)

učebnice str. 71 / 5 a – napiš do sešitu podle zadání

 

PS str. 28 / 1 – doplň do vět podle zadání

PS str. 29 / 3

PS str. 29 / 4 – vypiš do řádků zadané slovní druhy

 

Literatura

VLASTNÍ ČETBA – PREZENTACE:

7.A – Bára Dandová, Marko Travar

7.Vpro zájemce bez termínu

 

Děkuji za spolupráci a mějte se hezky 🙂 🙂

 

Český jazyk – zadání učiva do Velikonoc 22.3. – 31.3. 2021 (7. ročník)

TERMÍN ODEVZDÁNÍ: do 31.3.

 

Gramatika

Příslovce – stupňování

učebnice str. 68 / větší barevný rámeček – přehledně vypiš do sešitu

učebnice str. 68 / 1 – utvoř 2. a 3. stupeň od zadaných příslovcí (věty netvoř)

 

PS str. 27 / 3 – doplň do vět vystupňovaná příslovce

 

Příslovečné spřežky

učebnice str. 67 / barevný rámeček (příslovečné spřežky) – přehledně vypiš do sešitu

učebnice str. 67 / 1 – vytvoř a napiš věty tak, aby byl zřejmý rozdíl mezi slovním spojením a příslovečnou spřežkou

 

Pravopis

učebnice str. 67 / 4 – napiš celé věty do sešitu

 

Sloh

Líčení (subjektivně zabarvený popis)

učebnice str. 121 / 3 – ke každé fotografii vytvoř 5 personifikací a 3 přirovnání (pro upřesnění – vytvoříš tedy celkem 10 personifikací a 6 přirovnání 🙂 )

 

Literatura

Cestopisná literatura

——————————————————————————————————-

ZÁPIS DO SEŠITU:

Cestopis

 • prozaický literární žánr
 • literatura umělecká (zábavná)
 • literatura dokumentární ( publicistická)
 • obsah cestopisu – popis autorovy cesty do cizích zemí a krajin se záznamem jejich zvláštností
 • vznik již ve starověku (Pausaniás) a středověku (Marco Polo)
 • v české literatuře – humanismus a renesance (Jan Hasištejnský z Lobkovic, Kryštof Harant z Polžic a Bezdružic)
 • 19. stol. Emil Holub
 • 20. stol. Jiří Hanzelka a Miroslav Zikmund, Karel Čapek (uměl. cestopis)
 • 21. stol. např. novinář Dan Přibáň – Trabantem kolem světa

——————————————————————————————————-

 

čítanka str. 110 – 112 / Anglické listy (Karel Čapek) – text přečti, vlastními slovy vyjádři obsah ukázky a nezapomeň na zhodnocení (proč líbí, nelíbí)

 

VLASTNÍ ČETBA – PREZENTACE:

7.A – Kryštof Muller, Jirka Malenovský

7.V – Monika Suchá, Míša Bútorová

 

Děkuji za spolupráci a mějte se hezky 🙂 🙂