CHEMIE 8.A

Vyučující: Ing. Martina Jelínková

Aktuálně probírané učivo

Bezpečnost práce při experimentální činnosti

Vlastnosti látek

V úterý 21. 9. laboratorní práce na vlastnosti látek

TEST: Ve čtvrtek 30.9. test na bezpečnost práce a vlastnosti látek, vybírám portfolia