PREZENČNÍ VÝUKA

TESTY:

8.A – úterý 21. 9. – Opakovací test 7. ročník (Jagellonci, gotika, renesance a humanismus, raný novověk – společnost)
8.V – středa 22. 9. – Opakovací test 7. ročník (Jagellonci, gotika, renesance a humanismus, raný novověk – společnost)


ZÁPISY: